Spotkanie rozpoczynające projekt Succeed

Tydzień temu – 1 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie inicjujące projektu Succeed. Celem tego dwuletniego projektu, współfinansowanego w ramach 7 Programu Ramowego przez UE, jest promowanie i zwiększenie wykorzystania zaawansowanych narzędzi w ramach procesu digitalizacji, realizowanego przez różne instytucje kultury (np. biblioteki, muzea, archiwa). Specjalizowane silniki OCR, dedykowane zasoby lingwistyczne, czy też usługi konwersji danych to niektóre z przykładów narzędzi usprawniających proces budowania szeroko rozumianych bibliotek cyfrowych. Te i inne narzędzia będą promowane w ramach różnego rodzaju wydarzeń takich jak konferencje, konkursy, czy warsztaty. Wybrane narzędzia zostaną wdrożone i przetestowane w ramach istniejących projektów digitalizacyjnych.

Koordynatorem projektu Succeed jest Uniwersytet w Alicante. Pozostali partnerzy projektu to:  Biblioteka Narodowa Holandii, Duński Instytut Leksykologii, Fraunhofer IAIS, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uniwersytet Salford, Fundacja Wirtualnej Biblioteki Miguel de Cervantes Saavedra, Francuska Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Brytyjska.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe odpowiedzialne jest w projekcie przede wszystkim za:

  • pomoc instytucjom kultury we wdrażaniu nowych narzędzi w ramach prowadzonych przez nie projektów digitalizacyjnych
  • koordynację pakietu roboczego dotyczącego przygotowania rekomendacji związanych z formatami, standardami i modelem licencjonowania odnoszącymi się do digitalizacji, w szczególności dokumentów tekstowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*