Spotkanie inaugurujące działalność projektu EuropeanaLocal w Polsce

8 września 2008 roku w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu odbyło się spotkanie inaugurujące działalność projektu EuropeanaLocal w Polsce. Celem spotkania było przybliżenie zakresu projektu EuropeanaLocal i przedstawienie kierunków działania w ramach tego projektu w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 22 instytucji związanych z polskimi bibliotekami cyfrowymi i projektami digitalizacyjnymi. Plan spotkania oraz materiały dostępne są poniżej:

  • 11:00 – 11:10 – Rozpoczęcie
  • 11:10 – 11:50 – Aktualny stan infrastruktury bibliotek cyfrowych w Polsce – przedstawienie aktualnego stanu infrastruktury rozproszonych bibliotek cyfrowych w Polsce, omówienie roli i zakresu działania Federacji Bibliotek Cyfrowych.
  • 11:50 – 12:30 – Inicjatywy europejskie związane z bibliotekami cyfrowymi – omówienie kluczowych projektów i inicjatyw europejskich związanych z tworzeniem bibliotek cyfrowych oraz kontekstu tworzenia Europejskiej Biblioteki Cyfrowej EUROPEANA.
  • 12:30 – 13:00 – Przerwa na kawę
  • 13:00 – 13:45 – Projekt EuropeanaLocal – prezentacja celu i zakresu projektu oraz planowanych w nim działań.
  • 13:45 – 14:30 – EuropeanaLocal@PL – przedstawienie kierunków działań polskiego zespołu EuropeanaLocal, omówienie planowanego sposobu integracji polskich zasobów cyfrowych z zasobami europejskimi.
  • 14:30 – 15:00 – Podsumowanie, dyskusja i zakończenie spotkania

Wszystkim uczestnikom spotkania raz jeszcze dziękujemy za przybycie i za ciekawe, merytoryczne dyskusje. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami o projekcie EuropeanaLocal oraz do odwiedzenia oficjalnej strony tego projektu i strony związanej z jego działaniami w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*