Tag Archives: seminarium

18th “Digitisation” Seminar

Dziś w Warszawie miało miejsce osiemnaste seminarium z cyklu “Digitalizacja” zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki, a prowadzone przez dra Henryka Hollendera. Program tej edycji seminarium składał się z ośmiu wystąpień podzielonych na trzy bloki tematyczne. W pierwszym z nich dr Edyta Kotyńska przedstawiła analizę funkcjonowania polskich bibliotek cyfrowych przeprowadzoną pod kątem procesów czy też zadań, które są realizowane w przypadku takiego przedsięwzięcia oraz ich ustandaryzowania i udokumentowania. Poza wprowadzeniem teoretycznym w wystąpieniu przedstawione zostały również wyniki ankiety, którą autorka przeprowadziła wśród instytucji tworzących polskie biblioteki cyfrowe.
Continue reading 18th “Digitisation” Seminar

Tutorial on Aggregation and Reuse of Digital Objects’ Metadata from Distributed Digital Libraries

We invite you to participate in the tutorial on aggregation and reuse of digital objects’ metadata from distributed digital libraries, organized by the PSNC Digital Libraries Team. The tutorial will be a part of the 13th ECDL conference and will take place on the 27th of September 2009 in Greece.

Detailed information can be found on conference website.