Jakie oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych jest wykorzystywane w Polsce?

Liczba bibliotek cyfrowych zarejestrowanych w Bazie Bibliotek Cyfrowych FBC przekroczyła niedawno 80, a jeżeli dynamika wzrostu utrzyma się, to do końca roku liczba ta może sięgnąć nawet 100. W związku z tym postanowiliśmy przygotować podstawową analizę dotyczącą oprogramowania, jakie jest wykorzystywane w Polsce do budowy bibliotek cyfrowych.

Jako podstawowe dane potraktowaliśmy zawartość wspomnianej Bazy Bibliotek Cyfrowych FBC (stan z dnia 22.08.2011 r.). Z tych danych przed rozpoczęciem analiz usunięta została Polska Biblioteka Internetowa (32 071 obiektów), powstała jako projekt ministerialny z dedykowanym finansowaniem, aktywny w latach 2002-2007. Biblioteka ta była utworzona w sposób zdecydowanie odmienny od innych bibliotek cyfrowych przyłączonych do FBC, a szanse na powtórzenie takiego projektu są obecnie bardzo nikłe. Dodatkowo przy analizie liczby obiektów cyfrowych nie uwzględniono danych z serwisów „Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa” oraz „Teledetekcja Środowiska„, gdyż wykorzystywane w nich oprogramowanie nie pozwala obecnie na określenie łącznej liczby obiektów.

Poniższa tabela zawiera zestawienie wykorzystywanych systemów (w kolejności alfabetycznej) wraz z listą serwisów wykorzystujących poszczególne systemy (w kolejności odpowiadającej liczbie udostępnianych obiektów).

Nazwa systemu / Lista instalacji Liczba publikacji
dLibra 697 683
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 138 668
e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 78 000
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa 63 747
Małopolska Biblioteka Cyfrowa 59 745
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 44 743
Cyfrowa Biblioteka Narodowa 31 008
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego 27 573
Śląska Biblioteka Cyfrowa 27 148
Elbląska Biblioteka Cyfrowa 25 567
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa 21 098
Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl 20 079
Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej 17 972
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa 12 884
Pomorska Biblioteka Cyfrowa 12 446
Podlaska Biblioteka Cyfrowa 12 289
Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa 11 835
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa 8 905
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa 8 583
Wejherowska Biblioteka Cyfrowa 6 041
Radomska Biblioteka Cyfrowa 5 594
Cyfrowy Dolny Śląsk 5 209
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa 5 158
Chełmska Biblioteka Cyfrowa 4 859
Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii 4 538
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA 3 816
Biblioteka Cyfrowa UMCS 3 229
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej 2 867
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa 2 754
Internetowa Biblioteka Wzornictwa 2 554
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej 2 420
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa 2 094
Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa 1 970
Iławska Biblioteka Cyfrowa 1 952
Bialska Biblioteka Cyfrowa 1 867
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego 1 679
Nowohucka Biblioteka Cyfrowa 1 674
Gdańska Biblioteka Cyfrowa 1 662
Opolska Biblioteka Cyfrowa 1 623
Morska Biblioteka Cyfrowa 1 481
Cyfrowe archiwum KK NSZZ Solidarność 1 357
Cyfrowa Ziemia Sieradzka 1 249
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej 1 165
Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES 1 033
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności 847
Sanocka Biblioteka Cyfrowa 736
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa 640
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej 506
Tarnowska Biblioteka Cyfrowa 447
Repozytorium Cyfrowe Poloników 407
Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa 337
Czytelnia Wirtualna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 253
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 236
Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej 231
Biblioteka Cyfrowa Fundacji Ormiańskiej KZKO 214
Biblioteka Cyfrowa ORE 193
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych 183
Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu 122
Armarium. dominikańska biblioteka cyfrowa 88
Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa 74
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej 30
Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 4
dMuseion 1 227
Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie 1 227
DSpace 1 535
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 884
Repozytorium Politechniki Łódzkiej CYRENA 647
Biblioteka Cyfrowa Książnicy Stargardzkiej 4
EPrints 1 946
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku 1 403
Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie 298
Computer Science Journal 95
Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 80
Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego 70
Greenstone 24
Baza Rozpraw Doktorskich Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 24
Oprogramowanie własne 6 119
Wirtualne Archiwum Polskich Ormian 2 793
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej 2 693
Czytelnia kwartalnika „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 248
Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego 180
ICM – DIR – Zasoby Polskie 121
Otwórz książkę 84
Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa  ?
Teledetekcja Środowiska  ?
VTLS Virtua 9 282
Akademicka Biblioteka Cyfrowa KRAKÓW 9 282
WordPress 9
Biblioteka Humanistyczna 9
Razem: 717 825

Kolejna tabela zawiera zestawienie liczby publicznie dostępnych wdrożeń poszczególnych systemów do budowy bibliotek cyfrowych oraz łącznej liczby publikacji w bibliotekach opartych na tych systemach.

Nazwa systemu Liczba instalacji Udział % wg liczby instalacji Łączna liczba publikacji Udział % wg łącznej liczby publikacji
dLibra 61 75,31%            697 683 97,19%
Oprogramowanie własne 8 9,88%                6 119 0,85%
EPrints 5 6,17%                1 946 0,27%
DSpace 3 3,70%                1 535 0,21%
WordPress 1 1,23%                      10 0,00%
VTLS Virtua 1 1,23%                9 282 1,29%
Greenstone 1 1,23%                      24 0,00%
dMuseion 1 1,23%                1 227 0,17%
Razem: 81              717 826  

Ostatnie zestawienie pokazuje, jak obecnie kształtuje się rozmiar bibliotek cyfrowych opartych na poszczególnych systemach:

Nazwa systemu Liczba instalacji Rozmiar najmniejszej instalacji Średni rozmiar instalacji Rozmiar największej instalacji
dLibra 61              4              11 437      138 668
Oprogramowanie własne 8            84                1 020           2 793
EPrints 5            70                    389           1 403
DSpace 3              4                    512              884
— Poniżej znajdują się systemy z pojedynczym wdrożeniem —
VTLS Virtua 1 9 282
dMuseion 1 1 227
Greenstone 1 24
WordPress 1 10

Mamy nadzieję, że to zestawienie będzie przydatne dla osób, które rozważają wybór oprogramowania dla własnej biblioteki cyfrowej.

7 przemyśleń nt. „Jakie oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych jest wykorzystywane w Polsce?

  1. No, robić bibliotekę cyfrową na WordPressie to jest wyzwanie. WP jest elastyczny, ale są chyba lepsze pomysły od tego…

  2. WordPress jest wielki 😉
    Do mikro i małych rozwiązań nie sadzę aby się znalazło coś łatwiejszego i szybszego we wdrożeniu.
    Zwłaszcza jakby stworzyć gotowy szablonik notki z predefiniowanymi polami to wprowadzenie trwało by moment.

  3. Mnie też WordPress na tej liście bardzo zaskoczył. Trzeba by kiedyś wreszcie zrobić sensowną listę kryteriów/wymagań dla oprogramowania i porównać kilka systemów. Widziałem chyba z kilkanaście różnych analiz co system biblioteki cyfrowej powinien zapewniać, ale zawsze były to mocno teoretyczne rozważania. To jest jeszcze w miarę praktyczne opracowanie: http://nrgl.techlib.cz/images/Open_source.pdf ale np. nie wspomina zupełnie o skalowalności…

  4. Ciekaw jestem, jak w tym wszystkim odnajdzie się nowy moduł MAK+, dedykowany do obsługi obiektów cyfrowych. Może jak biblioteki przejdą na ten system (a jest ich sporo), to po prostu nie będzie im się chciało bawić w biblioteki cyfrowe, tylko zaczną tworzyć swoje repozytoria obok zwykłego katalogowania? Przeszukiwanie centralne zdigitalizowanych dokumentów we wszystkich instalacjach MAKa+ dostaje się przecież niejako w pakiecie.

  5. A to bardzo ciekawa informacja o tym module. Mak+ jest chyba sprzedawany przede wszystkim jako usługa. Czyli obiekty cyfrowe tez pewnie centralnie? oj to rodzi wiele pytan 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*