Studencki Festiwal Informatyczny 2010

Poza wyjazdami nakierowanymi na rozwój wiedzy i wymianę doświadczeń w dziedzinie bibliotek cyfrowych (wyjazdy na takie konferencje jak ECDL, JCDL), pamiętamy także o naszym rozwoju w obszarze ogólnie rozumianej informatyki. Stąd też pomysł wyjazdu na konferencję czysto informatyczną prezentującą różnorodny przekrój tematów. Pozwala to zaznajomić z nowinkami ze świata IT i zastanowić nad ich możliwymi zastosowaniami w naszych projektach.

W dniach 11-13 marca w Krakowie odbywał się Studencki Festiwal Informatyczny 2010 – darmowa konferencja dla informatyków, gromadząca znanych prelegentów zarówno z Polski, jak i ze świata. Wśród mówców tej, jak i poprzednich edycji, były takie osoby jak:

Konferencję otworzył wykład prof. Jerzego Nawrockiego na temat formalizmu i zwinności w projektach informatycznych, jako odpowiedzi na syndrom LOOP:

  • L – late – przekraczanie terminów,
  • O – over budget – przekraczanie budżetów,
  • O – overtime – nadgodziny,
  • P – poor quality – kiepska jakość.

Wskazał na próby rozwiązania tego problemu przez różne koncepcje zarządzania projektem, które zakładają zwiększony formalizm (np.: ISO9000) lub zwiększoną zwinność (np.: XP). Oba podejścia mają jednak swoje wady (formalizm: za dużo dokumentacji, powolny proces decyzyjny; zwinność: brak klienta na miejscu, zbyt krótka perspektywa planu). Dlatego prof. Nawrocki zaproponował metodykę, która z obu podejść bierze to co najlepsze, przy okazji starając się niwelować ich słabości – XPrince. Cytując prelegenta „XP nie na czczo i nie przed snem”. Więcej na ten temat tutaj.

Kolejny interesujący prelegent, to dr Michał Korzycki przedstawiający temat sztucznej inteligencji w e-commerce na przykładzie systemów rekomendacji. Temat ten pojawia się także w bibliotekach cyfrowych, a jego odpowiednia realizacja nie jest trywialna. Prowadzący przedstawił temat na podstawie historii nagrody Netflix Prize, której celem było zwiększenie skuteczności systemu rekomendacji wysyłkowej wypożyczalni filmów DVD o 10% (zwycięski algorytm opisany na stronie Netflix Prize). Wg szacunków tej firmy, systemy rekomendacji zapewniają jej 60% dochodów! Wśród metod zastosowanych przez użytkowników prowadzący zwrócił uwagę na skuteczność prostych heurystyk opartych na wiedzy na temat natury człowieka, np.: jak ludzie mają zły humor gorzej oceniają i na odwrót. Na podstawie własnego doświadczenia (kilka systemów rekomendacji zrealizowanych dla klientów komercyjnych) dr Korzyski zostawił słuchaczy z kilkoma wnioskami:

  • ze względu na zwiększającą się ilość danych i produktów systemy rekomendacji są i będą potrzebne,
  • nie ma cudownego rozwiązania – wymagana jest duża ilość wiedzy „włożonej” w system,
  • najbardziej oczywiste rekomendacje nie są dla użytkownika interesujące – przecież sami mogą się domyślić,
  • algorytm jest istotnym narzędziem, jednak nie możemy zapomnieć, że ważne jest też jak go zastosujemy (odpowiednia prezentacja użytkownikowi wyników na stronie).

Na koniec tylko krótko o dwóch innych, ciekawych prezentacjach. Pierwsza to „Interfejs mózg-komputer” opisująca podstawowe mechanizmy, na podstawie których działają takie urządzenia. Przedstawiono także prace prowadzone w tym zakresie w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim – kompletną, otwartą platformę BCI – OpenBCI. Druga prezentacja była o narzędziu Gradle do budowania kodu projektów informatycznych w elastyczny sposób. Projekt w założeniach ma łączyć w sobie zalety Ant’a, Apache Ivy oraz Maven2, jednocześnie niwelując ich wady.

Na stronach SFI można znaleźć sfilmowane prezentacje z różnych edycji. Zachęcamy do oglądania!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*