Archiwa tagu: Succeed

Znakomite wyniki projektu Succeed

Końcowy przegląd techniczny projektu Succeed miał miejsce pod koniec lutego 2015 w Alicante. Eksperci zaproszeni prze Komisję Europejską ocenili wszystkie wyniki projektu. Ostatecznie projekt otrzymał najlepszą z możliwych ocen – „excellent” (znakomity), co oznacza, że projekt osiągnął wszystkie wyznaczone cele, przewyższając oczekiwania.

Projekt Succeed wspierał walidację i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach projektów digitalizacyjnych. Kluczowe osiągnięcia projektu to:

 • Udoskonalone narzędzie IMPACT Interoperability Framework z 40 zintegrowanymi narzędziami, które mogą być wykorzystywane w ramach procesu digitalizacji. Narzędzie to uruchomione jest w ramach Centrum Kompetencji IMPACT w zakresie digitalizacji.
 • Przeszukiwalną listę ponad 260 narzędzi i zasobów przydatnych w procesie digitalizacji: http://succeed-project.eu/publications/available-tools/index-succeed.
 • Ponad 20 ewaluacji narzędzi wykorzystywanych w procesie digitalizacji. Prace zostały wykonane w ramach istniejących procesów digitalizacji przez 13 bibliotek z Europy, tj.: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (Polska), Biblioteka Uniwersytetu w Salamance (Hiszpania), Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (Polska), Biblioteka Uniwersytecka w Bratysławie (Słowacja), Biblioteka Narodowa Finlandii (Finlandia), Biblioteka Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania), Biblioteka Uniwersytetu w Leuven (Belgia), Biblioteka Uniwersytetu w Antwerp (Belgia), Biblioteka Uniwersytetu w Darmstadt (Niemcy), Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Hiszpania), Biblioteka Brytyjska (Wielka Brytania), Biblioteka Narodowa Francji (Francja), Biblioteka Narodowa Holandii (Holandia).
 • Dwa zestawy rekomendacji dla projektów digitalizacyjnych. Pierwszy dotyczy formatów i standardów związanych z digitalizacją. Drugi dotyczy schematów licencjonowania w kontekście projektów digitalizacyjnych. Podsumowanie online znajduje się na stronie: http://www.digitisation.eu/training/recommendations-for-digitisation-projects/.
 • Organizacja zawodów i konkursów w zakresie powiązanym tematycznie z digitalizacją i innowacyjnymi technologiami. Warto podkreślić, że w drugiej edycji konkursu Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu otrzymała wyróżnienie.
 • Wiele wydarzeń, których celem było upowszechnienie technologii przydatnych w procesie digitalizacji (trzy międzynarodowe warsztaty, Digitisation Days, konferencja DATeCH oraz ceremonia przyznania nagród projektu Succeed).

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe uczestniczyło we wszystkich pakietach roboczych projektu, kierując równocześnie pakietem roboczym, który opracował dwa zestawy rekomendacji dla projektów digitalizacyjnych.

Przegląd narzędzi do digitalizacji materiałów tekstowych

Projekt Succeed uruchomił niedawno internetowy spis narzędzi przydatnych w procesie digitalizacji materiałów tekstowych. Przegląd obejmuje obecnie ponad 200 narzędzi i dostępny jest pod adresem: http://succeed-project.eu/publications/available-tools/. Uprzejmie zachęcamy do uczestnictwa w tej społeczności, np. poprzez dodawanie swoich narzędzi do bazy i aktualizację istniejących informacji.

Dodatkowo powstało również DigitWiki, w którym można znaleźć więcej informacji oraz materiałów szkoleniowych na temat niektórych narzędzi. Dostęp do materiałów jest otwarty, przez co każdy może pomóc w uzupełnianiu znajdujących się tam informacji. Więcej szczegółów dotyczących listy narzędzi i DigitWiki można znaleźć na stronie http://www.digitisation.eu/blog/digitwiki-new-place-share-information-digitisation/.

Po zakończeniu projektu Succeed dostępność do wyżej wymienionych zasobów będzie zapewniało Centrum Kompetencji IMPACT w zakresie Digitalizacji.

 

 

Konferencja “Succeed in Digitisation”

28. listopada 2014r. odbędzie się konferencja projektu SUCCEED oraz centrum kompetencji IMPACT w zakresie digitalizacji pod tytułem “Succeed in Digitisation, spreading excellence”. Organizatorem konferencji jest Francuska Biblioteka Narodowa. Program konferencji związany będzie z prezentacją najważniejszych wyników projektu SUCCEED i będzie m.in. obejmował:

 • Wyniki ewaluacji zaawansowanych narzędzi pomocnych w procesie digitalizacji (np. ImageMagick, ScanTailor, JHOVE, Tesseract)
 • Wyniki konkursu na najlepiej zorganizowaną i przeprowadzoną ewaluację narzędzi przez biblioteki współpracujące z projektem Succeed
 • Prezentację planu działań (ang. roadmap) dotyczącego szeroko rozumianych aspektów digitalizacji w Europie
 • Kwestie związane z interoperacyjnością narzędzi wspomagających proces digitalizacji dokumentów tekstowych.
 • Prezentację rekomendacji dotyczących formatów, standardów i licencyjnych powiązanych z digitalizacją.
 • Panel dyskusyjny dotyczący cyfrowej humanistyki oraz ochrony i przechowywania danych cyfrowych.

Uwaga: Ostateczny program konferencji pojawi się wkrótce na stronach projektu Succeed. Rejestracja na konferencję możliwia jest tutaj. Więcej informacji dotępnych jest pod adresem: http://succeed-project.eu/succeed-digitisation.

 

Ankieta Succeed dotycząca licencjonowania i innowacyjnego wykorzystania materiałów dziedzictwa kulturowego

Szanowni Państwo,

Projekt Succeed zbiera informacje na temat sposobów licencjonowania danych i narzędzi w kontekście digitalizacji, a także na temat innowacyjnego wykorzystania cyfrowych materiałów do tworzenia nowych zasobów informacyjnych lub nowych narzędzi do ich przetwarzania.  Prosimy o wypełnienie ankiety, a jeśli chcą Państwo uzyskać informacje o wynikach analizy, prosimy o podanie adresu e-mail w jednym z pytań ankietowych. Ankieta znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1LXEjvbgd6hzpY8blv1PWofGgWTm5HscN12oLhRTHPUA/viewform?usp=mail_form_link.

Prosimy o wypełnienie ankiety przed końcem czerwca.

Succeed (http://succeed-project.eu) jest europejskim projektem, który ma na celu promowanie wdrażania i walidacji innowacyjnych narzędzi, doskonalących proces digitalizacji dokumentów tekstowych.

Konferencja Digital Library Conference

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji Digital Library Conference, która odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia 2014 roku. To już 15 wydanie tej konferencji w ramach której dyskutowane będą działania związane z Europeaną, zaawansowane technologie ICT dla bibliotek cyfrowych oraz wskazówki dla projektów digitalizacyjnych. Na konferencji wystąpią również przedstawiciele PCSS z dwoma referatami. Jednym z nich będzie „Cultural Heritage Institutions, Metadata Aggregators and The Cloud” traktujący o technologiach chmurowych dla bibliotek cyfrowych. Drugim będzie referat prezentujący wyniki jednego z pakietów roboczych projektu Succeed: „Succeed with us: recommendations for mass digitization projects”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całym programem (http://www.schk.sk/wordpress/digital-library-english/preliminary-agenda/) oraz do rejestracji (http://www.schk.sk/wordpress/digital-library-english/registration/).

Dobre wyniki pierwszego roku projektu Succeed

succeed

Pierwszy przegląd techniczny projektu Succeed (ang. Support Action Centre of Competence in Digitisation) odbył się 24. i 25. lutego na Uniwersytecie w Alicante. W oczach osób weryfikujących postęp prac projekt uzyskał on ocenę doskonałą. Wszystkie wyniki prac zostały zaakceptowane, co więcej, w pewnych obszarach wyniki przekroczyły oczekiwania.

Przedstawiciele wszystkich partnerów konsorcjum Succeed uczestniczyli w przeglądzie. Osoby, które były obecne na przeglądzie to: Rafael C. Carrasco, koordynator projektu; Isabel Martínez, menadżer techniczny; Ester Boldrini, menadżer finansowy; Clemens Neudecker z Koninklijke Bibliotheek, koordynator WP2; Katrien Depuydt z Instituut voor Nederlandse Lexicologie, współkoordynatorka WP3; Sebastian Kirch z The Fraunhofer IAIS, współkoordynator WP3; Tomasz Parkola z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, koordynator WP4; a także Christian Clausner z University of Salford, koordynator WP5; Alicia Blaya z Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, koordynatorka WP7; Elisabeth Freyre z Francuskiej Biblioteki Narodowej, członkini GA (ang. General Assembly), oraz Aly Conteh z Biblioteki Brytyjskiej, członek GA.

Przegląd techniczny przez ekspertów zewnętrznych (Derek Law i Patricia Mergen) miał miejsce ostatniego dnia spotkania. Z ramienia Komisji Europejskiej na spotkaniu obecna była Cristina Maier – komisarz projektu Succeed.

Konferencja DATeCH2014 oraz Dni Digitalizacji (Ddays)

W związku obchodami DATeCH2014 oraz Ddays (dni digitalizacji), 19. i 20. maja siedziba główna BNE (Hiszpańskiej BIblioteki Narodowej) w Madrycie stanie się miejscem spotkania najważniejszych międzynarodzowych ekspertów w dziedzinie digitalizacji. W konferencji wezmą udział m.in. Michael Keller z Biblioteki Uniwersytetu Stanford, Milagros del Corral z UNESCO, Jill Cousins z Europeany, Frank Frischmuth z Niemieckiej BIblioteki Cyfrowej, Steven Krauwer z Uniwersytetu Utrecht oraz Andrew Prescott z King’s College w Londynie. Pełen program można znaleźć pod tym adresem: http://succeed-project.eu/digitisation-days/schedule. Rejestracja możliwa jest pod tym adresem.

Ankieta na temat standardów i formatów używanych w digitalizacji

Szanowni Państwo,
Europejski projekt Succeed (http://succeed-project.eu) uruchomił internetową ankietę dotyczącą standardów i formatów wykorzystywanych w procesie digitalizacji. Bardzo prosimy o udział w tej ankiecie pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/16qvPbAZYUVmYz1MbeCGVcfxy0UXksr3-v5QQ7h3uETE/viewform. Celem tej ankiety jest zebranie informacji na temat bieżących praktyk w kontekście plików master (plików wzorcowych), wersji prezentacyjnych, formatów metadanych, OCR, itp. Informacje te pomogą nam zdefiniować rekomendacje na poziomie europejskim w zakresie digitalizacji dokumentów tekstowych. Prosimy o wypełnienie ankiety i ewentualnie podania adresu e-mail w celu otrzymania informacji zwrotnej o wynikach: https://docs.google.com/forms/d/16qvPbAZYUVmYz1MbeCGVcfxy0UXksr3-v5QQ7h3uETE/viewform. Prosimy o odpowiedź przed końcem września. Succeed (http://succeed-project.eu) jest europejskim projektem, który ma na celu promowanie wdrażania i walidacji innowacyjnych narzędzi, doskonalących proces digitalizacji dokumentów tekstowych.

Spotkanie rozpoczynające projekt Succeed

Tydzień temu – 1 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie inicjujące projektu Succeed. Celem tego dwuletniego projektu, współfinansowanego w ramach 7 Programu Ramowego przez UE, jest promowanie i zwiększenie wykorzystania zaawansowanych narzędzi w ramach procesu digitalizacji, realizowanego przez różne instytucje kultury (np. biblioteki, muzea, archiwa). Specjalizowane silniki OCR, dedykowane zasoby lingwistyczne, czy też usługi konwersji danych to niektóre z przykładów narzędzi usprawniających proces budowania szeroko rozumianych bibliotek cyfrowych. Te i inne narzędzia będą promowane w ramach różnego rodzaju wydarzeń takich jak konferencje, konkursy, czy warsztaty. Wybrane narzędzia zostaną wdrożone i przetestowane w ramach istniejących projektów digitalizacyjnych.

Koordynatorem projektu Succeed jest Uniwersytet w Alicante. Pozostali partnerzy projektu to:  Biblioteka Narodowa Holandii, Duński Instytut Leksykologii, Fraunhofer IAIS, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uniwersytet Salford, Fundacja Wirtualnej Biblioteki Miguel de Cervantes Saavedra, Francuska Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Brytyjska.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe odpowiedzialne jest w projekcie przede wszystkim za:

 • pomoc instytucjom kultury we wdrażaniu nowych narzędzi w ramach prowadzonych przez nie projektów digitalizacyjnych
 • koordynację pakietu roboczego dotyczącego przygotowania rekomendacji związanych z formatami, standardami i modelem licencjonowania odnoszącymi się do digitalizacji, w szczególności dokumentów tekstowych.