Europeana Open Culture

W połowie października w Hadze i Amsterdamie odbyła się konferencja Europeana Open Culture oraz powiązana z nią seria spotkań projektów współpracujących z Europeaną. Między innymi w 13 października w Hadze miało miejsce plenarne spotkanie funkcjonującej przy Europeanie Rady Dostawców Treści i Agregatorów (Council of Content Providers and Aggregators), której PCSS z racji zarządzania Federacją Bibliotek Cyfrowych jest członkiem. W ramach tego spotkania omówione zostały cele działania Rady, przedstawiono również kwestie współpracy z Europeaną z różnych punktów widzenia: dostawcy treści, agregatora i portalu krajowego. W czasie spotkania powstały też grupy robocze mające skupić się na pracach dotyczących wybranych obszarów kluczowych z punktu widzenia różnego rodzaju dostawców danych do Europeany.

Główna część konferencji Europeana Open Culture odbyła się w Amsterdamie 14 i 15 października. Przedstawiono na niej obecny stan rozwoju Europeany oraz kluczowe kierunki jej rozwoju w najbliższej przyszłości. Poza dalszym gromadzeniem informacji o obiektach cyfrowych z europejskich instytucji kultury, działania Europeany mają skupić się na poszerzaniu możliwości dalszego wykorzystania tych informacji w edukacji i nauce, ze szczególnym naciskiem na automatyzację tego procesu (poprzez wykorzystanie interfejsu programistycznego Europeany oraz możliwości, jakie dają technologie semantyczne). Na zakończenie konferencji ogłoszono, iż Europeana będzie promowała wykorzystanie symbolu domeny publicznej zaproponowanego przez CreativeCommons do oznaczania cyfrowych reprezentacji dziedzictwa kulturowego (więcej informacji). On-line dostępne są już prezentacje z konferencji oraz krótki reportaż wideo. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami!

3 thoughts on “Europeana Open Culture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*