META-FORUM 2010

W dniach 17-18 listopada 2010 w Brukseli odbyła się konferencja META-FORUM, która była pierwszym oficjalnym i otwartym spotkaniem META-NET (A Network of Excellence forging the Multilingual Europe Technology Alliance – sieć doskonałości, której celem jest utworzenie Sojuszu Technologicznego Wielojęzycznej Europy).

W trakcie konferencji przedstawione zostały idee i cele sieci META-NET oraz wstępne wyniki analiz trzech tzw. „grup wizyjnych”. Głównym celem META-NET jest wspieranie badań mających na celu zachowanie wielojęzyczności Europy oraz zapewnienie równego dostępu do informacji osobom posługującym się różnymi językami.

Grupy wizyjne w ramach META-NET zajmują się odpowiednio następującymi tematami:

  • usługi informacyjne i media (sektor audiowizualny, wiadomości, biblioteki cyfrowe, wyszukiwarki, portale społecznościowe, …),
  • systemy interaktywne (komunikacja mobilna, tłumaczenie dialogu, handel elektroniczny, robotyka, …),
  • tłumaczenia i lokalizacja.

Część wyników analiz i poruszanych tematów była wspólna dla wszystkich grup: potrzeba standaryzacji, sposoby ewaluacji, gromadzenie i prezentacja danych, wielojęzyczność, edukacja, semantyka.
W ramach sesji demo zaprezentowane zostały projekty powiązane z META-NET (ACCURAT, CLARIN, FLaReNet, Let’s MT, MOLTO, Monnet, MultilingualWeb, PANACEA, PROMISE, TTC). Przedstawiono także pierwszy prototyp META-SHARE: otwartego repozytorium zasobów lingwistycznych (korpusy, słowniki itp.). Przechowywane w nim zasoby można przeszukiwać dzięki zastosowanemu schematowi metadanych – w tej chwili jest to Dublin Core, jednak przyszłe wersje repozytorium mają korzystać z bardziej ekspresyjnego schematu.

Tematem najczęściej poruszanym na spotkaniu okazało się tłumaczenie automatyczne (najczęściej, choć nie zawsze, z użyciem metod statystycznych opartych o korpusy równoległe). Bardzo ciekawe były wystąpienia poświęcone zastosowaniom przy tłumaczeniu napisów do filmów oraz w systemie tłumaczeń stosowanym w Europejskim Urzędzie Patentowym. Pojawiały się także tematy związane z semantyką, analizą opinii i emocji, przetwarzaniem mowy.

W specjalnej sesji przedstawiciele instytucji (zarówno badawczych, jak i firm) zainteresowanych technologiami przetwarzania języka mieli możliwość wygłoszenia krótkiej deklaracji na temat swoich postępów oraz potrzeb.
Dodatkowo odbyła się sesja poświęcona możliwościom finansowania projektów w ramach 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej oraz sesja na temat ograniczeń i możliwości prawnych, poprowadzona przez przedstawicieli organizacji Creative Commons.

Kolejne spotkanie w ramach META-NET odbędzie się w czerwcu 2011 roku w Budapeszcie. Zostanie na nim przedstawiona oficjalna wizja oraz pełne raporty grup wizyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*