Archiwa tagu: RDF

Prosta wizualizacja rekordów w RDF za pomocą ogólnodostępnych narzędzi

Jednym z efektów naszych prac w projekcie SYNAT jest baza wiedzy RDF zawierająca informacje na temat zasobów pochodzących z:

  • Federacji Bibliotek Cyfrowych,
  • Katalogu Centralnego NUKAT,
  • Muzeum Narodowego w Warszawie,
  • a wkrótce także Muzeum Narodowego w Krakowie.

Metadane z wymienionych źródeł są pobierane w ich oryginalnych formatach (PLMET, MARC 21, format systemu Mona, CDWA-Lite) i przekształcane do formatu docelowego (CIDOC CRM / FRBRoo) za pomocą narzędzia jMet2Ont i zestawu reguł wyrażonych w języku XML.

Dane RDF można odpytywać za pomocą języka SPARQL, przeglądać w postaci Linked Open Data za pomocą przeglądarki (jeśli chodzi o słowo „open”, warunek ten zostanie spełniony wkrótce), są one także przetwarzane przez portal również powstały w wyniku projektu. Czasami jednak niezbędna jest wzrokowa analiza danych zaraz po mapowaniu, zwłaszcza w sytuacji, gdy wynikowy graf okazuje się niespójny.

Istnieje kilka narzędzi umożliwiających wizualizację danych RDF, jednak nie wszystkie dają satysfakcjonujące wyniki. Oto, jak wizualizujemy je na swoje własne potrzeby:

  1. Graf (w naszym przypadku wynik mapowania) jest zapisywany w formacie RDF/XML. Przykład można pobrać tutaj.
  2. Za pomocą bardzo prostej transformacji XSLT (dostępnej tutaj) plik jest przekształcany do postaci kodu źródłowego PlantUML. Przekształcenie w naszym przypadku jest realizowane przez narzędzie Saxon.
  3. PlantUML to proste narzędzie do tworzenia diagramów UML za pomocą tekstu. Tutaj można podejrzeć automatycznie wygenerowany kod PlantUML.
  4. Wreszcie wywoływane jest narzędzie PlantUML, które tworzy taki oto diagram:
Wygenerowany za pomocą PlantUML diagram (klas) pokazujący relacje pomiędzy obiektami w bazie wiedzy

Komendy umożliwiające przejście od pliku test.xml do rysunku test.png:

Transform.exe -xsl:RDF2PUML.xsl -s:test.xml -o:test.puml

java -jar plantuml.jar  test.puml

Może komuś się przyda 🙂