Seminarium „Geowizualizacja zasobów dziedzictwa kulturowego w Internecie”

W dniu 7 września 2010 w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie odbyło się seminarium „Geowizualizacja zasobów dziedzictwa kulturowego w Internecie„. Seminarium prezentowało wyniki projektu badawczego „Metodyka opracowywania map zabytków ruchomych„, które było realizowane przez Instytut Geodezji i Kartografii oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Projekt skupiał się na prezentacji zabytków ruchomych na mapie, w nowej, atrakcyjnej dla użytkownika formie. Celem było umożliwienie użytkownikowi dotarcie do opisu i obrazu zabytku przy pomocy zaawansowanej nawigacji na mapie, uwzględniającej charakterystykę tego typu obiektów.

Zabytki ruchome na mapie
Rysunek 1. Mapa dziedzictwa kulturowego Polski.

Jako typ obiektów źródłowych wybrano zabytki ruchome. Jak sama nazwa wskazuje, są to obiekty, które mogą łatwo zmienić swoje położenie geograficzne. Zaliczamy do nich takie obiekty jak: obrazy, rzeźby, itp. Zazwyczaj z takimi obiektami związanych jest wiele odniesień przestrzennych. Można je podzielić ze względu na:

  • tematykę obiektu,
  • miejsce powstania obiektu,
  • miejsca przechowywania obiektu.

W wypadku zabytków, odniesienia przestrzenne często wiążą się ze starym nazewnictwem oraz podziałem regionalnym. W związku z tym opisy zabytków ruchomych zostały przygotowane przez różnych specjalistów, w tym archiwistów czy historyków.

Odpowiednia prezentacja także była istotnym elementem projektu. Gdy użytkownik przeszukuje pewien zbiór danych przestrzennych, często zainteresowany jest nie tylko konkretną miejscowością, ale także powiatem, regionem, czy województwem. Dlatego zdecydowano się na prezentację pozwalającą przechodzić płynnie między różnymi poziomami granularności informacji przestrzennej. Dodatkowo w jasny, wizualny sposób przedstawiono na mapie różnice między lokalizacjami:

  • powiązanymi z tematyką obiektu,
  • będącymi miejscem powstania obiektu,
  • będacymi miejscami przechowywania obiektu.

Zasoby testowe, dla których obecnie istnieje prezentacja, to:

Z technicznego punktu widzenia, wykorzystano dwa standardy opisu obiektów:

Natomiast oprogramowanie jest połączeniem rozwiązań darmowych (np.: PostgreSQL + PostGIS) oraz komercyjnych (np.: ActionScript 3).

Zachęcamy Państwa do przyjrzenia się projektowi oraz przetestowaniu jego wyników! Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo tutaj, natomiast na temat seminarium tutaj.

Jedno przemyślenie nt. „Seminarium „Geowizualizacja zasobów dziedzictwa kulturowego w Internecie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*