Archiwa tagu: konferencja

Konferencja „Cyfrowe Spotkania z Zabytkami 5”

Tegoroczna konferencja cyfrowych spotkań z zabytkami odbyła się pod hasłem „Reprodukcja cyfrowa zabytku – metody, wiarygodność, trwałość.”. Konferencja odbyła się we Wrocławiu w dniach 19-20 listopada 2012 r. W ramach konferencji wygłoszono wiele ciekawych referatów związanych z przechowywaniem, wizualizacją i dostępem do cyfrowych reprezentacji zabytków dziedzictwa kulturowego. Przedstawiono standardy i formaty opisujące zabytki (np. standard STARC do opisu obiektów archeologicznych), zaprezentowano możliwości związane z wizualizacją obiektów muzealnych z wykorzystaniem technologii 3D, a także rozważano aspekty katalogowania zabytków. W ramach konferencji przedstawiono również narzędzia rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, w tym system dMuseion służący do budowy muzeów cyfrowych, system dLab dedykowany do zarządzania procesem digitalizacji oraz narzędzie dArceo zapewniające długoterminowe przechowywanie danych źródłowych.

Konferencja TPDL 2012: teoria i praktyka bibliotek cyfrowych

W dniach 23-27 września 2012 w miejscowości Pafos na Cyprze odbyła się kolejna edycja konferencji Theory and Practice of Digital Libraries (znanej wcześniej jako European Conference on Digital Libraries, ECDL). PCSS prezentował na niej dwa artykuły, które ukazały się w towarzyszącej konferencji publikacji z serii Lecture Notes in Computer Science (tom 7489):

Pierwszy artykuł opisuje prototyp Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji stworzony przez PCSS w ramach projektu SYNAT. W ramach prac opisanych w artykule przeprowadzono eksperymenty, których celem było wytrenowanie silnika OCR na potrzeby automatycznego rozpoznawania tekstu na skanach historycznych dokumentów (teksty polskie drukowane miedzy XVI a XVII wiekiem). Artykuł omawia przyczyny powstania prototypu, jego możliwości oraz dalsze kierunki rozwoju.

Drugi z artykułów jest poświęcony kwestii przekształcania metadanych zapisanych za pomocą tradycyjnych schematów (takich jak MARC 21 czy Dublin Core) do postaci ontologicznej, przeznaczonej do istnienia w środowisku Semantic Web i Linked Open Data. Artykuł przedstawia wymagania dla języków opisu reguł mapowania oraz interpretujących je narzędzi, a także krótko opisuje stworzone przez nas narzędzie jMet2Ont.

Muzeum Palaeokastro Maa

Udział w konferencji rozpoczęliśmy w niedzielę, od tzw. Doctoral Consortium, czyli spotkania, na którym doktorantom przydzielani są mentorzy, zobowiązani do przeczytania przed spotkaniem rozbudowanego abstraktu planowanej rozprawy doktorskiej i przygotowania listy uwag i pytań. Następnie, już podczas spotkania, każdy z doktorantów prezentuje swoje dotychczasowe wyniki oraz plany. Mentor danego doktoranta powinien poprowadzić dyskusję po prezentacji. Takie wydarzenie jest bardzo korzystne dla samych doktorantów, którzy w bezpiecznym środowisku (spotkanie jest zamknięte, uczestniczą w nim tylko doktoranci i mentorzy) mogą poznań opinię ekspertów na temat silnych i słabszych stron swojej pracy.

Właściwa konferencja obejmowała kolejne trzy dni, poniedziałek, wtorek i środę.

Wśród wystąpień plenarnych zdecydowanie wyróżniało się wystąpienie Cathy Marshall (z Microsoft Research) pod tytułem Whose content is it anyway? Social media, personal data, and the fate of our digital legacy. Autorka poruszyła wiele interesujących kwestii związanych z ulotnością mediów cyfrowych, podejściem jakie do tychże treści mają zwykli użytkownicy oraz tego, jak sytuację zmieniły media społecznościowe takie jak Twitter czy Facebook. Wystąpienie było naprawdę dobrze poprowadzone, pełne zaskakujących zwrotów akcji 😉 i dających do myślenia wniosków.

Podobny temat poruszyli też w swoim referacie Hany M. SalahEldeen oraz Michael L Nelson z Old Dominion University. W ich artykule zatytułowanym Losing My Revolution: How Many Resources Shared on Social Media Have Been Lost? przedstawiona została analiza archiwalnej zawartości mediów społecznościowych dotyczącej sześciu istotnych wydarzeń z ostatnich kilku lat (w tym egipskiej rewolucji, epidemii wirusa H1N1 czy śmierci Michaela Jacksona). Okazuje się, że po upływie roku od wydarzenia około 11% materiałów linkowanych w mediach społecznościowych nie jest już dostępne. Kolejny rok to kolejne kilkanaście procent martwych linków. Pełen tekst artykułu można przeczytać m.in. na stronach arXiv.org. Wyniki tych badań zainteresowały również tradycyjne media, m.in. BBC.

Zaskakująco wiele artykułów poświęconych było zagadnieniom związanym z uczeniem maszynowym. Dane z bibliotek cyfrowych są doskonałym polem do stosowania i testowania algorytmów z tej dziedziny. Bardzo interesujące było wystąpienie Finding Quality Issues in SKOS Vocabularies (Christian Mader, Bernhard Haslhofer, Antoine Isaac). Autorzy w ramach swoich badań zdefiniowali pewne wyznaczniki i dobre praktyki dla tezaurusów zapisanych jako SKOS, a następnie stworzyli narzędzie qSKOS walidujące istniejące tezaurusy.

Jednym z najciekawszych wydarzeń podczas właściwej konferencji była sesja plakatowa (połączona z pokazami oprogramowania). Oficjalnie za najlepszą prezentację uznano FrbrVis: An Information Visualization Approach to Presenting FRBR Work Families (Tanja Mercun, Maja Zumer, and Trond Aalberg). Autorzy, świadomi tego, że coraz więcej bibliotek i agregatorów metadanych rozważa wprowadzenie modelu FRBR, postawili sobie zadanie zaprojektowania efektywnego sposobu prezentacji danych zapisanych w tym formacie, tak, by użytkownik korzystał ze złożoności modelu, ale nie czuł się przez niego przytłoczony. Stworzyli cztery (niektóre bardzo pomysłowe) propozycje interfejsu, a następnie przeprowadzili testy użyteczności na dużej liczbie użytkowników. Ostatecznie wygrały dwie reprezentacje: koncentryczna (tzw. sun burst) oraz hierarchiczna. Nieoczekiwana konkluzja jest taka, że reprezentacja oparta o graf (często postulowana w środowiskach Semantic Web z powodu natury danych RDF), choć początkowo zainteresowała użytkowników, ostatecznie okazała się trudna w użyciu. Wspomniany wcześnie Hany M. SalahEldeen zajmujący się problemem znikania zasobów z Internetu zaprezentował plakat dotyczący analizy intencji użytkowników publikujących linki na portalach społecznościowych – czy chodzi im o aktualną wersję zasobu? A może o wersję istniejącą w momencie publikowania?

W czwartek odbyły się warsztaty. Uczestnicy mogli wybrać spomiędzy następujących propozycji:

Na warsztacie NKOS omawiany był przede wszystkim standard ISO 25964 dla tezaurusów oraz jego relacja z modelem SKOS. Gotowa jest dopiero pierwsza z dwóch części standardu. Same dokumenty opisujące standard są płatne, ale ze strony ISO 25964 można za darmo pobrać wiele materiałów, w tym definicję (xsd) schematu danych zgodnego ze standardem.

Warsztat poświęcony archiwom zawierał sesję na temat technologii semantycznych i ontologii, w której bardzo ciekawą prezentację wygłosił Vladimir Alexiev z firmy Ontotext. Odniósł się on do złożoności ontologii CIDOC CRM. Powołując się na wyniki projektu naukowców z  FORTH (A New Framework for Querying Semantic Networks), przedstawił model wyszukiwania w bazie wiedzy stosującej tę ontologię, w którym 82 klasy i 142 właściwości z ontologii CIDOC CRM są mapowane do postaci dużo mniejszej liczby tzw. fundamentalnych klas i właściwości (np. Thing – rzecz, Actor – aktor, Place – miejsce). Dzięki temu wyszukiwanie jest znacznie proste. Firma Ontotext jest producentem repozytorium RDF o nazwie OWLIM. W ramach badań autor stworzył zestaw reguł wnioskowania dla tego narzędzia, które generują taki uproszczony model, ułatwiający odpytywanie bazy wiedzy.

W czasie najkrótszego z całej trójki warsztatu na temat wspierania odkrywania zasobów przez użytkowników (materiały konferencyjne dostępne tutaj) uczestnicy mogli wysłuchać bardzo ciekawego wystąpienia Davida Haskiya (Fundacja Europeana) na temat funkcji wspierających eksplorowanie zasobów cyfrowych, które rozwinęła bądź będzie rozwijać Europeana. Warsztaty zakończyła interesująca dyskusja panelowa, w czasie której uczestnicy rozprawiali między innymi o tym jakie potrzeby ma współczesny i przyszły użytkownik bibliotek cyfrowych, zwłaszcza w kontekście najmłodszego pokolenia (por. film poniżej)

Konferencja odbyła się w bardzo pięknym i fascynującym historycznie zakątku Europy, do którego niestety bardzo trudno jest dotrzeć z Polski. Ubiegłoroczna lokalizacja (Berlin) była zdecydowanie łatwiejsza do osiągnięcia dla większości uczestników. W przyszłym roku spotkanie ma odbyć się na Malcie.

Cypryjska kuchnia

Autorzy wpisu: Adam Dudczak, Justyna Walkowska, Marcin Werla

Konferencja Open Repositories 2012

Konferencja Open Repositories 2012 wraz z towarzyszącymi warsztatami odbyła się w Edynburgu (Szkocja) w dniach 9-13 lipca 2012. Bogaty program konferencji oraz interesujące warsztaty, a także ogromna liczba uczestników potwierdza rangę cyklu konferencji Open Repositories. OR2012
konferencja składała się z szeregu sesji. Szczególnie interesujące pod kątem budowy bibliotek cyfrowych były te związane z przetwarzaniem dużych ilości danych (tzw. data mining), a także te dotyczące długoterminowego przechowywania danych. Warsztaty dotyczące przetwarzania dużych ilości danych dotykały różnych tematów, m.in. przeszukiwania ogromnych ilości danych, semantycznego wyszukiwania, agregacji metadanych i danych, ekstrakcji informacji z dokumentów tekstowych, jak i przepływów pracy (ang. workflows) związanych z danymi tekstowymi. Przedstawiono różne systemy opracowane z myślą o przetwarzaniu dużych ilości danych, w tym:
Przy rozwoju omawianych systemów wykorzystywano różne narzędzia do przetwarzania tekstu, np. TextCat (http://odur.let.rug.nl/vannoord/TextCat/), U-Compare (http://u-compare.org/), OSCAR4 (https://bitbucket.org/wwmm/oscar4/wiki/Home), ANTRL (http://www.antlr.org/), MAUI (http://code.google.com/p/maui-indexer/), KEA (http://www.nzdl.org/Kea/), Sesame (http://www.openrdf.org/index.jsp), H2 (http://www.h2database.com/).
Warsztaty powiązane z długoterminowym przechowywaniem danych źródłowych dotyczyły przede wszystkim oprogramowania Trident i możliwości jego konfiguracji oraz wykorzystania. Podczas warsztatów zaprezentowano również najważniejsze kwestie związane z długoterminowym przechowywaniem danych źródłowych, w tym zasady identyfikowania plików które powinny podlegać migracji lub normalizacji oraz narzędzia, które można wykorzystać do budowania procesu przechowywania danych. Omówione narzędzia to: Kepler (https://kepler-project.org/), Taverna (http://www.taverna.org.uk/), Ptolemy II (http://ptolemy.eecs.berkeley.edu/ptolemyII/), Triana (http://www.trianacode.org/).
Sama konferencja obejmowała trzy dni, podczas których zaprezentowano szereg ciekawych referatów związanych z rozwojem szeroko rozumianych repozytoriów cyfrowych, m.in.
 • „Build to scale” – referat omawiający budowanie systemu wyszukiwania dla 250 milionów rekordów, opartego na Apache Solr i dostarczającego wyniki wyszukiwania w ciągu co najwyżej dwóch sekund.
 • „Inter-repository Linking of Research Objects with Webtracks” – referat omawiający propozycję protokołu InteRCom, który pozwala na wymianę semantycznych informacji między repozytoriami.
 • „ResourceSync: Web-based Resource Synchronization” – referat przedstawiający protokół synchronizacji danych i metadanych, bazujący na doświadczeniach protokołu OAI-PMH oraz OAI-ORE.
 • „Griffith’s Research Data Evolution Journey: Enabling data capture, management, aggregation, discovery and reuse.” – referat opisujący infrastrukturę w ramach uniwersytetu Griffith, w tym narzędzia semantyczne VIVO (http://sourceforge.net/apps/mediawiki/vivo/) oraz VITRO (http://vitro.mannlib.cornell.edu/).
 • „Multivio, a flexible solution for in-browser access to digital content” – referat przedstawiający uniwersalną przeglądarkę dokumentów PDF, GIF, JPEG czy PNG.
 • „ORCID update and why you should use ORCIDs in your repository” – referat omawiający aktualny stan i plany rozwojowe systemu identyfikowania naukowców ORCID (http://about.orcid.org/).
 • „Digital Preservation Network, Saving the Scholarly Record Together” – referat omawiający inicjatywę powstałą w USA, dotyczącą budowania heterogenicznego systemu długoterminowego przechowywania (http://d-p-n.org/).
W ramach konferencji przedstawiciel Poznańskiego Centrum Superkoputerowo-Sieciowego zaprezentował referat pt. „dArceo services: advancing long-term preservation”, omawiający usługi długoterminowego przechowywania danych źródłowych dla polskich instytucji nauki i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów tekstowych, graficznych i audiowizualnych. Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji OR2012 (http://or2012.ed.ac.uk/), gdzie znajdują się prezentacje autorów oraz program konferencji.

Konferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe 2011” – ostatnie dni rejestracji!

Jeszcze niecałe dwa tygodnie można rejestrować się na IV Konferencję „Polskie Biblioteki Cyfrowe”. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w dniach 11-12 października w Bibliotece Kórnickiej PAN w Poznaniu.
Dzień przed konferencją odbędą się dwa równoległe szkolenia:

 • Szkolenie „Podstawy digitalizacji i udostępniania obiektów dziedzictwa kulturowego”
 • Szkolenie z zakresu obsługi systemu dLibra.

Dzień po konferencji będą miały miejsce VIII Warsztaty „Biblioteki cyfrowe”.

Konferencji towarzyszyć będzie również prezentacja wyników projektu europejskiego IMPACT dotyczącego masowej digitalizacji tekstów historycznych.

Szczegółowy program konferencji i imprez towarzyszących dostępny jest na stronie: http://www.man.poznan.pl/PBC/2011-program-konferencji/

Rejestracja on line prowadzona jest pod adresem: http://www.man.poznan.pl/PBC/rejestracja-uczestnikow/

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku osiągnięcia założonego limitu uczestników.

Konferencja „CIDOC 2011 – Knowledge Management and Museums”

W dniach 4-9 września 2011 w Sybinie w Rumunii odbyła się konferencja „CIDOC 2011 – Knowledge Management and Museums”. Konferencja jest co roku organizowana przez ICOM-CIDOC, czyli Komitet ds. Dokumentacji (CIDOC) przy Międzynarodowej Radzie Muzeów (ICOM).

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele bardzo różnych, ale współpracujących ze sobą środowisk: muzealnicy, bibliotekarze, programiści i producenci rozwiązań dla muzeów, naukowcy zainteresowani wykorzystaniem ontologii oraz technologii semantic web, a także osoby i instytucje zajmujące się standaryzają dokumentacji muzealnej.

Konferencja była okazją do spotkania się grup roboczych CIDOC. Ich działania koncentrują się w następujących obszarach:

 • Archaeological Sites (stanowiska archeologiczne)
 • Conceptual Reference Model Special Interest Group (grupa CIDOC CRM)
 • Co-reference (koreferencje)
 • Data Harvesting and Interchange (harvesting i wymiana danych)
 • Digital preservation (trwałe przechowywanie obiektów w postaci cyfrowej)
 • Documentation Standards (standardy dokumentacji)
 • Information Centres (centra informacji)
 • Multimedia (multimedia)
 • Transdisciplinary Approaches in Documentation (dokumentacja transdyscyplinarna)

Na konferencji pojawiło się wiele tematów, które są bezpośrednio związane z pracami w ramach projektu SYNAT. Najważniejsze z nich to:

 • specyfikacja schematu LIDO (Lightweight Information Describing Objects) i zachęcanie muzeów do stosowania go do opisu zasobów udostępnianych w sieci (www.lido-schema.org/)
 • nacisk na stosowanie trwałych, unikalnych identyfikatorów takich zasobów (najlepiej URI)
 • ontologia FRBRoo, łącząca schemat FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) z ontologią CIDOC CRM w celu umożliwienia poprawnego opisu rekorów bibliograficznych (www.nla.gov.au/lis/stndrds/grps/acoc/tillett2004.ppt, http://www.frbr.org/categories/frbroo)
 • prezentacja niemieckiego systemu Wiss-ki (http://wiss-ki.eu/, http://www8.informatik.uni-erlangen.de/transdisc/hohmann_cidoc09_wisski-2.pdf). Założenia tego systemu przypominają założenia projektu SYNAT, wiele z już wypracowanych rozwiązań mogłoby zostać wykorzystanych przez nas.

Następna konferencja CIDOC odbędzie się w Helsinkach w czerwcu 2012. Dodatkowo latem po raz kolejny zorganizowana zostanie „letnia szkoła” CIDOC, kierowana do osób zajmujących się dokumentacją muzealną.

Konferencja Open Repositories 2011

W dniach 6-11 czerwca 2011 odbyła się międzynarodowa konferencją Open Repositories 2011, która jest ważnym forum wymiany informacji na temat rozwoju, zarządzania oraz budowania repozytoriów cyfrowych.

Ponad 300 uczestników, pochodzących z ponad 20 krajów świata, miało okazję słuchać wykładów tak znakomitych przedstawicieli świata informatyki i cyfrowych zasobów jak Jim Jagielski oraz Clifford Lynch. W ramach sesji naukowych omówiono wiele tematów związanych z repozytoriami cyfrowymi, m. in. sieci semantyczne, narzędzia i standardy, długoterminowa archiwizacja, oraz sieci społecznościowe.

Konferencję otworzył Jim Jagielski, prezydent Apache Software Foundation, który przedstawił charakter pracy przy projektach open-source. Podkreślił, że przy rozwoju projektów open-source współpracują przede wszystkim wolontariusze, gdzie kluczowym elementem budującym społeczność programistów jest zaufanie względem siebie. Bradley McLean z DuraSpace zidentyfikował jego zdaniem najważniejsze trendy w rozwoju repozytoriów cyfrowych, m.in. technologie mobilne, długoterminowe przechowywanie, chmury obliczeniowe, mashupy. Richard Rodgers z M.I.T. Libraries przedstawił inicjatywę ORCID, której celem jest utworzenie rejestru identyfikującego naukowców, co z kolei pozwoli na rozwiązanie problemu niejednoznaczności autorów publikacji naukowych.

Na konferencji zaprezentowano także wiele narzędzi, systemów i inicjatyw związanych z repozytoriami cyfrowymi: Memento, Hathi Trust, DAR, FITS, OTS-Schemas, BatchBuilder, ReDBox and Mint, Exhibit, Fascinator, Recollection, SWORD, CUPID.

Na konferencji zaprezentowana została również koncepcja tworzenia wirtualnych repozytoriów instytucjonalnych na bazie bibliotek cyfrowych. Plakat obrazujący tę koncepcję przedstawił Tomasz Parkoła z PCSS. Tworzenie wirtualnych repozytoriów instytucjonalnych jest nowym trendem w sieci polskich bibliotek cyfrowych, który ma na celu zwiększenie dostępności on-line współczesnych prac naukowych publikowanych na zasadach Open Access. Wsparcie dla tego typu działań realizowane jest m.in. poprzez budowany przez PCSS w ramach projektu SYNAT Zintegrowany System Wiedzy.

Internet okiem humanisty

Dnia 7 grudnia 2010 r. w Warszawie odbyło się II seminarium w cyklu Informatyzacja Instytucji Kultury – Instytucje Kultury w Internecie. Celem spotkania było zaprezentowanie, w jaki sposób instytucje kultury mogą zaistnieć oraz promować się w Internecie oraz jakie korzyści daje obecność w sieci.

Podczas tego seminarium Agnieszka Lewandowska z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego zaprezentowała projekt Europeana, portal Europeana.eu oraz możliwości przekazywania danych do Europeany w ramach projektu EuropeanaLocal. Skupiono się na opisie Europeany oraz korzyściach jakie płyną z przyłączenia do niej danych (zwiększona widoczność, promocja, ciekawe sąsiedztwo, itp.). Przedstawiono także model przyłączenia oraz opisano możliwe ścieżki dla polskich regionalnych i lokalnych instytucji kultury. Liczymy, że w efekcie tej prezentacji uda się wzbudzić zainteresowanie tą tematyką w nowych środowiskach i dzięki temu przyłączyć nowe instytucje do Europeany poprzez projekt EuropeanaLocal i Federację Bibiotek Cyfrowych.

Jedną z wielu ciekawych prelekcji wygłoszonych w trakcie seminarium przedstawił pan Tomasz Rodowicz. Dotyczyła ona problematyki zainteresowania internauty teatrem i była zatytułowana „Teatr internetowy – czyli nowe media w kulturze”. Prezenter opowiadał o przyciągnięciu wirtualnego widza na podstawie własnych doświadczeń. Mowa była m.in. o nadawaniu tradycyjnego przedstawienia teatralnego (z normalną widownią) na żywo w Internecie, przy czym elementem scenografii był telebim wyświetlający komentarze internautów na temat przedstawienia. Tworząc w ten sposób trójkąt widz-aktor-internauta, którego każdy element współdziałał na siebie.

Strona główna serwisu Mapa Kultury

Na sam koniec zachęcamy także do zajrzenia na dwie strony:

 • Mapa Kultury – „pierwszy ogólnopolski portal interaktywny promujący polską kulturę regionów współtworzony przez użytkowników”,
 • Platforma Kultury – „interaktywny portal poświęcony kulturze i edukacji kulturalnej, mający na celu wymianę informacji, prezentację ciekawych praktyk i projektów z całej Polski oraz aktywizację środowisk kulturalnych”.

Powyższe strony zostały zaprezentowane w trakcie seminarium przez panią Karolinę Szczepanowską z Narodowego Centrum Kultury.

II Konferencja i3: internet – infrastruktury – innowacje

W dniach 1-3 grudnia 2010 odbyła się we Wrocławiu druga edycja konferencji „i3: internet – infrastruktury – innowacje”. Konferencja organizowana jest przez Konsorcjum PIONIER. Istotną rolę w organizacji tegorocznej edycji odegrały Wrocławskie Centrum Siecowo-Superkomputerowe i PCSS.

W ramach konferencji Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS prezentował dwa referaty „Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie” oraz „Architektura i protokoły dla budowy systemu wiedzy – zadania PCSS w projekcie SYNAT”.

Referat „Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie” zawierał opis podejścia realizowanego w PCSS wobec prezentacji różnych typów obiektów cyfrowych (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych) przy użyciu elastycznego modelu danych wykorzystywanego w oprogramowaniu dLibra.

Druga prezentacja „Architektura i protokoły dla budowy systemu wiedzy – zadania PCSS w projekcie SYNAT” to ogólne omówienie obecnego stanu prac realizowanych w PCSS w ramach projektu SYNAT. Z uwagi na to iż projekt SYNAT znajduje się w początkowej fazie rozwoju, prezentacja zawierała omówienie ogólnej architektury systemu i kierunku w jakim rozwijać się będą prace w realizowanych przez PCSS zadaniach.

W czasie konferencji można było wysłuchać wielu interesujących referatów. Tematy sesji, podzielonych na trzy kategorie przewodnie („internet”, „infrastruktury”, „innowacje”), obejmowały takie zagadnienia jak e-zdrowie, e-edukacja, Internet Przyszłości, bezpieczeństwo.

W ramach sesji regionów przedstawiono działający w Czechach system (Elektroniczna Książka Danych Medycznych) stworzony przez IZIP. System został zamówiony przez największą czeską firmę zajmującą się ubezpieczeniami zdrowotnymi. System przechowuje dane o stanie zdrowia pacjenta, diagnozach, zleconych badaniach i ich wynikach. Dzięki temu badania nie są niepotrzebnie powtarzane, co prowadzi do znacznego ograniczenia wydatków. Innym ważnym celem systemu jest poprawa jakości służby zdrowia poprzez dostęp do dodatkowych danych z historii pacjenta, ułatwiających podjęcie odpowiedniej decyzji.
Uwadze Państwa polecamy prezentacje:

 • „Usługi Otwartej Administracji w przestrzeni miejskiej” wygłoszoną przez Bartosza Lewandowskiego z PCSS. W czasie prezentacji Bartek opowiedział o wdrażanej wspólnie przez PCSS i Urząd Miasta Poznań polityce otwartości w e-administracji.
 • „Znaczenie digitalizacji i udostępniania zasobów archiwalnych w Internecie dla rozwoju nowych inicjatyw społecznych”, w czasie której Piotr Skałecki opowiadał o projektach digitalizacyjnych związanych z genealogią między innymi o wyszukiwarce „Poznań Project: przeszukiwanie bazy małżeństw”, która umożliwia przeszukiwanie bazy zawierającej informacje o 540825 małżeństwach zawartych w latach 1820-1889 na terenie dawnej Prowincji Poznańskiej. Piotr wspominał również o projektach Polskiego Towarzystwa Genealogicznego takich jak Geneteka czy transkrypcja dokumentu „Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych”.
 • „Usługa URBANCARD” – prezentacja na temat karty miejskiej URBANCARD, za którą Urząd Miasta Wrocławia otrzymał nagrodę Pionier Innowacji. Prezentację wygłosił pan Dariusz Jędryczek.

Nagrania z większości prezentacji dostępne są na stronach konferencji (http://www.i3conference.net/online/program.php).

Konferencja „Cyfrowe spotkania z zabytkami 4”

Tegoroczne cyfrowe spotkania z zabytkami odbyły się pod hasłem „Dobra kultury w Sieci. Dostępność i wymiana informacji.”. Na konferencji spotkali się przedstawiciele szeregu instytucji nauki i kultury, w tym bibliotekarze, muzealnicy, archiwiści, humaniści i informatycy. W trakcie obrad poruszonych zostało wiele kwestii związanych z prezentacją obiektów dziedzictwa kulturowego w Internecie. Referaty omawiały standardy przechowywania informacji (takie jak CIDOC CRM czy LIDO), metody pozyskiwania informacji naukowych przy użyciu niekonwencjonalnych źródeł wiedzy (np. blogów), a także standardy opisu obiektów ikonograficznych. W kontekście dokumentów kartograficznych zaprezentowano system lokalizacji geograficznej zabytków dziedzictwa kulturowego.

Na konferencji Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przedstawiło dMuseion – oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych, które rozwijane jest przez PCSS we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie. Oprogramowanie dMuseion, choć nie jest jeszcze publicznie dostępne, oferuje już funkcje pozwalające na realizację idei muzeum cyfrowego w praktyce.