Archiwa tagu: biblioteki cyfrowe

Spotkanie rozpoczynające projekt Succeed

Tydzień temu – 1 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie inicjujące projektu Succeed. Celem tego dwuletniego projektu, współfinansowanego w ramach 7 Programu Ramowego przez UE, jest promowanie i zwiększenie wykorzystania zaawansowanych narzędzi w ramach procesu digitalizacji, realizowanego przez różne instytucje kultury (np. biblioteki, muzea, archiwa). Specjalizowane silniki OCR, dedykowane zasoby lingwistyczne, czy też usługi konwersji danych to niektóre z przykładów narzędzi usprawniających proces budowania szeroko rozumianych bibliotek cyfrowych. Te i inne narzędzia będą promowane w ramach różnego rodzaju wydarzeń takich jak konferencje, konkursy, czy warsztaty. Wybrane narzędzia zostaną wdrożone i przetestowane w ramach istniejących projektów digitalizacyjnych.

Koordynatorem projektu Succeed jest Uniwersytet w Alicante. Pozostali partnerzy projektu to:  Biblioteka Narodowa Holandii, Duński Instytut Leksykologii, Fraunhofer IAIS, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uniwersytet Salford, Fundacja Wirtualnej Biblioteki Miguel de Cervantes Saavedra, Francuska Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Brytyjska.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe odpowiedzialne jest w projekcie przede wszystkim za:

  • pomoc instytucjom kultury we wdrażaniu nowych narzędzi w ramach prowadzonych przez nie projektów digitalizacyjnych
  • koordynację pakietu roboczego dotyczącego przygotowania rekomendacji związanych z formatami, standardami i modelem licencjonowania odnoszącymi się do digitalizacji, w szczególności dokumentów tekstowych.

Ankieta dotycząca przechowywania kopii MASTER w polskich bibliotekach cyfrowych

Zapraszamy wszystkich Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej przechowywania kopii MASTER w tworzonych przez Państwa bibliotekach cyfrowych. Ankieta jest adresowana do instytucji, które tworzą bądź współtworzą biblioteki cyfrowe. Wyniki zostaną wykorzystane w czasie prac realizowanych przez PCSS w ramach projektu SYNAT (http://www.synat.pl) i zostaną opublikowane w formie raportu.

Ankieta będzie dostępna do 12 stycznia 2012 pod tym adresem.

Z góry dziękujemy za pomoc.

Ankieta: „Jak biblioteki przetwarzają materiały cyfrowe”

Zapraszamy do wypełnienia ankiety prowadzonej przez Bibliotekę Narodową Holandii. Ankieta ma na celu zebranie informacji z bibliotek z całej Europy o ich sposobie wyboru zasobów do digitalizacji, formatach plików, standardach metadanych oraz długoterminowym przechowywaniu danych.

Ankieta dostępna jest w języku angielskim pod adresem: http://www.surveymonkey.com/s/Libraries_Digitisation

Z góry dziękujemy za udział w ankiecie!

Młodzież szkolna ze Wschowy z wizytą w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym

Na początku zeszłego tygodnia (poniedziałek, 22 marca 2010) Poznańskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
gościło uczniów technikum
informatycznego z I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.
Uczniowie mieli niecodzienną możliwość zwiedzania niedostępnej
publicznie serwerowni PCSS oraz wysłuchania wykładów na tematy związane
z działalnością PCSS, w tym również o bibliotekach cyfrowych.

W ramach wykładów Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS przedstawił podstawowe
zagadnienia dotyczące tematyki bibliotek cyfrowych. W trakcie
prezentacji uczniowie mogli podzielić się swoimi uwagami i zadać pytania
dotyczące interesujących ich zagadnień. Szczególną uwagę uczestników
spotkania przykuły stare zdjęcia i herb miasta Wschowa, które
udostępniane są przez polskie biblioteki cyfrowe. Interesująca dla
młodzieży okazała się również WaybackMachine z portalu InternetArchive.org.

Promocja bibliotek cyfrowych wsród dzieci i młodzieży to jednen z
elementów działania Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS. Wydarzenia takie
mają duże znaczenie, ze względu na obecny niezadowalający poziom
świadomości istnienia bibliotek cyfrowych wśród młodych osób. Mamy
nadzieję, że uczestnictwo w inicjatywach takich jak XI Festiwal Nauki i
Sztuki
czy Noc Naukowców
podniesie świadomość najmłodszych w
zakresie bibliotek cyfrowych i zachęci ich do odkrywania skarbów
polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego.