SYNAT – Results of PSNC works

Informacje ogólne

Poniżej zebrano informacje na temat dotychczasowych wyników prac PCSS realizowanych w ramach projektu SYNAT finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy: SP/I/1/77065/10). Raporty z prac publikowane są na oficjalnym portalu projektowym (http://www.synat.pl/) i dostęp do nich mają domyślnie wszyscy uczestnicy projektu. Pozostałe spośród wymienionych poniżej rezultatów publikowane są na serwerach PCSS. Te spośród rezultatów, które są dostępne publicznie są opatrzone poniżej odpowiednim komentarzem. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z wynikami naszych prac, które na chwilę obecną nie są dostępne publicznie prosimy o kontakt.

Etap A9. Badania w zakresie federacyjnych modeli usług informacji naukowej i naukowo-technicznej

Etap A10. Prototyp usług Zintegrowanego Systemu Wiedzy

Etap A11. Prototyp usług długoterminowego archiwizowania dużych wolumenów danych

Etap A12. Badania związane z usługami dotyczącymi danych źródłowych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*