Archiwa tagu: projekt

Znakomite wyniki projektu Succeed

Końcowy przegląd techniczny projektu Succeed miał miejsce pod koniec lutego 2015 w Alicante. Eksperci zaproszeni prze Komisję Europejską ocenili wszystkie wyniki projektu. Ostatecznie projekt otrzymał najlepszą z możliwych ocen – „excellent” (znakomity), co oznacza, że projekt osiągnął wszystkie wyznaczone cele, przewyższając oczekiwania.

Projekt Succeed wspierał walidację i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach projektów digitalizacyjnych. Kluczowe osiągnięcia projektu to:

  • Udoskonalone narzędzie IMPACT Interoperability Framework z 40 zintegrowanymi narzędziami, które mogą być wykorzystywane w ramach procesu digitalizacji. Narzędzie to uruchomione jest w ramach Centrum Kompetencji IMPACT w zakresie digitalizacji.
  • Przeszukiwalną listę ponad 260 narzędzi i zasobów przydatnych w procesie digitalizacji: http://succeed-project.eu/publications/available-tools/index-succeed.
  • Ponad 20 ewaluacji narzędzi wykorzystywanych w procesie digitalizacji. Prace zostały wykonane w ramach istniejących procesów digitalizacji przez 13 bibliotek z Europy, tj.: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (Polska), Biblioteka Uniwersytetu w Salamance (Hiszpania), Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (Polska), Biblioteka Uniwersytecka w Bratysławie (Słowacja), Biblioteka Narodowa Finlandii (Finlandia), Biblioteka Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania), Biblioteka Uniwersytetu w Leuven (Belgia), Biblioteka Uniwersytetu w Antwerp (Belgia), Biblioteka Uniwersytetu w Darmstadt (Niemcy), Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Hiszpania), Biblioteka Brytyjska (Wielka Brytania), Biblioteka Narodowa Francji (Francja), Biblioteka Narodowa Holandii (Holandia).
  • Dwa zestawy rekomendacji dla projektów digitalizacyjnych. Pierwszy dotyczy formatów i standardów związanych z digitalizacją. Drugi dotyczy schematów licencjonowania w kontekście projektów digitalizacyjnych. Podsumowanie online znajduje się na stronie: http://www.digitisation.eu/training/recommendations-for-digitisation-projects/.
  • Organizacja zawodów i konkursów w zakresie powiązanym tematycznie z digitalizacją i innowacyjnymi technologiami. Warto podkreślić, że w drugiej edycji konkursu Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu otrzymała wyróżnienie.
  • Wiele wydarzeń, których celem było upowszechnienie technologii przydatnych w procesie digitalizacji (trzy międzynarodowe warsztaty, Digitisation Days, konferencja DATeCH oraz ceremonia przyznania nagród projektu Succeed).

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe uczestniczyło we wszystkich pakietach roboczych projektu, kierując równocześnie pakietem roboczym, który opracował dwa zestawy rekomendacji dla projektów digitalizacyjnych.

PCSS przyłączyło się do europejskiego projektu IMPACT

Z początkiem lutego 2010 roku PCSS zostało przyłączone do europejskiego projektu IMPACT (Improving Access To Text). Prace projektowe prowadzone są przez Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS.

IMPACT jest czteroletnim projektem (2008-2012) finansowanym w ramach 7 Programu Ramowego UE. W 2010 roku rozpoczęła się druga faza projektu w ramach której przyłączeni zostali nowi partnerzy z Francji, Hiszpanii oraz Polski. Podstawowym celem projektu jest ułatwienie dostępu do historycznych dokumentów cyfrowych, a kluczowym celem strategicznym jest wsparcie jednostek takich jak biblioteki i instytucje kultury, ale również firmy oraz organizacje w zakresie realizacji koncepcji masowej digitalizacji zasobów.

Koordynatorem projektu IMPACT jest Biblioteka Narodowa Holandii, a liderami pod-projektów są Biblioteka Brytyjska, Uniwersytet z Innsbruck oraz Biblioteka Narodowa Austrii.

Polska w projekcie reprezentowana jest przez Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS (ZBC PCSS) oraz Katedrę Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego (KLF UW). ZBC PCSS odpowiedzialny jest za koordynację prac prowadzonych przez polskich partnerów, prace demonstracyjne dotyczące polskich dokumentów historycznych, a związane z narzędziami wytworzonymi w ramach projektu IMPACT w kontekście ulepszania technik wyszukiwania oraz OCR, prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej projektu na terenie Polski oraz wsparcie projektu w zakresie budowania centrów kompetencji masowej digitalizacji. KLF UW odpowiedzialna jest za prowadzenie prac językowych dotyczących polskich dokumentów historycznych w zakresie budowania zasobów (leksykonów) umożliwiających ulepszenie technik wyszukiwania oraz OCR historycznych dokumentów.

Więcej informacji dostępnych w języku angielskim znajduje się na stronie projektu IMPACT – http://www.impact-project.eu/