Archiwa tagu: ŚBC

Zastosowanie zaleceń Komisji Europejskiej odnośnie digitalizacji […] – Raport 2010 dla Polski

Dnia 28 lutego tego roku upłynął termin składania raportów na temat zastosowania zaleceń Komisji Europejskiej odnośnie digitalizacji, dostępności w Internecie dóbr kultury oraz ich długoterminowego przechowywania. Polska, jako członek Unii Europejskiej, także musiała złożyć taki raport na temat aktualnego stanu prac. Raport jest do ściągnięcia tutaj.

Wg dokumentu obecnie w Polsce znajduje się:

 • ok. 500 000 obiektów cyfrowych w bibliotekach (80% dostępne w Internecie),
 • ok. 1 000 000 obiektów cyfrowych w archiwach (20% dostępne w Internecie),
 • ok. 300 000 obiektów cyfrowych w muzeach (1-2% dostępne w Internecie).

Z czego ok. 350 000 (17.5%), głównie z bibliotek, znajduje się w Europejskiej bibliotece, archiwum i muzeum cyfrowym – Europeanie. Aby więcej obiektów cyfrowych było zdigitalizowanych, a następnie widocznych w Internecie utworzono cztery Centra Kompetencji:

Z dalszych ciekawych informacji z raportu, Biblioteka Narodowa szacuje obecnie, że w Polsce jest 1 600 000 książek w domenie publicznej. Jest to zasób, który może być swobodnie zdigitalizowany i udostępniony w Internecie. Dlatego w dokumencie założono, że co najmniej 1 000 000 zdigitalizowanych obiektów bibliotecznych z Polski znajdzie się w globalnej sieci do 2013 roku. Natomiast do końca 2020 roku 15 000 000 polskich obiektów cyfrowych znajdzie się w różnego typu repozytoriach cyfrowych:

 • bibliotekach cyfrowych,
 • archiwach cyfrowych,
 • kolekcjach audiowizualnych,
 • wirtualnych muzeach.

Pracami nad osiągnięciem tej liczby zajmuje się Zespół do Spraw Digitalizacji przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 4 już wspomniane Centra Kompetencji (więcej na ten temat tutaj).

Ponadto raport zawiera krótki opis i adresy kontaktowe do 5 wybranych dostawców treści do Europeany. Miło nam zauważyć, że aż 4 z 5 przedstawionych dostawców, znajduje się w Europeanie poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych:

Osoby zainteresowane informacjami na takie tematy jak:

 • przewidywane koszty digitalizacji w następnych latach,
 • status partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • Państwowe programy w Polsce zajmujące się digitalizacją,
 • długoterminowe przechowywanie

zachęcam do przeczytania całego raportu oraz wspomnianego w nim dokumentu – „Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020„.