Polskie testy Europeany

EuropeanaLocal

W ramach projektu EuropeanaLocal, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przeprowadziło w styczniu br. serię testów portalu Europeana z grupą jego potencjalnych użytkowników.

Testy odbyły się na terenie Wielkopolski; głównie w Poznaniu (25 spotkań), ale także w Swarzędzu (2 spotkania) i w Koninie (1 spotkanie). Podczas 28 spotkań łącznie przetestowano 44 użytkowników z różnych grup docelowych (bibliotekarze, uczniowe, pracownicy centrów turystycznych, zwykli użytkownicy, itd.). Testy odbywały się w obecności moderatora i średnio trwały ok. 1 godzinę. Scenariusz spotkań był dosyć rozbudowany i wyglądał następująco:

  1. Przedstawienie celu spotkania.
  2. Wypełnienie kwestionariusza wstępnego, badającego zaznajomienie z Europeaną oraz wyszukiwarkami internetowymi.
  3. Krótkie przedstawienie Europeany przez moderatora i próba samodzielnego skorzystania z Europeany.
  4. Dyskusja z moderatorem nt. pierwszych wrażeń związanych z Europeaną.
  5. Wypełnienie kwestionariusza nt. pierwszych wrażeń.
  6. Wykonanie 7 praktycznych zadań związanych z portalem Europeana.eu.
  7. Dyskusja z moderatorem nt. wrażeń po wykonaniu zadań.
  8. Wypełnienie kwestionariusza końcowego będącego podsumowaniem testów.

Dzięki tym testom udało się zebrać wiele cennych uwag oraz zaobserwować wiele interesujących zachowań użytkowników na stronach Europeany (np.:  podczas pierwszego kontaktu z portalem czy realizacji bardziej zaawansowanych zadań, takich jak wyszukiwanie po datach).


Raport końcowy z testów.

Efekty spotkań zostały opracowane i przedstawione w raporcie końcowym dostępnym na stronach Repozytorium Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS. Podsumowanie zostało przekazane do dalszej analizy członkom projektu EuropeanaLocal, którzy opracują raport zbiorczy z analogicznych testów przeprowadzonych we wszystkich krajach UE. Z naszej strony zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem!

Na końcu chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom badania za ich wysiłek i cenne uwagi, a w szczególności pracownikom Biblioteki Kórnickiej PAN, Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu, Centrum Informacji Turystycznej w Poznaniu i Biura Promocji Miasta Poznania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*