Wszystkie wpisy, których autorem jest Anton Kozik

Nowa japońska technologia skanowania książek: “book-flipping scanning”

Jak informuje Francuska Agencja Prasowa, badacze z Tokijskiej Podyplomowej Szkoły Nauk i Technologii Informatycznych (Tokyo’s Graduate School of Information Science and Technology) stworzyli prototypowy system, pozwalający skanować książki podczas przewracania stron. Innymi słowy, osoba chcąca zeskanować całą książkę, musi ją tylko przekartkować. W ten sposób, za pomocą stworzonego prototypu, książkę mającą 170 stron można zeskanować w ciągu 60 sekund.

“Book-flipping scanning system” składa się między innymi z kamery, zdolnej robić 500 zdjęć na sekundę, laserów podczerwieni oraz komputera. Zniekształcenia, spowodowane krzywizną stron podczas przekartkowywania, są mierzone wiązkami podczerwieni. Następnie strony są “prostowane” programowo za pomocą modelu trójwymiarowego strony.

Mimo faktu, że potencjał technologii daleko przekracza zastosowania związane wyłącznie ze skanowaniem książek, “book-flipping scanning” może również przyśpieszyć proces digitalizacji drukowanego dziedzictwa kulturowego. Na przykład, aby zeskanować 110 200 publikacji (tyle ile jest na dzień dzisiejszy w największej polskiej bibliotece cyfrowej – Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej), przy założeniu, że średni czas “surowego” skanowania jednego obiektu cyfrowego wynosi 60 sekund, należy przeznaczyć ok. 77 pełnych dni.

Niestety powyższy system nadaje się głównie do digitalizacji książek w dobrym stanie. Egzemplarze w złym stanie mogą ulec zniszczeniu podczas kartkowania. Natomiast publikacji nie będących książkami, takich jak pocztówki czy gazety wielkoformatowe, nie można najzwyczajniej w świecie przekartkować.

Zespół badaczy planuję skończyć pracę nad finalną wersją prototypu “najszybszego na świecie systemu skanowania” za 2 lata. Materiały, prezentujące działanie technologii, można znaleźć na stronie http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/vision/BookFlipScan/index-e.html

Zatwierdzenie nowego modelu danych Europeany

Nowy model danych Europeany (Europeana Data Model – EDM) został zatwierdzony przez ekspertów bibliotek, muzeów, archiwów oraz zbiorów audio-wizualnych. Standard ten to duży krok w kierunku reprezentacji danych agregowanych w Europeanie przy pomocy mechanizmów sieci semantycznej. W przyszłości da on użytkownikom Europeany nowe możliwośći odkrywania oraz przeglądania zasobów europejskich instytucji pamięci. Więcej informacji dostępnych jest na blogu Europeana Group.

IV ogólnoukraińska konferencja „Biblioteka oraz książka w kontekście czasu”

W dniach 14-15 kwietnia br. w Kijowie na Ukrainie odbyła się IV konferencja „Biblioteka oraz książka w kontekście czasu”. Konferencja łączy w sobie tematykę naukową oraz informacje przydatne dla praktyków. Organizatorem konferencji jest Narodowa Parlamentarna Biblioteka Ukrainy. W tym roku tematem przewodnim była „Działalność bibliotek na rzecz zachowania narodowego dziedzictwa kulturowego”.
Pierwszy dzień konferencji był dedykowany wielostronnej analizie tematu: aspekty prawne, doświadczenie bibliotek w zachowaniu narodowego dziedzictwa kulturowego, historie tworzenia ukraińskich zbiorów cyfrowych. W tym dniu z prezentacją „Polskie biblioteki cyfrowe w sieci PIONIER” wystąpili członkowie zespołu: Marcin Werla oraz Anton Kozik. Omówili oni wkład PCSS w rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce, system do tworzenia bibliotek cyfrowych dLibra oraz ogólnopolskie i ogólnoeuropejskie projekty agregujące dane o obiektach cyfrowych (m.in.: Federację Bibliotek Cyfrowych oraz, EuropeanęLocal i Europeanę).
Drugi dzień konferencji poświęcony był praktycznemu seminarium, którego tematem była „Prezentacja narodowego dziedzictwa kulturowego w środowisku cyfrowym”. Seminarium dotyczyło głównie rozwiązań IT w domenie bibliotek. Swoją prezentację na temat systemu dLibra wraz z praktyczną prezentacją możliwości tego systemu przeprowadził Anton Kozik. Było to możliwe m.in. dzięki współpracy, jaką PCSS nawiązał przy pomocy firmy Digital Center z Lwowską Naukową Biblioteką im. W. Stefanyka. W ramach tej współpracy powstała m.in. profesjonalnie przetłumaczona ukraińska wersję dLibry. Po ukończeniu prezentacji z sali padło kilka pytań o dość szerokim zakresie: od szczegółów technicznych systemu dLibra aż do kwestii organizacyjnych Federacji Bibliotek Cyfrowych.
Mamy nadzieję, że rezultatem konferencji będzie zwiększenie zainteresowanie dLibrą i tematyką bibliotek cyfrowych ze strony ukraińskich bibliotekarzy. Może to być początek współpracy z organizacjami zainteresowanymi tą tematyką oraz podstawa do dalszej wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju bibliotek cyfrowych.
Warto wspomnieć, że jeden z najpopularniejszych systemów do budowy bibliotek cyfrowych wykorzystywany za naszą wschodnią granicą to… T-Libra. Wersja demonstracyjna on-line tego oprogramowania dostępna jest tutaj (wymagana rejestracja).

XII Ogólnorosyjska Konferencja Naukowa – RCDL’10

1 kwietnia mija termin zgłoszeń referatów na konferencję RCDL’10. Jest to dwunasta konferencja z serii Ogólnorosyjskich Konferencji Naukowych „Biblioteki cyfrowe: zaawansowane metody i technologie, kolekcje cyfrowe”. W 2010 roku konferencja będzie trwała od 13 do 17 października w Kazaniu na Kazańskim Uniwersytecie Państwowym.

W ciągu 11 lat istnienia, w RCDL uczesniczyło ponad tysiąc naukowców z wielu rosyjskich oraz zagranicznych centrów naukowych. Na RCDL znaczącą uwagę zwraca się na interdyscyplinarne badania i projekty, które są skoncentrowane na rozwiązywaniu skomplikowanych praktycznych problemów. W szczególności badaniom z dziedziny tworzenia tzw. bardzo dużych bibliotek cyfrowych (ang. Very Large Digital Libraries).

Tematyka konferencji zawiera następujące kierunki badań i rozwoju w dziedzinie bibliotek cyfrowych:
1. Metody oraz modele prezentacji informacji.
2. Metadane, ontologie oraz środki prezentacji wiedzy.
3. Zaawansowane infrastuktury bibliotek cyfrowych, biblioteki cyfrowe w środowiskach gridowych i cloud computing.
4. Wirtualne środowiska dla badań naukowych.
5. Sieci spółecznościowe i biblioteki cyfrowe.
6. Narzędzia do tworzenia bibliotek cyfrowych i kolekcji cyfrowych.
7. Metody i technologie pracy z tekstem, multimediami oraz słabo ustrukturyzowanymi informacjami.
8. Metody utrwalania informacji i archiwa cyfrowe.
9. Interoperacyjność i integracja informacji.
10. Naukowe metody mierzenia zmian w bibliotekach cyfrowych.
11. Bezpieczeństwo informacji.
12. Interfejsy użytkownika, czynnik ludzki.
13. Biblioteki cyfrowe w nauce, edukacji, kulturze.
14. Standardy technologii bibliotek cyfrowych.

Członkami komisji programowej są naukowcy z Rosyjskiej Akademii Nauk (http://www.ras.ru/), przedstawicieli rosyjskich, amerykańskich oraz europejskich kół naukowych i największych firm informatycznych.

Więcej informacji w języku angielskim oraz rosyjskim można znaleźć na
stronie http://rcdl2010.ksu.ru.