Polish resources in Europeana – interview in the Radio Emaus and press articles

On the 6th of January 2010 in the morning broadcast of the radio Emaus at 9:35 you could listen to an interview made by presenter Piotr Jóźwik with Marcin Werla from the PSNC Digital Libraries Team. The interview was related to the connection of the Polish digital libraries to Europeana, carried out during the EuropeanaLocal project.
Clicking below you can listen to this interview:

EuropeanaLocal – Interview in the Radio Emaus

Besides of the interview the fact of connection of the Polish Digital Libraries Federation to the Europeana, with significant help of the creators of Polish digital libraries, was mentioned in several Polish Press Agency news and also Polish Catholic Information Agency and also in many regional information services and popular Internet portals, including:

“Śląska Biblioteka Cyfrowa w Europeanie”

“ŚBC posiada forum umożliwiające pracownikom współtworzących ją
instytucji oraz czytelnikom komunikację i wzajemną pomoc – techniczną i
merytoryczną. Wykorzystuje oprogramowanie dLibra; rozpowszechnione w
kilkudziesięciu bibliotekach cyfrowych, zrzeszonych w Federacji
Bibliotek Cyfrowych, a udostępniających łącznie w sieci ponad 260 tys.
publikacji.”

“Zbiory biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego w portalu Europeana”

“…za upartą realizację marzenia o stworzeniu polskiego systemu
rozproszonych bibliotek i włączenia go do europejskiej sieci wielkie
uznanie należy się Zespołowi Bibliotek Cyfrowych Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego, który przygotowuje i ulepsza informatyczne
narzędzie, koordynuje funkcjonowanie polskich bibliotek w sieci krajowej
i międzynarodowej.”

“Podkarpackie książki w europejskiej sieci”

“Zasoby Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, wchodzące w skład Federacja
Bibliotek Cyfrowych, zostały udostępnione w największej bibliotece
cyfrowej w Europie.”

“Księgozbiór Wirtualny FIDES w Europeanie”

“12 grudnia 2009 r. zbiory cyfrowe umieszczone w Księgozbiorze
Wirtualnym Federacji FIDES stały się widoczne w portalu Europeana dzięki
uczestnictwu w serwisie Federacji Bibliotek Cyfrowych, wraz z ponad 250
tysiącami obiektów z polskich bibliotek cyfrowych.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*