Archiwa tagu: i3

II Konferencja i3: internet – infrastruktury – innowacje

W dniach 1-3 grudnia 2010 odbyła się we Wrocławiu druga edycja konferencji „i3: internet – infrastruktury – innowacje”. Konferencja organizowana jest przez Konsorcjum PIONIER. Istotną rolę w organizacji tegorocznej edycji odegrały Wrocławskie Centrum Siecowo-Superkomputerowe i PCSS.

W ramach konferencji Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS prezentował dwa referaty „Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie” oraz „Architektura i protokoły dla budowy systemu wiedzy – zadania PCSS w projekcie SYNAT”.

Referat „Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie” zawierał opis podejścia realizowanego w PCSS wobec prezentacji różnych typów obiektów cyfrowych (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych) przy użyciu elastycznego modelu danych wykorzystywanego w oprogramowaniu dLibra.

Druga prezentacja „Architektura i protokoły dla budowy systemu wiedzy – zadania PCSS w projekcie SYNAT” to ogólne omówienie obecnego stanu prac realizowanych w PCSS w ramach projektu SYNAT. Z uwagi na to iż projekt SYNAT znajduje się w początkowej fazie rozwoju, prezentacja zawierała omówienie ogólnej architektury systemu i kierunku w jakim rozwijać się będą prace w realizowanych przez PCSS zadaniach.

W czasie konferencji można było wysłuchać wielu interesujących referatów. Tematy sesji, podzielonych na trzy kategorie przewodnie („internet”, „infrastruktury”, „innowacje”), obejmowały takie zagadnienia jak e-zdrowie, e-edukacja, Internet Przyszłości, bezpieczeństwo.

W ramach sesji regionów przedstawiono działający w Czechach system (Elektroniczna Książka Danych Medycznych) stworzony przez IZIP. System został zamówiony przez największą czeską firmę zajmującą się ubezpieczeniami zdrowotnymi. System przechowuje dane o stanie zdrowia pacjenta, diagnozach, zleconych badaniach i ich wynikach. Dzięki temu badania nie są niepotrzebnie powtarzane, co prowadzi do znacznego ograniczenia wydatków. Innym ważnym celem systemu jest poprawa jakości służby zdrowia poprzez dostęp do dodatkowych danych z historii pacjenta, ułatwiających podjęcie odpowiedniej decyzji.
Uwadze Państwa polecamy prezentacje:

  • „Usługi Otwartej Administracji w przestrzeni miejskiej” wygłoszoną przez Bartosza Lewandowskiego z PCSS. W czasie prezentacji Bartek opowiedział o wdrażanej wspólnie przez PCSS i Urząd Miasta Poznań polityce otwartości w e-administracji.
  • „Znaczenie digitalizacji i udostępniania zasobów archiwalnych w Internecie dla rozwoju nowych inicjatyw społecznych”, w czasie której Piotr Skałecki opowiadał o projektach digitalizacyjnych związanych z genealogią między innymi o wyszukiwarce „Poznań Project: przeszukiwanie bazy małżeństw”, która umożliwia przeszukiwanie bazy zawierającej informacje o 540825 małżeństwach zawartych w latach 1820-1889 na terenie dawnej Prowincji Poznańskiej. Piotr wspominał również o projektach Polskiego Towarzystwa Genealogicznego takich jak Geneteka czy transkrypcja dokumentu „Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych”.
  • „Usługa URBANCARD” – prezentacja na temat karty miejskiej URBANCARD, za którą Urząd Miasta Wrocławia otrzymał nagrodę Pionier Innowacji. Prezentację wygłosił pan Dariusz Jędryczek.

Nagrania z większości prezentacji dostępne są na stronach konferencji (http://www.i3conference.net/online/program.php).

Prezentacja na temat Federacji Bibliotek Cyfrowych na konferencji i3 w Poznaniu

W dniach 4-6 listopada w Poznaniu odbyła się konferencja i3: internet – infrastruktury – innowacje. Pierwszego dnia konferencji w ramach sesji „INTERNET: Internet aktywny” miała miejsce prezentacja „Federacja Bibliotek Cyfrowych – interoperacyjność zaawansowanych usług sieciowych realizowana na skalę krajową” przygotowana przez Agnieszkę Lewandowską, Tomasza Parkołę i Marcina Werla z Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS. Zachęcamy do obejrzenia nagrania wideo z prezentacji dostępnego na stronie konferencji.