Archiwa tagu: aplikacja czytelnika

Kolejne usprawnienia w interfejsie aplikacji WWW dla dLibra 5.0

W dalszym ciągu trwają intensywne prace nad najnowszą wersją dLibry oznaczoną numerem 5.0. Jedną z najistotniejszych rzeczy jest usprawnienie interfejsu użytkownika Aplikacji Czytelnika. Zmieniając istniejące funkcje i dodając nowe, przy wykorzystaniu rozwiązań Web 2.0, staramy się możliwie uprzyjemnić korzystanie z tej najczęściej używanej części systemu dLibra.
Ostatnio głównym obszarem prac był mechanizm wyszukiwania, w którym dokonaliśmy już wcześniej kilku istotnych zmian, m.in. dodając widok z miniaturami publikacji.
Obecnie zmieniliśmy sposób obsługiwania niejednoznaczności synonimów i zawężania zapytań do poszczególnych kolekcji. Na załączonym zrzucie z ekranu można zobaczyć obecną postać listy wyników wyszukiwania.

Zawężanie wyników wyszukiwania

Wybór wyrażeń niejednoznacznych pojawia się teraz w lewym obszarze, na stronie z wynikami wyszukiwania, a nie przed uruchomieniem wyszukiwania tak jak to ma miejsce w dLibrze 4.0. Dla tych, którzy mieli już okazję korzystać z biblioteki cyfrowej opartej na dLibrze, może być zauważalna różnica w segregowaniu wyrażeń; ich interfejs jest również usprawniony i wygodniejszy w użyciu. Inną zmianą w tym obszarze jest również możliwość selekcji dowolnej liczby kolekcji, do których ograniczone ma być wyszukiwanie.

Przygotowaliśmy również szereg zmian w interfejsie przeglądania treści publikacji. Przy przeglądaniu publikacji na dole ekranu pojawiał się będzie funkcjonalny pasek narzędzi, w którym będzie możliwy dostęp do wybranych funkcji profilu użytkownika.

Przeglądanie treści publikacji

W stosunku do poprzedniej wersji uległ również zmianie sam mechanizm pytania się użytkownika o sposób prezentowania treści (np. aplet DjVu czy samodzielnie zainstalowana przez użytkownika wtyczka) – teraz każdy format danych będzie miał wybrany domyślny sposób prezentacji treści, a istnienia alternatywnych możliwości będzie sygnalizowane na wspomnianym pasku.

Ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć są usprawnienia mechanizmu dodawania publikacji poprzez strony WWW biblioteki cyfrowej, przydatne np. w repozytoriach instytucjonalnych. Ta nowa funkcjonalność była prezentowana na spotkaniu użytkowników dLibry zorganizowanym przy konferencji PBC 2009. Po części za sprawą głosów naszych użytkowników zdecydowaliśmy się, jeszcze przed oficjalnym wydaniem wersji 5.0, na dodanie kilku usprawnień. Załączony zrzut z ekranu ukazuje aktualny interfejs drugiego kroku kreatora publikacji osadzonego w Aplikacji Czytelnika.

Kreator dodawania publikacji przez WWW

Prezentowane funkcjonalności są oczywiście jeszcze w fazie testów i w dalszym ciągu każda z nich może ulec zmianie. W połowie sierpnia planujemy zakończyć prace rozwojowe nad dLibrą 5.0 i przejść do fazy testów poprzedzającej wydanie tej wersji.