Nauka – otwarta, cyfrowa, 2.0, 3.0, in silico…

W dniach 2 i 3 grudnia br. w Madrycie miało miejsce spotkanie rozpoczynające nowy projekt badawczy o nazwie Wf4Ever. Projekt ten za cel stawia sobie próbę rozwiązania wybranych problemów związanych z modelami przepływu pracy (ang. workflows) wykorzystywanymi w nauce, w dziedzinach które w ramach badań prowadzą intensywne i złożone obliczenia komputerowe. Problemy te związane są zarówno z gromadzeniem takich modeli, jak i ich współdzieleniem czy grupowym wykorzystaniem i powiązaną z tym ewolucją modeli. Poza tym projekt Wf4Ever skupia się na problematyce długoterminowego przechowywania takich modeli, czy nawet szerzej – Obiektów Badawczych, będących wirtualnym połączeniem modeli przepływu pracy z danymi przetwarzanymi w ramach takiego przepływu oraz z sieciowymi usługami obliczeniowymi czy aplikacjami, stanowiącymi elementy składowe przepływu pracy (przetwarzania danych). W kontekście długoterminowego przechowywania najistotniejszymi problemami są tu oczywiście zmiany w usługach obliczeniowych i innych wirtualnie połączonych elementach Obiektów Badawczych.

Jednym ze scenariuszy wykorzystania Obiektów Badawczych jest możliwość powtórzenia badań opisanych w artykule naukowym, w sposób pozwalający zarówno na zweryfikowanie poprawności informacji zawartych w tym artykule, jak i umożliwiający modyfikacje opisanego badawczego złożonego procesu obliczeniowego czy wykorzystanie go jako podstawy czy też części własnych prac.
Kluczowe jest tu zachowanie integralności modelu przepływu pracy oraz zagwarantowanie jego autentyczności i zachowanie informacji o pochodzeniu nawet fragmentów przepływu pracy, które będą wykorzystywane w dalszych badaniach.

W ramach projektu Wf4Ever wykorzystane zostaną doświadczenia zdobyte przez partnerów projektu przy tworzeniu portalu myExperiment, a także doświadczenia PCSS związane z tematyką bibliotek cyfrowych, gdyż efektem projektu ma być swoista biblioteka cyfrowa Obiektów Badawczych posiadająca bardzo zaawansowane funkcje związane z modelami przepływu pracy. Więcej informacji na temat projektu Wf4Ever można znaleźć tutaj oraz na stronie projektu.

Wszystkich zainteresowanych tematyką wykorzystania złożonych obliczeń komputerowych w badaniach naukowych odsyłamy do ciekawego artykułu „The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete” opublikowanego w 2008 roku w czasopiśmie WIRED. Pewien pogląd na obecne możliwości wizualizacji danych naukowych mogą dać odwiedziny na stronach BioVisions Uniwersytetu Harvarda i obejrzenie dostępnych tam filmów z cyklu „Wewnętrzne życie komórki” (ang. Inner Life of the Cell). Zainteresowanych koncepcją Obiektów Badawczych (ang. Research Objects) i ich potencjalnym znaczeniem dla nowoczesnej nauki odsyłamy do niedawno opublikowanego wpisu „Replacing the Paper: The Twelve Rs of the e-Research Record„, którego autorem jest prof. David De Roure z Oxford University, m.in. główny architekt projektu myExperiment, zaangażowany również w wykorzystanie nowoczesnych technologii w naukach społecznych.

Na koniec polecamy również przejrzenia bloga Nauka – Otwarta prowadzonego przez Pawła Szczęsnego oraz zapoznanie się z portalem Science 3.0 i jego polską wersją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*