On-line consultations in the Polish Ministry of Culture and National Heritage

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów. Uwagi prosimy zgłaszać do dnia 20 marca 2012 r. przy pomocy formularza dostępnego pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/konsultacje-w-sprawie-digitalizacji.php.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*