Which digital library software systems are used in Poland?

Number of digital libraries registered in the DLF Digtial Libraries Database reached recently 80, and if the dynamics of growth will be as good as it is, then by the end of the year this number may even reach 100. Beacuse of this we have decided to prepare a basic analysis showing, which software is presently used in Poland as a basis for digital libraries.

As a base data we took the conents of the mentioned Digital Libraries Database of the Polish Digital Libraries Federation (data snapshot taken on 2011/08/22). From this data before the analysis we have removed Polish Internet Library (32 071 objects), whis was created as a ministerial project with dedicated financing and was active from 2002 to 2007. This digital library was created in a way significantly different that any other library connected to the Federation, nad chances for repeating such project nowadays are really low. Additionallu in the analysis we were not able to include the information about the number of objects from “Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa” and “Teledetekcja Środowiska“, because the software they use is not providing such information.

The table below contains the list of used digital library systems (in alphabetical order) together with the list of their deployments (in order respective to the number of available objects).

Name of the system / List o deployments Number of publications
dLibra 697 683
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 138 668
e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 78 000
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa 63 747
Małopolska Biblioteka Cyfrowa 59 745
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 44 743
Cyfrowa Biblioteka Narodowa 31 008
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego 27 573
Śląska Biblioteka Cyfrowa 27 148
Elbląska Biblioteka Cyfrowa 25 567
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa 21 098
Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl 20 079
Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej 17 972
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa 12 884
Pomorska Biblioteka Cyfrowa 12 446
Podlaska Biblioteka Cyfrowa 12 289
Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa 11 835
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa 8 905
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa 8 583
Wejherowska Biblioteka Cyfrowa 6 041
Radomska Biblioteka Cyfrowa 5 594
Cyfrowy Dolny Śląsk 5 209
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa 5 158
Chełmska Biblioteka Cyfrowa 4 859
Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii 4 538
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA 3 816
Biblioteka Cyfrowa UMCS 3 229
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej 2 867
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa 2 754
Internetowa Biblioteka Wzornictwa 2 554
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej 2 420
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa 2 094
Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa 1 970
Iławska Biblioteka Cyfrowa 1 952
Bialska Biblioteka Cyfrowa 1 867
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego 1 679
Nowohucka Biblioteka Cyfrowa 1 674
Gdańska Biblioteka Cyfrowa 1 662
Opolska Biblioteka Cyfrowa 1 623
Morska Biblioteka Cyfrowa 1 481
Cyfrowe archiwum KK NSZZ Solidarność 1 357
Cyfrowa Ziemia Sieradzka 1 249
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej 1 165
Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES 1 033
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności 847
Sanocka Biblioteka Cyfrowa 736
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa 640
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej 506
Tarnowska Biblioteka Cyfrowa 447
Repozytorium Cyfrowe Poloników 407
Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa 337
Czytelnia Wirtualna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 253
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 236
Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej 231
Biblioteka Cyfrowa Fundacji Ormiańskiej KZKO 214
Biblioteka Cyfrowa ORE 193
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych 183
Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu 122
Armarium. dominikańska biblioteka cyfrowa 88
Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa 74
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej 30
Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 4
dMuseion 1 227
Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie 1 227
DSpace 1 535
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 884
Repozytorium Politechniki Łódzkiej CYRENA 647
Biblioteka Cyfrowa Książnicy Stargardzkiej 4
EPrints 1 946
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku 1 403
Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie 298
Computer Science Journal 95
Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 80
Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego 70
Greenstone 24
Baza Rozpraw Doktorskich Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 24
Custom software 6 119
Wirtualne Archiwum Polskich Ormian 2 793
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej 2 693
Czytelnia kwartalnika “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 248
Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego 180
ICM – DIR – Zasoby Polskie 121
Otwórz książkę 84
Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa  ?
Teledetekcja Środowiska  ?
VTLS Virtua 9 282
Akademicka Biblioteka Cyfrowa KRAKÓW 9 282
WordPress 9
Biblioteka Humanistyczna 9
Total: 717 825

Next table contains information about publicly available deployments of particular digital library software systems and about the total number of publications in digital libraries based on these systems.

Name of the system Number of deployments % share in the number of deployments Total number of publications % share in the total number of publications
dLibra 61 75,31%            697 683 97,19%
Custom software 8 9,88%                6 119 0,85%
EPrints 5 6,17%                1 946 0,27%
DSpace 3 3,70%                1 535 0,21%
WordPress 1 1,23%                      10 0,00%
VTLS Virtua 1 1,23%                9 282 1,29%
Greenstone 1 1,23%                      24 0,00%
dMuseion 1 1,23%                1 227 0,17%
Total: 81              717 826  

The last table shows, how at the moment looks the size of digital libraries based on particular systems:

Name of the system Number of deployments Size of the smallest deployment Average size of deployment Size of the largest deployment
dLibra 61              4              11 437      138 668
Custom software 8            84                1 020           2 793
EPrints 5            70                    389           1 403
DSpace 3              4                    512              884
— Below systems with just one deployment are listed —
VTLS Virtua 1 9 282
dMuseion 1 1 227
Greenstone 1 24
WordPress 1 10

We hope that persons looking for suitable digital library software will find this analysis useful.

7 thoughts on “Which digital library software systems are used in Poland?

  1. No, robić bibliotekę cyfrową na WordPressie to jest wyzwanie. WP jest elastyczny, ale są chyba lepsze pomysły od tego…

  2. WordPress jest wielki 😉
    Do mikro i małych rozwiązań nie sadzę aby się znalazło coś łatwiejszego i szybszego we wdrożeniu.
    Zwłaszcza jakby stworzyć gotowy szablonik notki z predefiniowanymi polami to wprowadzenie trwało by moment.

  3. Mnie też WordPress na tej liście bardzo zaskoczył. Trzeba by kiedyś wreszcie zrobić sensowną listę kryteriów/wymagań dla oprogramowania i porównać kilka systemów. Widziałem chyba z kilkanaście różnych analiz co system biblioteki cyfrowej powinien zapewniać, ale zawsze były to mocno teoretyczne rozważania. To jest jeszcze w miarę praktyczne opracowanie: http://nrgl.techlib.cz/images/Open_source.pdf ale np. nie wspomina zupełnie o skalowalności…

  4. Ciekaw jestem, jak w tym wszystkim odnajdzie się nowy moduł MAK+, dedykowany do obsługi obiektów cyfrowych. Może jak biblioteki przejdą na ten system (a jest ich sporo), to po prostu nie będzie im się chciało bawić w biblioteki cyfrowe, tylko zaczną tworzyć swoje repozytoria obok zwykłego katalogowania? Przeszukiwanie centralne zdigitalizowanych dokumentów we wszystkich instalacjach MAKa+ dostaje się przecież niejako w pakiecie.

  5. A to bardzo ciekawa informacja o tym module. Mak+ jest chyba sprzedawany przede wszystkim jako usługa. Czyli obiekty cyfrowe tez pewnie centralnie? oj to rodzi wiele pytan 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*