Tag Archives: ENRICH

Polish historical documents in Manuscriptorium

Recently a new version of the Manuscriptorium portal, which is the basic result of the European ENRICH project, was launched. Manuscriptorium is a European digital library of Manuscripts, which at the end of the ENRICH project gave access to the data aggregated from 12 regular and 13 associated content partners. Altogether there were over 4 500 000 pages of digitized manuscripts located around the world, including resources from three Polish digital libraries. We invite you to get familiar with the summary of works led in the frame of the ENRICH project at http://dl.psnc.pl/activities/enrich/.

ENRICH final conference

The National Library of Spain will host the final conference of the ENRICH project on 5th and 6th November 2009 in Madrid.

The major aim of the conference is to present the results of the ENRICH project and discuss the latest developments in the field of digital libraries with focus on the domain of manuscripts and early prints.

We invite you to visit the ENRICH final conference web page to get more details on the conference topics, targeted audience and registration. Participation in the conference if free of charge.

ENRICH and EuropeanaLocal Joint Workshop

Wrocław University Library and PSNC are happy to invite you to participate in the ENRICH and EuropeanaLocal projects joint workshop. The workshop will take place in Wrocław, Poland on the 23rd of June, 2009. Participation is free of charge.

Detailed information (in Polish) can be found on the workshop website: http://www.bu.uni.wroc.pl/warsztaty-enrich-europeana-local/.

Badanie potrzeb czytelników

W ramach europejskiego projektu ENRICH, którego celem jest stworzenie wirtualnego środowiska badań nad zabytkami piśmiennictwa europejskiego, przeprowadzana jest ankieta dotycząca wymagań/potrzeb czytelników bibliotek cyfrowych w zakresie nowych funkcji związanych z indywidualnymi kolekcjami oraz indywidualnymi wirtualnymi dokumentami.

 W związku z tym serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, która znajduje się pod adresem: http://dlibra.psnc.pl/enrich/.

Ankieta składa się z 23 pytań, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Ankieta dostępna  będzie do 15 lipca 2008 r. Raport z interpretacją wyników ankiety zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, biorącym udział w ankiecie. Z góry dziękujemy za pomoc w realizacji projektu.