Archiwa tagu: MNW

QR kody w Królikarni

Od 22 października w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni – oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW) oglądać można ekspozycję zatytułowaną „KoLekcja w Królikarni”. Na stronach WWW Królikarni możemy dowiedzieć się, iż ekspozycja ta „pomyślana została jako zapowiedź nowego wizerunku galerii stałych w Gmachu Głównym MNW” oraz że „przygotowuje publiczność do zobaczenia znanych jej dzieł, ale przedstawionych według nowego klucza – nie w sposób chronologiczno-geograficzny, lecz według podziału na gatunki malarskie i funkcje obrazów”.

Ekspozycja ta jest również pierwszą w historii MNW, w której podpisy umieszczone przy obrazach zawierają specjalnie zakodowane odnośniki do szczegółowych informacji na temat tych obrazów dostępnych w Cyfrowym MNW. W tym celu na stronach Cyfrowego MNW utworzona została specjalna seria pokazów reprezentujących poszczególne części ekspozycji:

W pokazach tych dostępne są opisy oraz cyfrowe wizerunki eksponatów, które można obecnie oglądać w Królikarni. Dzięki możliwościom rozwijanego przez PCSS oprogramowania dMuseion, twórcy ekspozycji mogli w prosty sposób przygotować kody QR zawierające linki do opisów eksponatów w systemie dMuseion. Następnie kody te zostały umieszczone przy opisach eksponatów w oddziale MNW.

Zwiedzający wystawę, stojąc przed eksponatami, przy pomocy telefonu komórkowego wyposażonego w aparat fotograficzny, specjalne oprogramowanie oraz dostęp do Internetu, mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat tych eksponatów. Informacje te udostępniane są przez system dMuseion przy użyciu zoptymalizowanych na potrzeby urządzeń mobilnych stron WWW.

Zdjęcia dzięki uprzejmości MNW.

Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie już działa!

W dniu 12 maja w Muzeum Narodowym w Warszawie miała miejsce konferencja prasowa, na której po raz pierwszy publicznie zaprezentowano serwis „Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie”. Serwis ten dostępny jest pod adresem http://cyfrowe.mnw.art.pl/ i wykorzystuje do swojego działania rozwijane w PCSS oprogramowanie dMuseion. W czasie konferencji prasowej wicedyrektor Muzeum i Główna Inwentaryzatorka Pani Lidia Karecka omówiła historię prac związanych z elektroniczną inwentaryzacją i digitalizacją zbiorów MNW. Głos zabrał również przedstawiciel PCSS, które w projekcie Cyfrowego MNW pełni rolę głównego partnera technicznego i dostawcy platformy informatycznej. Ponadto w konferencji udział wzięli przedstawiciele firm NIKON oraz Scanning 3D, które wsparły prace digitalizacyjne muzeum. Obiekty zdigitalizowane przez Scanning 3D można oglądać w specjalnym pokazie na stronach Cyfrowego MNW. Ostatnim z oficjalnych elementów konferencji była prezentacja działania portalu przeprowadzona przez dra Piotra Kopszaka, koordynatora d/s digitalizacji MNW.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów, a informacje o premierze MNW zostały wkrótce po niej podane w wielu internetowych serwisach informacyjnych, m.in. TVP, PAP, Rzeczpospolita oraz Gazeta.pl.

Zbiory Cyfrowego MNW są już dostępne w Europeanie. Transfer danych został zrealizowany przy współpracy z Federacją Bibliotek Cyfrowych w ramach projektu EuropeanaLocal.