Archiwa tagu: EuropeanaLocal

Polskie zasoby w Europeanie – wywiad w radiu Emaus oraz informacje prasowe

6 stycznia 2010 roku o godzinie 9:35 w porannej audycji radia Emaus można było usłyszeć wywiad jaki z Marcinem Werla z Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS przeprowadził prezenter tego radia, Piotr Jóźwik. Wywiad dotyczył przyłączenia zasobów polskich bibliotek cyfrowych do Europeany w ramach realizacji projektu EuropeanaLocal.

Kilkając poniżej można wysłuchać tego wywiadu:

EuropeanaLocal – Wywiad w radiu Emaus

Poza wspomnianym wywiadem fakt przyłączenia FBC do Europeany, dzięki zaangażowaniu instytucji tworzących polskie biblioteki cyfrowe, odnotowany został w kilku depeszach PAP i KAI oraz w wielu regionalnych serwisach informacyjnych i popularnych portalach internetowych. Były to m.in.:

„Śląska Biblioteka Cyfrowa w Europeanie”

„ŚBC posiada forum umożliwiające pracownikom współtworzących ją
instytucji oraz czytelnikom komunikację i wzajemną pomoc – techniczną i
merytoryczną. Wykorzystuje oprogramowanie dLibra; rozpowszechnione w
kilkudziesięciu bibliotekach cyfrowych, zrzeszonych w Federacji
Bibliotek Cyfrowych, a udostępniających łącznie w sieci ponad 260 tys.
publikacji.”

„Zbiory biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego w portalu Europeana”

„…za upartą realizację marzenia o stworzeniu polskiego systemu
rozproszonych bibliotek i włączenia go do europejskiej sieci wielkie
uznanie należy się Zespołowi Bibliotek Cyfrowych Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego, który przygotowuje i ulepsza informatyczne
narzędzie, koordynuje funkcjonowanie polskich bibliotek w sieci krajowej
i międzynarodowej.”

„Podkarpackie książki w europejskiej sieci”

„Zasoby Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, wchodzące w skład Federacja
Bibliotek Cyfrowych, zostały udostępnione w największej bibliotece
cyfrowej w Europie.”

„Księgozbiór Wirtualny FIDES w Europeanie”

„12 grudnia 2009 r. zbiory cyfrowe umieszczone w Księgozbiorze
Wirtualnym Federacji FIDES stały się widoczne w portalu Europeana dzięki
uczestnictwu w serwisie Federacji Bibliotek Cyfrowych, wraz z ponad 250
tysiącami obiektów z polskich bibliotek cyfrowych.”

Ćwierć miliona polskich obiektów cyfrowych w Europeanie!

Od 11 grudnia 2009 r. w ramach Europejskiej Biblioteki Cyfrowej – Europeana dostępne są zasoby kilkudziesięciu polskich bibliotek cyfrowych, które skupione są wokół Federacji Bibliotek Cyfrowych sieci PIONIER. Zasoby te obejmują ponad 250 000 obiektów cyfrowych udostępnionych przez kilkaset instytucji kultury i nauki z całej Polski. Wśród nich znajdują się zarówno cenne skarby naszego dziedzictwa narodowego, jak i ciekawe regionalia czy współczesne publikacje naukowe i edukacyjne. Zdecydowana większość publikacji dostępna jest dla wszystkich Internautów bez żadnych ograniczeń.

Europeana, jedna z flagowych inicjatyw Komisji Europejskiej, to portal internetowy stanowiący punkt dostępu do cyfrowej wersji kulturowego i naukowego dziedzictwa Europy. Portal ten dostępny jest od listopada 2008 roku. Z chwilą oficjalnego uruchomienia pozwalał on na dotarcie do około 2 milionów obiektów cyfrowych rozproszonych po całej Europie. W grudniu 2009, po przyłączeniu polskich bibliotek cyfrowych, liczba obiektów w Europeanie przekroczyła 5 milionów, z czego około 5,5% pochodzi z Polski. Wg aktualnych planów rozwoju do lipca 2010 roku Europeana ma osiągnąć poziom 10 milionów obiektów. Portal ten pełni niezwykle ważną rolę w udostępnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego krajów europejskich i dlatego istotne jest, aby Polska była w nim odpowiednio szeroko reprezentowana.

Agregatorem polskich zasobów cyfrowych dla Europeany jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, operator sieci PIONIER oraz Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) integruje sieć funkcjonujących w Polsce bibliotek cyfrowych, które systematycznie powstają od 2002 roku. FBC uruchomiona została w czerwcu 2007 roku przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Obecnie FBC daje możliwość przeszukiwania opisów ponad 315 000 obiektów cyfrowych. Poza tym, jest to również rozbudowana baza informacji o polskich bibliotekach cyfrowych, a także kluczowy element rozproszonego systemu wspierającego koordynację digitalizacji w Polskich bibliotekach. Warto podkreślić, że miesięcznie w bibliotekach cyfrowych przyłączonych do FBC udostępniane jest około 10 000 nowych obiektów. Dzięki nawiązaniu trwałego połączenia FBC z Europeaną, obiekty te będą lepiej widoczne i promowane na całym świecie.

Pobierz komunikat prasowy w tej sprawie!

Europeana Semantic Elements ver. 3.1

Od 25 lutego na stronach Europeany dostępna jest nowa wersja specyfikacji schematu metadanych wykorzystywanego przez Europeanę. Najnowsza wersja tego schematu nosi numer 3.1 i wg zapewnień jej autorów jest już wersją stabilną, na podstawie której można przygotowywać dedykowane interfejsy udostępniające metadane dla Europeany.

Specyfikacja Europeana Semantic Elements ver. 3.1 dostępna jest tutaj.

dLibra najpopularniejszym w Europie oprogramowaniem do budowy bibliotek cyfrowych?

Wstępne wyniki technicznej ankiety przeprowadzonej w ramach projektu EuropeanaLocal pokazują, że oprogramowanie dLibra może być najpopularniejszym w Europie oprogramowaniem do budowy bibliotek cyfrowych – przynajmniej wśród tych bibliotek cyfrowych, które chcą przyłączyć się do Europeany i wypełniły ankietę ;-).

Zdecydowanie najpopularniejsze rozwiązanie to dedykowane systemy rozwijane na potrzeby konkretnych bibliotek cyfrowych, nie dystrybuowane publicznie jako gotowe pakiety oprogramowania. Drugie miejsce w rankingu zajmuje dLibra ze swoimi kilkudziesięcioma instalacjami w Polsce. Popularne na świecie systemy takie jak Greenstone czy dSpace są wykorzystywane zaledwie przez kilka spośród instytucji, które udzieliły odpowiedzi w ankiecie.

Spotkanie inaugurujące działalność projektu EuropeanaLocal w Polsce

8 września 2008 roku w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu odbyło się spotkanie inaugurujące działalność projektu EuropeanaLocal w Polsce. Celem spotkania było przybliżenie zakresu projektu EuropeanaLocal i przedstawienie kierunków działania w ramach tego projektu w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 22 instytucji związanych z polskimi bibliotekami cyfrowymi i projektami digitalizacyjnymi. Plan spotkania oraz materiały dostępne są poniżej:

  • 11:00 – 11:10 – Rozpoczęcie
  • 11:10 – 11:50 – Aktualny stan infrastruktury bibliotek cyfrowych w Polsce – przedstawienie aktualnego stanu infrastruktury rozproszonych bibliotek cyfrowych w Polsce, omówienie roli i zakresu działania Federacji Bibliotek Cyfrowych.
  • 11:50 – 12:30 – Inicjatywy europejskie związane z bibliotekami cyfrowymi – omówienie kluczowych projektów i inicjatyw europejskich związanych z tworzeniem bibliotek cyfrowych oraz kontekstu tworzenia Europejskiej Biblioteki Cyfrowej EUROPEANA.
  • 12:30 – 13:00 – Przerwa na kawę
  • 13:00 – 13:45 – Projekt EuropeanaLocal – prezentacja celu i zakresu projektu oraz planowanych w nim działań.
  • 13:45 – 14:30 – EuropeanaLocal@PL – przedstawienie kierunków działań polskiego zespołu EuropeanaLocal, omówienie planowanego sposobu integracji polskich zasobów cyfrowych z zasobami europejskimi.
  • 14:30 – 15:00 – Podsumowanie, dyskusja i zakończenie spotkania

Wszystkim uczestnikom spotkania raz jeszcze dziękujemy za przybycie i za ciekawe, merytoryczne dyskusje. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami o projekcie EuropeanaLocal oraz do odwiedzenia oficjalnej strony tego projektu i strony związanej z jego działaniami w Polsce.

Wstępna wersja specyfikacji funkcjonalnej Europeany

Wszystkich zainteresowanych Europejską Biblioteką Cyfrową z pewnością ucieszy fakt, iż 20 sierpnia udostępniona została wstępna wersja specyfikacji funkcjonalnej Europeany. Dokument ten zatytułowany jest „Europeana Outline Functional Specification For development of an operational European Digital Library” i można go pobrać ze stron z wynikami projektu Europeana.