Archiwa tagu: Centrum Kompetencji IMPACT

Znakomite wyniki projektu Succeed

Końcowy przegląd techniczny projektu Succeed miał miejsce pod koniec lutego 2015 w Alicante. Eksperci zaproszeni prze Komisję Europejską ocenili wszystkie wyniki projektu. Ostatecznie projekt otrzymał najlepszą z możliwych ocen – „excellent” (znakomity), co oznacza, że projekt osiągnął wszystkie wyznaczone cele, przewyższając oczekiwania.

Projekt Succeed wspierał walidację i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach projektów digitalizacyjnych. Kluczowe osiągnięcia projektu to:

 • Udoskonalone narzędzie IMPACT Interoperability Framework z 40 zintegrowanymi narzędziami, które mogą być wykorzystywane w ramach procesu digitalizacji. Narzędzie to uruchomione jest w ramach Centrum Kompetencji IMPACT w zakresie digitalizacji.
 • Przeszukiwalną listę ponad 260 narzędzi i zasobów przydatnych w procesie digitalizacji: http://succeed-project.eu/publications/available-tools/index-succeed.
 • Ponad 20 ewaluacji narzędzi wykorzystywanych w procesie digitalizacji. Prace zostały wykonane w ramach istniejących procesów digitalizacji przez 13 bibliotek z Europy, tj.: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (Polska), Biblioteka Uniwersytetu w Salamance (Hiszpania), Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (Polska), Biblioteka Uniwersytecka w Bratysławie (Słowacja), Biblioteka Narodowa Finlandii (Finlandia), Biblioteka Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania), Biblioteka Uniwersytetu w Leuven (Belgia), Biblioteka Uniwersytetu w Antwerp (Belgia), Biblioteka Uniwersytetu w Darmstadt (Niemcy), Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Hiszpania), Biblioteka Brytyjska (Wielka Brytania), Biblioteka Narodowa Francji (Francja), Biblioteka Narodowa Holandii (Holandia).
 • Dwa zestawy rekomendacji dla projektów digitalizacyjnych. Pierwszy dotyczy formatów i standardów związanych z digitalizacją. Drugi dotyczy schematów licencjonowania w kontekście projektów digitalizacyjnych. Podsumowanie online znajduje się na stronie: http://www.digitisation.eu/training/recommendations-for-digitisation-projects/.
 • Organizacja zawodów i konkursów w zakresie powiązanym tematycznie z digitalizacją i innowacyjnymi technologiami. Warto podkreślić, że w drugiej edycji konkursu Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu otrzymała wyróżnienie.
 • Wiele wydarzeń, których celem było upowszechnienie technologii przydatnych w procesie digitalizacji (trzy międzynarodowe warsztaty, Digitisation Days, konferencja DATeCH oraz ceremonia przyznania nagród projektu Succeed).

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe uczestniczyło we wszystkich pakietach roboczych projektu, kierując równocześnie pakietem roboczym, który opracował dwa zestawy rekomendacji dla projektów digitalizacyjnych.

IMPACT: rezultaty projektu

 

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu na którym omówione zostaną rezultaty projektu IMPACT. Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2012 roku w Bibliotece Królewskiej Holandii w Hadze. W spotkaniu zaprezentowane zostaną zarówno wyniki projektu IMPACT, jak i rezultaty serii pilotów, które zostały przeprowadzone przez biblioteki na początku 2012 roku.

Projekt IMPACT (styczeń 2008 – czerwiec 2012) jest projektem europejskim, którego celem jest opracowanie innowacyjnych narzędzi lingwistycznych oraz OCR, które pozwolą ulepszyć proces digitalizacji i dostępność historycznych dokumentów drukowanych w Internecie. IMPACT jest koordynowany przez Bibliotekę Królewską Holandii, a w skład partnerów wchodzą najważniejsze instytucje europejskie, w tym biblioteki narodowe, uniwersytety, centra badawczo-rozwojowe oraz firmy komercyjne. W efekcie projektu IMPACT uruchomione zostąło Centrum Kompetencji IMPACT (www.digitisation.eu), które składa się z szeregu ekspertów w zakresie digitalizacji, chcących wspierać instytucje nauki i kultury w zakresie digitalizacji i pełnotekstowej dostępności dokumentów cyfrowych.

Na spotkaniu w czerwcu zaprezentowane zostaną następujące wyniki:

 • Silnik OCR ABBYY FineReader 10 (tzw. IMPACT FineReader)
 • Adaptacyjny silnik OCR firmy IBM wraz z narzędziem CONCERT do korekty wyników OCR
 • Leksykon lingwistyczny dla 9 języków europejskich oraz narzędzia do jego budowania
 • System do demonstracji oraz weryfikacji i oceny narzędzi i rezultatów digitalizacji
 • Zbiór danych opracowany w ramach projektu, w tym nieocenione zasoby pełnotekstowe dla ponad 50 000 stron
 • Narzędzie Functional Extension Parser analizujące układ stron książek
 • Narzędzie do korenty wyników OCR z wbudowaną możliwością profilowania
 • Nowatorskie podejścia do przetwarzania wstępnego dla OCR oraz potencjalne możliwości jego rozwoju
 • Centrum Kompetencji IMPACT w zakresie digitalizacji

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, natomiast prosimy o rejestrację na stronie: http://impactocr.eventbrite.com/. Program spotkania zostanie umieszczony w najbliższym czasie.

 

Centrum Kompetencji IMPACT nabiera rozpędu

Z początkiem 2012 roku Centrum Kompetencji IMPACT osiągnie swój docelowy kształt i będzie gotowe do współpracy i świadczenia pomocy w zakresie masowej digitalizacji. Ponieważ inicjatywa ta powstała w efekcie działań w ramach projektu IMPACT, kluczowe role w konstrukcji centrum odgrywają jego partnerzy.

Pięciu partnerów projektu IMPACT zadeklarowało chęć wzmożonego zaangażowania w rozwój i działania Centrum Kompetencji IMPACT i zadeklarowało chęć znalezienia się w grupie instytucji wspierających i zarządzających centrum. Liderem tego przedsięwzięcia będą Uniwersytet w Alicante oraz Biblioteka Cyfrowa Miguel de Cervantes, a członkami rady zarządzającej będą Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Biblioteka Królewska Holandii, Biblioteka Narodowa Francji oraz Instytut Leksykologii Holenderskiej. PCSS poza aktywnym wspieraniem centrum od strony merytorycznej, służył będzie również pomocą w zakresie utrzymania go od strony technicznej. Kluczowym elementem w tym zakresie jest umieszczenie stron WWW Centrum Kompetencji IMPACT na serwerach PCSS.

Zachęcamy Państwa do udziału w działaniach Centrum Kompetencji IMPACT, zarówno w charakterze instytucji wiodącej, jak i korzystającej z doświadczeń i narzędzi opracowanych w ramach projektu IMPACT. Szczegóły znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Centrum Kompetencji IMPACT: www.digitisation.eu.