Pierwszy milion polskich obiektów cyfrowych w Europeanie!

W dniu dzisiejszym zakończyła się kolejna aktualizacja danych z Federacji Bibliotek Cyfrowych w Europeanie – portalu, który ma za zadanie dawać dostęp do zdigitalizowanego dziedzictwa kulturowego pochodzącego ze zbiorów instytucji kultury z całej Europy. Europeana zasilana jest danymi o obiektach dziedzictwa kulturowego poprzez sieć tzw. agregatorów metadanych – dużych serwisów internetowych, które gromadzą dane ze współpracujących instytucji i po wstępnym przetworzeniu przekazują je Europeanie. Wspomniana Federacja Bibliotek Cyfrowych jest jedynym polskim agregatorem metadanych i pośredniczy w transferze danych z 70 serwisów do Europeany. Dane te pochodzą w sumie z kilkuset instytucji kultury – zarówno bibliotek, jak i archiwów czy muzeów.

W ramach zakończonej 8 lutego aktualizacji danych, Federacja Bibliotek Cyfrowych przekazała Europeanie dane o 783 275 obiektach (poprzednio było to około 550 tysięcy). Kilka polskich instytucji dostarcza dane do Europeany niezależnie od Federacji, współpracując w tym celu z międzynarodowymi agregatorami metadanych. Instytucje te dostarczają w sumie informacje o kolejnych 313 950 obiektach. Tak więc 8 lutego 2012 r. łączna liczba obiektów cyfrowych widocznych w serwisie Europeana, a  udostępnianych przez polskie instytucje kultury i nauki przekroczyła milion i wynosi dokładnie 1 097 225. Dokładniejsze informacje na temat poszczególnych polskich dostawców danych zawiera tabela umieszczona na końcu tego tekstu.

Europeana udostępnia obecnie dane na temat  22 976 336 obiektów, a do grona europeanowych milionerów poza Polską (4,76% udział w łącznej liczbie obiektów) należy jeszcze siedem innych krajów:

  • Francja – 3 674 775 obiektów (15,99%)
  • Niemcy – 3 339 475 obiektów (14,53%)
  • Szwecja – 2 359 314 obiektów (10,27%)
  • Włochy – 2 086 224 obiektów (9,08%)
  • Hiszpania – 1 873 783 obiektów (8,16%)
  • Norwegia – 1 557 820 obiektów (6,78%)
  • Holandia – 1 222 818 obiektów (5,32%)
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, operator Federacji Bibliotek Cyfrowych, poza współpracą w zakresie dostarczania metadanych, pełni również rolę krajowego koordynatora działań PR Europeany. Prace te są realizowane w ramach projektu Europeana Awareness, we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.
Agregator metadanych Dostawca metadanych Liczba obiektów
Judaica Europeana Żydowski Instytut Historyczny 219 848
EFG – The European Film Gateway Filmoteka Narodowa 35 237
Athena Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją 30 055
The European Library Biblioteka Narodowa 24 825
DISMARC – EuropeanaConnect Archiwa dźwiękowe Instytutu Sztuki PAN 3 407
EUscreen Project Telewizja Polska 578
Federacja Bibliotek Cyfrowych Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 150 888
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa 102 384
e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 94 214
Małopolska Biblioteka Cyfrowa 63 879
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 52 016
Śląska Biblioteka Cyfrowa 33 536
Elbląska Biblioteka Cyfrowa 29 769
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego 28 627
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” 21 690
Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej 21 014
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa 16 936
Pomorska Biblioteka Cyfrowa 15 565
Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa 15 032
Podlaska Biblioteka Cyfrowa 13 003
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa 11 444
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa 9 613
Akademicka Biblioteka Cyfrowa KRAKÓW 9 531
Wejherowska Biblioteka Cyfrowa 6 539
Radomska Biblioteka Cyfrowa 6 377
Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa 6 114
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa 5 759
Chełmska Biblioteka Cyfrowa 5 621
Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii 4 552
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA 4 328
Biblioteka Cyfrowa UMCS 3 544
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej 2 871
Wirtualne Archiwum Polskich Ormian 2 810
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej 2 784
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa 2 763
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej 2 693
Internetowa Biblioteka Wzornictwa 2 558
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa 2 440
Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa 2 297
Bialska Biblioteka Cyfrowa 2 291
Iławska Biblioteka Cyfrowa 2 061
Opolska Biblioteka Cyfrowa 1 905
Nowohucka Biblioteka Cyfrowa 1 782
Morska Biblioteka Cyfrowa 1 744
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego 1 720
Gdańska Biblioteka Cyfrowa 1 651
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych 1 648
Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie 1 607
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku 1 403
Cyfrowa Ziemia Sieradzka 1 400
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1 222
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej 1 187
Księgozbiór Wirtualny Bibliotek Kościelnych FIDES 1 133
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności 957
Repozytorium Cyfrowe Poloników 922
Sanocka Biblioteka Cyfrowa 736
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa 680
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej 547
Tarnowska Biblioteka Cyfrowa 487
Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa 432
Czytelnia Wirtualna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 303
Czytelnia kwartalnika „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 262
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 260
Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej 238
Biblioteka Cyfrowa Fundacji Ormiańskiej KZKO 214
Biblioteka Cyfrowa ORE 192
Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego 180
Armarium. dominikańska biblioteka cyfrowa 164
Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa 137
Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu 122
ICM – DIR – Zasoby Polskie 121
Computer Science Journal 106
Otwórz książkę 93
Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego 87
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej 81
Biblioteka Humanistyczna 9
Łączna liczba obiektów: 1 097 225

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*