Pierwsze warsztaty “Biblioteki Cyfrowe”

Warsztaty odbyły się 3 i 4 listopada 2004 roku w Poznaniu, w siedzibie PCSS. Pierwszego dnia miała miejsce część teoretyczna, drugiego natomiast część praktyczna, oparta między innymi na oprogramowaniu dLibra wykorzystywanym przez Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową. Program warsztatów znajduje się poniżej.

Program

3 listopada 2004 (dzień pierwszy – prezentacje)

13:00 – 14:45 Powitanie, wprowadzenie, dyskusja na temat możliwości rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce (sala nr 311, budynek IChB PAN)
14:45 – 15:00 Przerwa na kawę
15:00 – 17:15 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (sala nr 311, budynek IChB PAN):

  • Wykorzystywane technologie i narzędzia
  • Prezentacja działania biblioteki on-line
  • Scenariusze pracy z WBC
  • Dyskusja
17:15 – 18:30 Obiadokolacja

4 listopada 2004 (dzień drugi – zajęcia praktyczne)

07:00 – 09:00 Śniadanie (w hotelu)
09:00 – 11:00 Proces digitalizacji (sala nr 14, budynek PCSS):

  • Skanowanie publikacji
  • „Oczyszczanie” skanów
  • Opracowywanie publikacji HTML na podstawie skanów
  • Publikacje DjVu – narzędzia i sposoby przygotowania
  • Przygotowanie publikacji tekstowych
11:00 – 11:15 Przerwa na kawę
11:15 – 13:30 Zarządzanie zawartością biblioteki cyfrowej na przykładzie oprogramowania dLibra (sala nr 14, budynek PCSS):

  • Wewnętrzna struktura i organizacja systemu biblioteki cyfrowej
  • Umieszczanie publikacji w bibliotece
  • Opisywanie publikacji z wykorzystaniem słowników
  • Określanie uprawnień dostępu
  • Czytelnik w bibliotece cyfrowej
13:30 – 14:45 Lunch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*