ACCESS IT plus

Okres realizacji: od października 2011 do września 2013
Strona projektu: http://accessitplus.eu

Celem projektu ACCESS IT Plus jest umożliwienie małym, lokalnym instytucjom pamięci efektywnego propagowania swoich kolekcji obiektów kultury i sztuki wśród wszystkich mieszkańców Europy, poprzez jak najszersze wykorzystanie możliwości oferowanych obecnie przez technologie informacyjne.

ACCESS IT Plus to kontynuacja projektu ACCESS IT, który swoim działaniem objął w latach 2009-2011 Serbię, Grecję i Turcję. W ACCESS IT Plus obszar działań zostanie rozszerzony na Chorwację, Albanię oraz obie części Bośnii i Hercegowiny (BiH): Federację Bośni i Hercegowiny oraz Republikę Serbską. Poza przedstawicielami tych trzech krajów docelowych, partnerami w projekcie są również podmioty z Wielkiej Brytanii (koordynator), Serbii i Grecji.

Aby zrealizować cele ACCESS IT Plus wykorzystane zostaną już istniejące zasoby i doświadczenia wyniesione z projektu ACCESS IT (w szczególności dwa rozbudowane kursy e-learningowe). W ramach projektu przeprowadzone zostaną analizy w zakresie obecnego stanu wiedzy dotyczącej wykorzystania technologii informacyjnych do promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego w krajach docelowych. Na podstawie rzeczywistych potrzeb społeczności zaangażowanych w digitalizację przygotowana zostanie specyfikacja rozszerzeń i zmian jakie trzeba będzie wprowadzić w już istniejących kursach, zatytułowanych „Digital Repositories for small memory institutions” („Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury”) oraz „Cooperation with Europeana” („Współpraca z Europeaną”). Kursy te zostały udostępnione w ramach projektu ACCESS IT, a następnie wdrożone w 2010 roku w Grecji, Serbii i Turcji. Od czerwca 2011 kursy dostępne są również w polskiej wersji, w ramach portalu Federacji Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl/elearning). Dostępny już materiał edukacyjny zostanie wzbogacony o treści multimedialne, nowe studia przypadków i przykłady projektów digitalizacyjnych. Przeprowadzona zostanie jego wewnętrzna restrukturyzacja, której celem będzie zwiększenie możliwości adaptacji i wykorzystania zawartości kursu w różnych scenariuszach. Wprowadzone zmiany powinny zwiększyć przydatność materiałów edukacyjnych zarówno dla nowych użytkowników pochodzących z Albanii, Bośni i Chorwacji, jak i dla dotychczasowych użytkowników kursu z Grecji, Serbii, Turcji i Polski.

E-learning to tylko jeden aspekt działalności szkoleniowej, która będzie realizowana w ACCESS IT Plus. W ramach projektu partnerzy będą dążyć do tego aby w krajach docelowych utworzone zostały centra kompetencji w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Pierwszym krokiem dla utworzenia takich centrów jest wyszkolenie małej grupy ekspertów (maksymalnie 4 osoby z każdego z docelowych krajów), którzy pomogą w realizacji celów projektu i w przyszłości mogą stać się liderami wspomnianych ośrodków kompetencji. Dla wybranej grupy uczestników przeprowadzone zostanie kilkudniowe szkolenie. Bazować będzie ono na materiałach zgromadzonych we wspomnianych już kursach e-learning’owych, które rozszerzone zostaną o szereg zajęć praktycznych. Zakres szkolenia obejmował będzie m.in. kwestie związane z digitalizacją różnego rodzaju obiektów dziedzictwa kulturowego, tworzeniem dla nich metadanych zgodnych z uznanymi na świecie standardami, publikacją i promocją obiektów w sieci, agregacją metadanych, analizą dostępności i użyteczności bibliotek cyfrowych, długoterminowym przechowywaniem obiektów cyfrowych oraz współpracą z Europeaną.

Ostatnim z planowanych działań, które mają pomóc w realizacji celów projektu jest stworzenie pakietu oprogramowania, który będzie wspierał osoby realizujące proces digitalizacji. W skład pakietu wejdą narzędzia pozwalające na realizację obróbki wyników digitalizacji oraz przygotowywanie wersji cyfrowych dokumentów zarówno do publikacji w sieci jak i do celów archiwalnych. Ponadto pakiet pomoże w procesie tworzenia biblioteki cyfrowej i publikacji zasobów za jej pomocą.

Dotychczasowe rezultaty prac w ramach projektu ACCESS IT Plus:

  • Digitlab – remix dystrybucji Ubuntu zawierającej zbiór narzędzi oraz oprogramowania stosowanego w procesie digitalizacji. System z powodzeniem może być wykorzystywany podczas szkoleń jak i w codziennej pracy. W celu wypróbowania możliwości systemu niezbędny jest nośnik o pojemności ok. 4GB oraz oprogramowanie takie jak Ubuntu Startup Disk Creator (Linux) lub Universal USB Installer(Windows) lub każde inne narzędzie umożliwiające stworzenie boot’owalnego nośnika z pobranego obrazu ISO.
  • Prezentacja oraz raport na temat „Building and maintaining local/regional Digital libraries and meta data aggregators” z warsztatów, które odbyły się miejscowości Veria (Grecja) w marcu 2012.
  • Zaktualizowane e-learningowych kursów ACCESS IT– Pierwsza wersja kursów ACCESS IT powstała w roku 2010. W ramach projektu ACCESS IT plus cała zawartość materiałów edukacyjnych została zaktualizowana i ulepszona m.in. na podstawie sugestii ich użytkowników.lnego nośnika z pobranego obrazu ISO.
  • Dodatkowe wydanie obu kursów mające na celu uzyskanie zgodności z Moodle 2.4x, pliki z kopiami obu kursów znajdują się tutaj. Nowe wersje zostały przejrzane pod kątem nie sprawnych linków, zostały ponadto przekonwertowane przy użyciu narzędzia moodle-qp-converter.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*