Archiwa tagu: lokalne biblioteki cyfrowe

Iławska Biblioteka Cyfrowa

Od niedawna dostępna jest Iławska Biblioteka Cyfrowa (IBC), prowadzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie. IBC ma na celu budowanie otwartej kolekcji cyfrowej materiałów dotyczących powiatu iławskiego. Są to przede wszystkim artykuły z czasopism lokalnych i ogólnokrajowych oraz książki, rękopisy, mapy, pocztówki czy zdjęcia. Obecnie dostępnych jest ponad 800 obiektów podzielonych na trzy główne kolekcje: „Artykuły z czasopism ogólnokrajowych”, „Artykuły z czasopism regionalnych” oraz „Książki”. Dzięki porozumieniu z kilkoma wydawcami biblioteka może bezpłatnie publikować cyfrowe kopie artykułów z regionalnych gazet.

Iławska Biblioteka Cyfrowa jest kolejną lokalną biblioteką cyfrową, zbliżoną swoim charakterem m.in. do Nowohuckiej Biblioteki Cyfrowej czy Wejherowskiej Biblioteki Cyfrowej. W przypadku małej biblioteki cyfrowej szczególnie warto zadbać o dobrą widoczność w sieci. Prezentowane tam zasoby są unikalne i silnie powiązane z lokalną tematyką. Dlatego trudno je odnaleźć osobom nie mającym świadomości istnienia takiej biblioteki. O wiele łatwiej dotrzeć do materiałów dużych bibliotek cyfrowych, takich jak WBC czy KPBC, gdyż publikują one nie tylko materiały lokalne, ale również obiekty o charakterze ponadregionalnym.