Tag Archives: EuropeanaLocal

Polish resources in Europeana – interview in the Radio Emaus and press articles

On the 6th of January 2010 in the morning broadcast of the radio Emaus at 9:35 you could listen to an interview made by presenter Piotr Jóźwik with Marcin Werla from the PSNC Digital Libraries Team. The interview was related to the connection of the Polish digital libraries to Europeana, carried out during the EuropeanaLocal project.
Clicking below you can listen to this interview:

EuropeanaLocal – Interview in the Radio Emaus

Besides of the interview the fact of connection of the Polish Digital Libraries Federation to the Europeana, with significant help of the creators of Polish digital libraries, was mentioned in several Polish Press Agency news and also Polish Catholic Information Agency and also in many regional information services and popular Internet portals, including:

“Śląska Biblioteka Cyfrowa w Europeanie”

“ŚBC posiada forum umożliwiające pracownikom współtworzących ją
instytucji oraz czytelnikom komunikację i wzajemną pomoc – techniczną i
merytoryczną. Wykorzystuje oprogramowanie dLibra; rozpowszechnione w
kilkudziesięciu bibliotekach cyfrowych, zrzeszonych w Federacji
Bibliotek Cyfrowych, a udostępniających łącznie w sieci ponad 260 tys.
publikacji.”

“Zbiory biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego w portalu Europeana”

“…za upartą realizację marzenia o stworzeniu polskiego systemu
rozproszonych bibliotek i włączenia go do europejskiej sieci wielkie
uznanie należy się Zespołowi Bibliotek Cyfrowych Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego, który przygotowuje i ulepsza informatyczne
narzędzie, koordynuje funkcjonowanie polskich bibliotek w sieci krajowej
i międzynarodowej.”

“Podkarpackie książki w europejskiej sieci”

“Zasoby Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, wchodzące w skład Federacja
Bibliotek Cyfrowych, zostały udostępnione w największej bibliotece
cyfrowej w Europie.”

“Księgozbiór Wirtualny FIDES w Europeanie”

“12 grudnia 2009 r. zbiory cyfrowe umieszczone w Księgozbiorze
Wirtualnym Federacji FIDES stały się widoczne w portalu Europeana dzięki
uczestnictwu w serwisie Federacji Bibliotek Cyfrowych, wraz z ponad 250
tysiącami obiektów z polskich bibliotek cyfrowych.”

Quarter of a million of Polish digital objects in the Europeana!

From 11 December 2009, in the European Digital Library – Europeana, there are avaialble resources of dozens of Polish digital libraries congregated around the PIONIER Network Digital Libraries Federation. These resources include over 250 000 digital objects made available by the hundreds of cultural and scientific institutions from different parts of Poland. Among them are both treasures of our national heritage, as well as interesting regional materials or modern scientific and educational publications. The vast majority of publications is available to all Internet users without any restrictions.

Europeana, one of the flagship initiatives of the European Commission, is a web portal which is point of access to digital versions of cultural and scientific heritage. The portal is available from November 2008. In the official launch day it allowed to reach some of 2 million digital objects scattered throughout the Europe. In December 2009, after the data ingestion from the Polish digital libraries, the number of objects in the Europeana exceeded 5 million, of which ca. 5.5% comes from the Polish digital libraries. According to current development plans, Europeana is projected to reach 10 million objects in July 2010. Portal performs a critical role in providing and promoting the cultural heritage of European countries and it is important for Poland to be adequately represented in Europeana.

Polish digital content aggregator for Europeana is Poznan Supercomputing and Networking Center, the operator of the PIONIER Network Digital Libraries Federation and the PIONIER Network operator.

The PIONIER Network Digital Libraries Federation (PIONIER DLF) integrates network of Polish digital libraries, which have been systematically created since 2002. PIONIER DLF was launched in June 2007 by the Poznan Supercomputing and Networking Center. PIONIER DLF currently provides search within descriptions of over 315 000 digital objects. Moreover, it maintaines an extensive database about Polish digital libraries, as well as it is a key element in digitization coordination in the Polish digital libraries. It is worth mentioning that about 10 000 new objects each month is made available by digital libraries connected to the PIONIER DLF . By PIONIER DLFs connection with Europeana, these objects will be more visible and promoted worldwide.

ENRICH and EuropeanaLocal Joint Workshop

Wrocław University Library and PSNC are happy to invite you to participate in the ENRICH and EuropeanaLocal projects joint workshop. The workshop will take place in Wrocław, Poland on the 23rd of June, 2009. Participation is free of charge.

Detailed information (in Polish) can be found on the workshop website: http://www.bu.uni.wroc.pl/warsztaty-enrich-europeana-local/.

Is dLibra the most popular digital library software in Europe?

Initial results of the EuropeanaLocal technical survey, shows that the dLibra software may be the most popular digital library software package in Europe – at least among the digital libraries interested in joining Europeana and willing to respond to the survey ;-).

The most popular solution are the dedicated software systems developed for the need of particular digital libraries, not distributed publicly as “out-of-the-box” software packages. Second place is for dLibra with its several tenths of deployments in Poland. World popular systems like Greenstone or dSpace are used only be several among the institutions, which answered to the survey.

Inauguration meeting of the Polish EuropeanaLocal activities

The inauguration meeting of the Polish EuropeanaLocal activities was held on the 8th of September 2008 in the Poznań Branch of Polish Academy of Sciences. The aim of this meeting was to inform about the scope of the EuropeanaLocal project and to present the project activities that will be important for the Polish digital libraries and repositories. In the meeting participated representatives from 22 institutions related to Polish digital libraries and digitisation projects. The agenda of the meeting and presentations (in Polish) are available below:

  • 11:00 – 11:10 –Welcome
  • 11:10 – 11:50 – Current state of the digital libraries infrastructure in Poland – presentation of the current state of distributed digital libraries infrastructure in Poland, discussion on the role and scope of the PIONIER network Digital Libraries Federation.
  • 11:50 – 12:30 – European initiatives related to digital libraries – discussion on key European projects and initiatives related to the creation of digital libraries and the context for the creation of the European Digital Library EUROPEANA.
  • 12:30 – 13:00 –Coffee break
  • 13:00 – 13:45 – The EuropeanaLocal project – presentation of the aim and scope of the project and planned project activities.
  • 13:45 – 14:30 – EuropeanaLocal@PL – presentation of the directions of activities for the Polish EuropeanaLocal team, discussion on the planned way of integration of Polish digital resources with European digital resources in EUROPEANA.
  • 14:30 – 15:00 – Discussion and closing

We would like to thank to all meeting participant for their presence and for merit discussions.