IMPACT

Okres realizacji: od lutego 2010 do czerwca 2012

Strona projektu: http://www.impact-project.eu/

Strona Centrum Kompetencji IMPACT: http://www.digitisation.eu/

Dotychczasowe wyniki prac PCSS: http://dl.psnc.pl/activities/projekty/impact/results/

IMPACT jest czteroletnim projektem (2008-2012) finansowanym w ramach 7 Programu Ramowego UE. W 2010 roku rozpoczęła się druga faza projektu w ramach której przyłączeni zostali nowi partnerzy z Francji, Hiszpanii oraz Polski. Podstawowym celem projektu jest ułatwienie dostępu do historycznych dokumentów cyfrowych, a kluczowym celem strategicznym jest wsparcie jednostek takich jak biblioteki i instytucje kultury, ale również firmy oraz organizacje w zakresie realizacji koncepcji masowej digitalizacji zasobów.

Koordynatorem projektu IMPACT jest Biblioteka Narodowa Holandii, a liderami pod-projektów są Biblioteka Brytyjska, Uniwersytet z Innsbruck oraz Biblioteka Narodowa Austrii.

Polska w projekcie reprezentowana jest przez Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS (ZBC PCSS) oraz Katedrę Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego (KLF UW). ZBC PCSS odpowiedzialny jest za koordynację prac prowadzonych przez polskich partnerów, prace demonstracyjne dotyczące polskich dokumentów historycznych, a związane z narzędziami wytworzonymi w ramach projektu IMPACT w kontekście ulepszania technik wyszukiwania oraz OCR, prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej projektu na terenie Polski oraz wsparcie projektu w zakresie budowania centrów kompetencji masowej digitalizacji. KLF UW odpowiedzialna jest za prowadzenie prac językowych dotyczących polskich dokumentów historycznych w zakresie budowania zasobów (leksykonów) umożliwiających ulepszenie technik wyszukiwania oraz OCR historycznych dokumentów.

Pierwotny termin zakończenia projektu ustalony był na grudzień 2011. Jednak ze względu na ciekawe wyniki prac projektu i możliwości dodatkowej promocji niedawno uruchomionego Centrum Kompetencji IMPACT, zdecydowano o przedłużeniu czasu trwania projektu do czerwca 2012 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*