DILL – Międzynarodowe studia magisterskie na temat bibliotek cyfrowych

W ramach programu Erasmus Mundus finansowanego przez Komisję Europejską, od kilku lat dostępne są studia magisterskie z dziedziny bibliotek cyfrowych. Studia te, zwane w skrócie DILL, składają się z czterech semestrów.

Pierwszy semestr realizowany jest na Oslo University College w Norwegii i obejmuje dwa przedmioty: „Metody badań i teoria nauki” oraz „Dokumenty cyfrowe”. Drugi semestr prowadzony jest przez Tallinn University (Estonia), a składają się na niego również dwa przedmioty: „Zarządzanie informacją i wiedzą” oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. Trzeci semestr odbywa się na Parma University (Włochy), gdzie wykładane są przedmioty „Dostęp do bibliotek cyfrowych” oraz „Użytkownicy i wykorzystanie bibliotek cyfrowych: ocena ilościowa i jakościowa”. Ostatni semestr tych studiów przeznaczony jest na napisanie pracy magisterskiej i może być realizowany w jednym z trzech wspomnianych wcześniej uniwersytetów – w zależności od indywidualnych ustaleń danego studenta.

Studia te połączone są ze stypendium i pierwotnie były przeznaczone wyłącznie dla studentów spoza Unii Europejskiej. Jednak grupa, która rozpoczęła studia DILL w sierpniu 2010, jest pierwszą grupą w skład której przyjęte zostały również osoby z krajów UE. Minimalne wymagania udziału w DILL to ukończone studia licencjackie na kierunku „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” lub pokrewnym, umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języka angielskiego (potwierdzona certyfikatem). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie WWW DILL. Nabór na rok 2011 jeszcze się nie zaczął, tak więc jest jeszcze czas aby przygotować się do ubiegania o udział w tych studiach – zachęcamy!

Jednym z elementów trzeciego semestru studiów DILL są miesięczne praktyki zawodowe. Na takich właśnie praktykach od dziś jest w Zespole Bibliotek Cyfrowych Hsin Ju Lee pochodząca z Tajwanu, absolwentka National Taiwan University oraz Lund University (Szwecja). Jej zainteresowania zawodowe obejmują data mining (bibliomining), długoterminowe przechowywanie obiektów cyfrowych oraz tworzenie bibliotek cyfrowych. Mamy nadzieję, że te praktyki będą interesujące zarówno dla Hsin Ju, jak i dla nas 🙂

Jedno przemyślenie nt. „DILL – Międzynarodowe studia magisterskie na temat bibliotek cyfrowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*