Archiwa tagu: Europeana Libraries

Europeana i biblioteki: spotkanie w Bukareszcie

Cerkiew Włoska w Bukareszcie

W dniach 21-23 maja w Bukareszcie odbyło się wspólne spotkanie projektu Europeana Libraries oraz TEL (The European Library). Motyw przewodni spotkania to Patrząc w przyszłość: w jaki sposób nasza usługa odpowiada na potrzeby europejskich wspólnot badawczych? Pod tym adresem można znaleźć nagrania wideo z niektórych sesji.

PCSS uczestniczy w części Work Package 5 projektu EuropeanaLibraries. Głównym zadaniem tej grupy roboczej jest poprawa możliwości wyszukiwania wśród treści bibliotecznych w Europeanie poprzez zdefiniowanie przekształcenia metadanych w formacie ESE na format EDM oraz ustanowienie dobrych praktyk uwzględniających różne typy bibliotek obecnych w Europeanie.

Wewnętrznie portal Europeana przechodzi na nowy format reprezentacji danych EDM (Europeana Data Model). Format ten od stosowanego do tej pory ESE (Europeana Semantic Elements) różni się przede wszystkim tym, że jest formatem zgodnym z inicjatywami Semantic Web i Linked Open Data, wykorzystującym ontologię. EDM wprowadza wyraźnie rozróżnienie pomiędzy zasobem fizycznym (np. obraz albo starodruk), nazywanym w ontologii Provided Cultural Heritage Object (dostarczany obiekt dziedzictwa kulturowego) a odwzorowującym go zasobem elektronicznym (Web Resource), przy czym takich zasobów elektronicznych dla tego samego obiektu może być wiele. W schemacie ESE dane tych dwóch różnych typów zasobów bywają przemieszane. Schemat EDM dąży do postaci zdarzeniocentrycznej, zbliżonej do tej znanej z ontologii CIDOC CRM.

W przypadku bibliotek wyzwania związane z przejściem na schemat EDM są nieco odmienne niż w przypadku muzeów. Jedną z podstawowych kwestii było zadecydowanie, czy opisywanym obiektem dziedzictwa kulturowego ma być Egzemplarz/Item (konkretna książka), czy Realizacja/Expression (konkretne wydanie, stosując słownictwo z modelu FRBR).

Przed spotkaniem instytucje zaangażowane w prace WP5 zostały poproszone o zaproponowanie mapowanie wybranych kilku rekordów bibliograficznych ze swoich kolekcji do formatu EDM. Celem ćwiczenia było zgromadzenie uwag i wątpliwości związanych z profilem bibliotecznym EDM (zdefiniowanym osobno dla monografii, a osobno dla wydawnictw ciągłych). Po przeanalizowaniu wyników tej walidacji, następnym krokiem będzie przygotowanie (przez TEL) procesu automatycznego mapowania z oryginalnych schematów metadanych bibliotek do EDM oraz jego przetestowanie na nowej porcji rekordów w oparciu o nową infrastrukturę agregacji metadanych.

Udział PCSS w pracach projektu Europeana Libraries jest ściśle powiązany z zadaniami semantycznej integracji metadanych obiektów dziedzictwa kulturowego, realizowanymi przez PCSS w ramach etapu A10 projektu SYNAT.