Tag Archives: konferencja

9th “Automatyzacja bibliotek publicznych” conference

On 25-26 of November we had a chance to participate in 9th edition of “Automatyzacja bibliotek publicznych” conference. This Conference is organized as a joint effort of Warsaw Public Library, Polish Librarians Association and National Library of Poland.

This year conference was held under the slogan “Regional cooperation – strategy, tools and realisation”. Most of the presentations were heavily inspired by this leading sentence. So, we had a chance to listen about various approaches to public libraries automation including development of IT infrastructure, integrated library systems, models for successful cooperation between libraries and various aspects of education in the area of new technologies.

Conference program was filled with interesting presentations, including Edwin Bendyk’s “Between atoms and bits. Future of the digital book” which was truly inspiring. Apart from this one we would like to distinguish presentations made by employees of National Library of Poland (NLP):

  • Director Katarzyna Ślaska was speaking about competence centre in the area of digitisation which was launched this year in the NLP.
  • Joanna Potęga and Dariusz Paradowski were speaking about digitisation workflow model developed in the NLP.

It is also worth to mention about presentation of Madga Miller from City Public Library in Gorlice who was speaking about building of consortium of local libraries, which was led by her library.

PSNC Digital Libraries Team was presenting ACCESS IT e-learning materials. As the goal of the ACCESS IT was to reach small and medium memory institutions, it seems that it can be also useful for Polish public libraries.

„Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2010” conference

We had a chance to present ACCESS IT e-learning course during the international “Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2010” conference which was held in Lublin (18-19th of October 2010) at the Maria Curie-Skłodowska University.

During the conference we listened about challenges and achievements of Polish and Ukrainian academic libraries. There was also a possibility to listen about informational needs of Polish scientists and their ideas how those needs might be satisfied by libraries.

All articles are available in the conference proceedings which were distributed during the conference.

META-FORUM 2010

The META-FORUM 2010 – “Challenges for Multilingual Europe” conference took place in Brussels on November 17-18, 2010. It was the first open and official conference event organized by META-NET, a Network of Excellence which is forging the Multilingual Europe Technology Alliance (META).

The main goals of META-NET were presented during the event, together with early versions of whitepapers prepared by three so-called Vision Groups. META-NET aims at the creation of a Strategic Research Agenda, with the final goals of preserving language diversity and providing equal access to information for language speakers by ensuring flow of information across language boundaries.

The three Vision Groups are:

  • Media and Information Services (audiovisual sector, news, digital libraries, social portals, search engines, etc.)
  • Interactive Systems (mobile assistance, dialogue translation, e-commerce, robotics, etc.)
  • Translation and Localisation

Some themes and results were common across the Vision Groups: the need for standardization, evaluation methods, data collection, production and showing, multilinguality, learning, semantics.

During the demo and poster session the event participants had a chance to learn about EU-funded project cooperating with META-NET (ACCURAT, CLARIN, FLaReNet, Let’s MT, MOLTO, Monnet, MultilingualWeb, PANACEA, PROMISE, TTC). They were also presented the first prototype of META-SHARE – an open repository of linguistic resources (such as corpora, dictionaries etc.). The resources are described with the Dublin Core metadata schema, which facilitates searching. The future versions will use a more expressive metadata format.

The most prominent topic turned out to be machine translation (MT), mostly with statistical methods. Two very interesting presentations in this category were dedicated to machine translation of movie subtitles, and to the machine translation system used by the European Patent Office. Other visible subjects were semantics, opinion mining, emotion detection, and speech recognition.

During a dedicated session the representatives of companies that use or build Language Technologies had a chance to give short statements about their needs, expectations and results.

There was a special session about the European Commission Seventh Framework Programme calls, and a session about legal issues led by Creative Commons representatives.

The next META-NET meeting will take place in June 2011 in Budapest. The complete Vision Groups whitepapers and the early version of the Strategic Research Agenda will be presented there.

Conference Autumn 2010

In the last two months the members of PSNC Digital Libraries Team had a pleasure to participate in several national and international conferences related to digital libraries. Below you will find few links to our short (well, sometimes longer) reports from those events:

Besides in this year you can spot the members of our team during the following events:

We encourage you to participate in those events!

eChallenges 2010

eChallenges to organizowana od 2003 roku międzynarodowa konferencja, na której co roku spotykają się eksperci w wielu krajów związani z projektami badawczymi i rozwojowymi ze sfery ICT, realizowanymi zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym czy międzynarodowym. Konferencja ta jest miejscem wymiany doświadczeń, prezentacji najlepszy praktyk i zawierania znajomości owocujących często długofalową współpracą. W tym roku konferencja eChallenges 2010 ta odbyła się w Warszawie w dniach od 27 do 29 października. Pracownicy PCSS mieli możliwość wygłoszenia aż czterech wystąpień:

  • “Information Society in Poland: Content Delivery Network for Live and On-Demand Video Services and Interactive Television” – Cezary Mazurek
  • “eInfrastrucutres in Poland: Federation of Digital Libraries in PIONIER Network” – Marcin Werla
  • “Case Study from Wielkopolska Telemedicine Center” – Michał Kosiedowski
  • “New Technologies in Nature Science Teaching – Virtual Laboratory of Interactive Teaching” – Filip Koczorowski

Więcej na temat udziału PCSS w konferencji eChallenges można znaleźć tutaj i tutaj.

Po konferencji Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010

W drugiej połowie października odbyła się trzecia edycja konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe” współorganizowanej przez Bibliotekę Kórnicką PAN, Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych oraz PCSS. Konferencji towarzyszyły: szkolenie z zakresu bibliotek cyfrowych, seminarium „Dzień Europeany” oraz siódme już warsztaty „Biblioteki cyfrowe”.

W ramach szkolenia 25 osób wzięło udział w czterech prelekcjach obejmujących wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych, planowanie oraz uruchamianie biblioteki cyfrowej, pokaz instalacji i zarządzania biblioteką cyfrową w praktyce oraz omówienie funkcjonowania bibliotek cyfrowych w środowisku sieciowym. Każdy z uczestników otrzymał świadectwo potwierdzające udział w szkoleniu.

Seminarium „Dzień Europeany” zorganizowane przez PCSS w ramach projektu EuropeanaLocal miało na celu przedstawienie zarówno obecnego stanu Europeany, jak i jej najważniejszych kierunków rozwoju. Informacje o tym przekazała przedstawicielka biura Europeany, Lizzy Komen. Istotną częścią seminarium była także wymiana doświadczeń odnośnie współpracy polskich instytucji z Europeaną. O doświadczeniach tych, poza przedstawicielem PCSS, który mówił o wspomnianym projekcie EuropeanaLocal i Federacji Bibliotek Cyfrowych, opowiedziały również osoby reprezentujące następujące instytucje: Instytut Sztuki PAN, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Ośrodek iTVP-HD, Biblioteka Narodowa oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

Właściwa konferencja PBC 2010 była podzielona na siedem sesji tematycznych, które obejmowały wykorzystanie bibliotek cyfrowych w pracy naukowej i dydaktyce, problematykę pozyskiwania treści dla bibliotek cyfrowych, praktyczne aspekty digitalizacji, a także bardzo istotną kwestię użytkowników i jakości bibliotek cyfrowych. Ostatnia sesja konferencji dotyczyła spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem i rozwojem bibliotek cyfrowych. Każdy z dni konferencji rozpoczynał się od sesji inaugurującej. W sesji pierwszego dnia Joris van Zundert z Huygens Institute przedstawił informatyczne podejście do wsparcia pracy naukowców humanistów nad tekstami źródłowymi, a w sesji drugiego dnia Aly Conteh z British Library omówił doświadczenia tej instytucji z masową digitalizacją i OCR. Atmosfera i dyskusje w kuluarach konferencji, a także opinie w zebranych od uczestników ankietach, wskazywały wyraźnie, że Konferencja PBC zdążyła się już na dobre wpisać w kalendarz imprez osób zainteresowanych tematyką bibliotek cyfrowych w Polsce i stanowi dobre miejsce do spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń, a także nawiązywania współpracy.

Dlatego też z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w przyszłorocznej edycji konferencji! Przy okazji informujemy również, że materiały z konferencji będą w najbliższych tygodniach stopniowo udostępniane on-line na stronie WWW konferencji, o czym poinformujemy na tej stronie. Ponadto na przełomie roku 2010 i 2011 planujemy wydać publikację z materiałami pokonferencyjnymi.

Europeana Open Culture

W połowie października w Hadze i Amsterdamie odbyła się konferencja Europeana Open Culture oraz powiązana z nią seria spotkań projektów współpracujących z Europeaną. Między innymi w 13 października w Hadze miało miejsce plenarne spotkanie funkcjonującej przy Europeanie Rady Dostawców Treści i Agregatorów (Council of Content Providers and Aggregators), której PCSS z racji zarządzania Federacją Bibliotek Cyfrowych jest członkiem. W ramach tego spotkania omówione zostały cele działania Rady, przedstawiono również kwestie współpracy z Europeaną z różnych punktów widzenia: dostawcy treści, agregatora i portalu krajowego. W czasie spotkania powstały też grupy robocze mające skupić się na pracach dotyczących wybranych obszarów kluczowych z punktu widzenia różnego rodzaju dostawców danych do Europeany.

Główna część konferencji Europeana Open Culture odbyła się w Amsterdamie 14 i 15 października. Przedstawiono na niej obecny stan rozwoju Europeany oraz kluczowe kierunki jej rozwoju w najbliższej przyszłości. Poza dalszym gromadzeniem informacji o obiektach cyfrowych z europejskich instytucji kultury, działania Europeany mają skupić się na poszerzaniu możliwości dalszego wykorzystania tych informacji w edukacji i nauce, ze szczególnym naciskiem na automatyzację tego procesu (poprzez wykorzystanie interfejsu programistycznego Europeany oraz możliwości, jakie dają technologie semantyczne). Na zakończenie konferencji ogłoszono, iż Europeana będzie promowała wykorzystanie symbolu domeny publicznej zaproponowanego przez CreativeCommons do oznaczania cyfrowych reprezentacji dziedzictwa kulturowego (więcej informacji). On-line dostępne są już prezentacje z konferencji oraz krótki reportaż wideo. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami!

Konferencja EINIRAS

Na początku października Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zorganizowała w Warszawie dwudziestą edycję corocznej konferencji stowarzyszenia EINIRAS zatytułowaną “From Content to Knowledge in International Relations“. W ramach tej konferencji Piotr Kowalczyk przedstawił referat na temat wpływu technologii na działalność wydawnictw, a Alek Tarkowski omówił możliwości wykorzystania Web 2.0 w nauce.
Joanna Grześkowiak zaprezentowała również uczestnikom konferencji serwis EBIB, a Marcin Werla z Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS przedstawił referat na temat bibliotek cyfrowych i długoterminowego przechowywania obiektów cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem obecnego stanu rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce.

Konferencja „Digitalizacja. Znaczenie nowych technologii informacyjnych w udostępnianiu i ochronie zbiorów bibliotek muzealnych”

W dniach 4-5 października 2010 r. w Oświęcimiu odbyła się konferencja związana z tematyką digitalizacji zbiorów bibliotek muzealnych, pt. „Digitalizacja. Znaczenie nowych technologii informacyjnych w udostępnianiu i ochronie zbiorów bibliotek muzealnych”. Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Bibliotekę Muzeum Auschwitz. Na konferencji omówiono szereg zagadnień odnoszących się do tematyki konferencji, włączając w to zarys historyczny KL Auschwitz, kwestie prawa autorskiego, organizacji pracy w ramach pracowni digitalizacji oraz omówienie praktycznego przykładu Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Tomasz Parkoła z Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS zaprezentował oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych dLibra.

ECDL 2010

ECDL, czyli European Conference on Digital Libraries to od ponad dziesięciu lat jedna z najważniejszych konferencji dotyczących prac badawczo-rozwojowych w obszarze bibliotek cyfrowych. Działania PCSS prezentowane były na niej kilkukrotnie, m.in. na dwóch ostatnich edycjach tej konferencji. W dniach od 6 do 10 września w Glasgow (UK) odbyła się kolejna, czternasta już edycja ECDL.

W bieżącym roku tematyka konferencji skupiała się na takich zagadnieniach, jak architektury bibliotek cyfrowych, wyszukiwanie, długoterminowe przechowywanie obiektów cyfrowych, Social Web / Web 2.0 i współpraca w bibliotekach cyfrowych, wyszukiwanie w bibliotekach cyfrowych czy analiza i metaanaliza bibliotek cyfrowych. Oczywiście nie zabrakło również wystąpień i dyskusji dotyczących różnych aspektów metadanych i ontologii. W wystąpieniu inaugurującym konferencję, zatytułowanym „The Web Changes Everything: Understanding and Supporting People in Dynamic Information Environments”, Susan Dumais z Microsoft Research bardzo ciekawie przedstawiła problematykę dużej dynamiki informacji dostępnej w Internecie i pokazała przykładowe narzędzie wspierające użytkownika w korzystaniu ze stron WWW, których zawartość jest przez ich autorów zmieniana bez udostępniania poprzednich wersji i możliwości porównywania ich, tak jak to chociażby można zrobić w przypadku wpisów w Wikipedii (pełny tekst artykułu). Ogólnie w czasie konferencji można było odczuć silną promocję prac badawczych Microsoft. W ramach imprez towarzyszących prezentowano między innymi portal MS Academic Search, czyli alternatywę dla Google Scholar, z ciekawymi funkcjami wizualizacji danych odnośnie publikacji naukowych. Była również mowa o Zentity 2.0, czyli bezpłatnej platformie Microsoft do budowy repozytoriów instytucjonalnych oraz o technologii Deep Zoom umożliwiającej prezentację w sieci bardzo wielu obrazów bardzo wysokiej jakości. Technologia ta, będąca częścią MS Silverlight, jest w pewnym stopniu zbliżona do Zoomify wykorzystywanego w polskich bibliotekach cyfrowych do prezentacji skanów map.

Równie ciekawe wystąpienie miała Yunhyong Kim, która w imieniu grupy autorów prezentowała referat zatytułowany „Relevance in Technicolor”. W referacie przedstawiono wyniki badań nad tym, czym sugerują się użytkownicy bibliotek cyfrowych wybierając konkretne pozycje na liście wyników wyszukiwania. Badania przeprowadzono na podstawie analizy wielu godzin nagrań z testów laboratoryjnych, w których użytkownicy korzystający z biblioteki cyfrowej mówili na głos co myślą analizując listę wyników wyszukiwania. Efekty badań są bardzo ciekawe i mogą być doskonałą pomocą do dostosowywania wyglądu listy wyników wyszukiwania i zestawu podstawowych informacji, jaki jest prezentowany na liście na temat każdego z wyników (pełny tekst artykułu). Inne ciekawe wystąpienia dotyczyły m.in. problemu szacowania kosztów digitalizacji przy pomocy metodyki DiCoMo (pełny tekst artykułu), wykonywania OCR na tekstach historycznych (pełny tekst artykułu), czy innowacyjnych interfejsów (a właściwie wirtualnych asystentów) dla użytkowników bibliotek cyfrowych (pełny tekst artykułu). Warto również wspomnieć referat dotyczący analizy dokumentów PDF pod katem automatycznej ekstrakcji tytułów, w którym pokazano jak najprostsze podejście do tego problemu może okazać się zaskakująco efektywne (pełny tekst artykułu), a także referat jednego ze współtwórców platformy Greenstone, prezentujący narzędzie SeaWeed Editor umożliwiające edycję metadanych obiektów cyfrowych z poziomu interfejsu WWW czytelnika (pełny tekst artykułu).

Materiały konferencyjne dostępne są on-line na stronie wydawnictwa Springer, a zdjęcia z konferencji można zobaczyć m.in. tutaj. Na zakończenie warto wspomnieć, iż tegoroczna edycja była ostatnią edycją konferencji ECDL. Od roku 2011 konferencja ta zmienia nazwę na Theory and Practice in Digital Libraries, w skrócie TPDL. Pierwsza edycja konferencji TPDL odbędzie się we wrześniu w Berlinie (http://www.tpdl2011.org/).