Tag Archives: PBC2010

Po konferencji Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010

W drugiej połowie października odbyła się trzecia edycja konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe” współorganizowanej przez Bibliotekę Kórnicką PAN, Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych oraz PCSS. Konferencji towarzyszyły: szkolenie z zakresu bibliotek cyfrowych, seminarium „Dzień Europeany” oraz siódme już warsztaty „Biblioteki cyfrowe”.

W ramach szkolenia 25 osób wzięło udział w czterech prelekcjach obejmujących wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych, planowanie oraz uruchamianie biblioteki cyfrowej, pokaz instalacji i zarządzania biblioteką cyfrową w praktyce oraz omówienie funkcjonowania bibliotek cyfrowych w środowisku sieciowym. Każdy z uczestników otrzymał świadectwo potwierdzające udział w szkoleniu.

Seminarium „Dzień Europeany” zorganizowane przez PCSS w ramach projektu EuropeanaLocal miało na celu przedstawienie zarówno obecnego stanu Europeany, jak i jej najważniejszych kierunków rozwoju. Informacje o tym przekazała przedstawicielka biura Europeany, Lizzy Komen. Istotną częścią seminarium była także wymiana doświadczeń odnośnie współpracy polskich instytucji z Europeaną. O doświadczeniach tych, poza przedstawicielem PCSS, który mówił o wspomnianym projekcie EuropeanaLocal i Federacji Bibliotek Cyfrowych, opowiedziały również osoby reprezentujące następujące instytucje: Instytut Sztuki PAN, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Ośrodek iTVP-HD, Biblioteka Narodowa oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

Właściwa konferencja PBC 2010 była podzielona na siedem sesji tematycznych, które obejmowały wykorzystanie bibliotek cyfrowych w pracy naukowej i dydaktyce, problematykę pozyskiwania treści dla bibliotek cyfrowych, praktyczne aspekty digitalizacji, a także bardzo istotną kwestię użytkowników i jakości bibliotek cyfrowych. Ostatnia sesja konferencji dotyczyła spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem i rozwojem bibliotek cyfrowych. Każdy z dni konferencji rozpoczynał się od sesji inaugurującej. W sesji pierwszego dnia Joris van Zundert z Huygens Institute przedstawił informatyczne podejście do wsparcia pracy naukowców humanistów nad tekstami źródłowymi, a w sesji drugiego dnia Aly Conteh z British Library omówił doświadczenia tej instytucji z masową digitalizacją i OCR. Atmosfera i dyskusje w kuluarach konferencji, a także opinie w zebranych od uczestników ankietach, wskazywały wyraźnie, że Konferencja PBC zdążyła się już na dobre wpisać w kalendarz imprez osób zainteresowanych tematyką bibliotek cyfrowych w Polsce i stanowi dobre miejsce do spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń, a także nawiązywania współpracy.

Dlatego też z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w przyszłorocznej edycji konferencji! Przy okazji informujemy również, że materiały z konferencji będą w najbliższych tygodniach stopniowo udostępniane on-line na stronie WWW konferencji, o czym poinformujemy na tej stronie. Ponadto na przełomie roku 2010 i 2011 planujemy wydać publikację z materiałami pokonferencyjnymi.

Latest news on the Polish Digital Libraries 2010 Conference

Below you will find few latest news about the Polish Digital Libraries 2010 Conference:

  • Marshal of the Wielkopolska Region Mr Marek Woźniak has confirmed his honorary patronage over the conference.
  • Representative of the National Heritage Board of Poland confirmed appeareance on the Europeana Day and presentation of the CARARE project.
  • Director of the iTVP-HD Center confirmed appeareance on the Europeana Day and presentation of the EUscreen project.
  • HP together with Vector On-line decided to financially support the organisation of the conference.

We encourage you to participate in the conference! Deadline for registration is the 4th of October.

More information: http://www.man.poznan.pl/PBC/2010/

Agendas for “Polish Digital Libraries Conference” and “Europeana Open Culture Conference” are available

In the last few days agendas of two conferences were published:

We hope to see you on both of those events!

“Polish Digital Libraries” Conference – Call for Papers is open

A call for papers for the third edition of the Polish Digital Libraries Conference is on-line now. The conference and accompanying events will be held on 18-22 October 2010 in Poznań, Poland. The detailed information about the conference scope and deadlines for paper submission and conference registration are available at the conference website: http://www.man.poznan.pl/PBC/2010/ (English version coming soon).