Projekty

 • W toku:
  • DCH-RP – uspójnienie polityki długoterminowego składowania danych w europejskich instytucjach kultury (lata 2012 – 2014)
  • Europeana Awareness – działania mające na celu promocję Europeany oraz podniesienie świadomości na temat możliwości jakie ona daje (lata 2012 – 2014)
  • Europeana Cloud – budowa nowej infrastruktury chmurowej na potrzeby wymiany danych pomiędzy instytucjami kultury i nauki w Europie (lata 2013 – 2016)
  • LoCloud – opracowanie narzędzi wykorzystujących technologie chmurowe, mających na celu wsparcie małych instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line (lata 2013 – 2016)
  • MAN-HA – usługi dla bibliotek cyfrowych wykorzystujące chmurę obliczeniową PLATON U3 (lata 2013 – 2015)
  • SCAPE – skalowalne przechowywanie danych w długiej perspektywie czasu (rok 2014)
  • Succeed – promocja wyników badań i ich zastosowania w kontekście digitalizacji i dokumentów tekstowych (lata 2013-2014)
  • SYNAT – System Nauki i Techniki (lata 2010-2014)
 • Ukończone:
  • Access IT – wsparcie rozwoju bibliotek cyfrowych w Serbii, Grecji i Turcji (lata 2009-2011)
  • Access IT Plus – wsparcie rozwoju bibliotek cyfrowych w Chorwacji, Albanii oraz Bośni i Hercegowinie (lata 2011-2013)
  • ENRICH – wirtualna biblioteka cyfrowych manuskryptów z wielu krajów Europy (lata 2007-2009)
  • EuropeanaLocal – zasoby lokalnych i regionalnych bibliotek cyfrowych w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej Europeana (lata 2008-2011)
  • IMPACT – ułatwienie dostępu do historycznych dokumentów cyfrowych (lata 2010-2012)
  • Interedition – tworzenie wytycznych odnośnie rozwoju infrastruktury technicznej dla grupowej pracy nad edycją, analizą, publikowaniem i wizualizowaniem tekstów będących przedmiotem badań literackich (lata 2009-2012)
  • Logika liniowa w automatycznej kompozycji usług sieciowych – optymalizacja kompozycji usług sieciowych z wykorzystaniem logiki liniowej (lata 2012-2014)
  • Mechanizmy usług atomowych dla rozproszonych bibliotek cyfrowych – badania nad architekturą bibliotek cyfrowych (lata 2006-2008)
  • Wf4Ever – długoterminowe przechowywanie cyfrowych obiektów badawczych (lata 2010-2013)
  • The Epic of Gilgamesh – interaktywna cyfrowa książka opracowana w celu testowania bibliotek cyfrowych (rok 2000)