Publikacje

Poniżej znajduje się spis publikacji związanych z działalnością Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS. Zależnie od umów z wydawcami, część z nich jest dostępna on-line w Repozytorium Instytucjonalnym PCSS. Można również obserwować naszą bibliografię w serwisie Mendeley.

2017

 1. Bajer, J., Błaszczyńska, M., Kozak, M., Popławska, K., & Werla, M.. (2017). System SINUS – w stronę kompleksowej e-usługi do zarządzania dorobkiem naukowym uczelni wyższej. In: INFOBAZY 2017 – VIII Krajowa Konferencja Naukowa . Gdańsk: CI TASK.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Bajer2017,
  address = {Gdańsk},
  author = {Bajer, Jakub and Błaszczyńska, Marzena and Kozak, Michał and Popławska, Karolina and Werla, Marcin},
  booktitle = {INFOBAZY 2017 - VIII Krajowa Konferencja Naukowa},
  publisher = {CI TASK},
  title = {{System SINUS – w stronę kompleksowej e-usługi do zarządzania dorobkiem naukowym uczelni wyższej}},
  year = {2017}
  }
 2. Bohdanowicz, K., & Werla, M.. (2017). Podsumowanie ankiety dotyczącej korzystania z portalu FBC Poznań: PCSS.
  [BibTeX]
  @techreport{Bohdanowicz_Karolina_Podsumowanie,
  abstract = {Celem opisywanych badań było poznanie doświadczeń użytkowników Federacji Bibliotek Cyfrowych związanych z korzystaniem z portalu FBC (fbc.pionier.net.pl).Analiza wyników, przedstawiona w dalszej części opracowania, przybliża profile użytkowników FBC, ich potrzeby oraz trudności, z którymi borykają się podczas wyszukiwania zdigitalizowanych treści instytucji kultury i nauki, a także ich opinię na temat FBC. Respondenci odpowiadali anonimowo.},
  address = {Poznań},
  author = {Bohdanowicz, Karolina and Werla, Marcin},
  keywords = {Federacja Bibliotek Cyfrowych,biblioteki cyfrowe,użyteczność},
  pages = {23},
  institution = {PCSS},
  title = {{Podsumowanie ankiety dotyczącej korzystania z portalu FBC}},
  url = {http://lib.psnc.pl/publication/969/content},
  year = {2017}
  }
 3. Bohdanowicz, K., Parkoła, T., & Werla, M.. (2017). W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe – nowoczesne rozwiązania w systemie dLibra 6. In: IV Konferencja Naukowa Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie” . Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Bohdanowicz2017,
  address = {Kraków},
  author = {Bohdanowicz, Karolina and Parkoła, Tomasz and Werla, Marcin},
  booktitle = {IV Konferencja Naukowa Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”},
  publisher = {Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie},
  title = {{W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe - nowoczesne rozwiązania w systemie dLibra 6}},
  year = {2017}
  }
 4. Błaszczyńska, M., Kozak, M., Mazurek, C., Szymczak, M., & Werla, M.. (2017). System SINUS – otwarte narzędzie do budowy bibliograficznych baz danych. In: III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech – Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju .
  [BibTeX]
  @inproceedings{Baszczynska2017a,
  address = {Kraków},
  author = {Błaszczyńska, Marzena and Kozak, Michał and Mazurek, Cezary and Szymczak, Marcin and Werla, Marcin},
  booktitle = {III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech - Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju},
  title = {{System SINUS – otwarte narzędzie do budowy bibliograficznych baz danych}},
  year = {2017}
  }
 5. Błaszczyńska, M., Kozak, M., łabędzki, M., Mazurek, C., Rybicki, A., Szymczak, M., & Werla, M.. (2017). Jakość danych w systemie informacji naukowej. In: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” . Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Baszczynska2017,
  address = {Warszawa},
  author = {Błaszczyńska, Marzena and Kozak, Michał and łabędzki, Maciej and Mazurek, Cezary and Rybicki, Adam and Szymczak, Marcin and Werla, Marcin},
  booktitle = {IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”},
  publisher = {Uniwersytet Warszawski},
  title = {{Jakość danych w systemie informacji naukowej}},
  year = {2017}
  }
 6. Mazurek, C., Nowak, A., Stroiński, M., Werla, M., & Węglarz, J.. (2017). Nowe usługi Federacji Bibliotek Cyfrowych sieci PIONIER. In: INFOBAZY 2017 – VIII Krajowa Konferencja Naukowa . Gdańsk: CI TASK.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Mazurek2017,
  address = {Gdańsk},
  author = {Mazurek, Cezary and Nowak, Aleksandra and Stroiński, Maciej and Werla, Marcin and Węglarz, Jan},
  booktitle = {INFOBAZY 2017 - VIII Krajowa Konferencja Naukowa},
  publisher = {CI TASK},
  title = {{Nowe usługi Federacji Bibliotek Cyfrowych sieci PIONIER}},
  year = {2017}
  }
 7. Werla, M.. (2017). Analityka webowa repozytoriów i systemów informacji naukowej. In: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” . Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Werla2017,
  address = {Warszawa},
  author = {Werla, Marcin},
  booktitle = {IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”},
  publisher = {Uniwersytet Warszawski},
  title = {{Analityka webowa repozytoriów i systemów informacji naukowej}},
  year = {2017}
  }
 8. Werla, M.. (2017). Polish Digital Libraries Federation as an Example of Country-Scale Open Access Infrastructure. In: IFLA WLIC 2017 Satellite Conference “Open Access: Action Required" . Gdańsk: IFLA.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Werla2017b,
  address = {Gdańsk},
  author = {Werla, Marcin},
  booktitle = {IFLA WLIC 2017 Satellite Conference “Open Access: Action Required"},
  publisher = {IFLA},
  title = {{Polish Digital Libraries Federation as an Example of Country-Scale Open Access Infrastructure}},
  year = {2017}
  }
 9. Werla, M.. (2017). Cloud technologies as a solution for digital collections management in small libraries. In: IFLA WLIC 2017 . Wrocław: IFLA.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Werla2017a,
  address = {Wrocław},
  author = {Werla, Marcin},
  booktitle = {IFLA WLIC 2017},
  publisher = {IFLA},
  title = {{Cloud technologies as a solution for digital collections management in small libraries}},
  year = {2017}
  }

2016

 1. Abkowicz, M., Hoffmann, T., & Kozak, M.. (2016). Manuscripts and old prints of the Karaim Digital Archive — from Ms Word files to TEI P5. In: III Konferencja DARIAH-PL . Poznań: OWN PAN.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Abkowicz2016,
  address = {Poznań},
  author = {Abkowicz, Mariola and Hoffmann, Tomasz and Kozak, Michał},
  booktitle = {III Konferencja DARIAH-PL},
  publisher = {OWN PAN},
  title = {{Manuscripts and old prints of the Karaim Digital Archive — from Ms Word files to TEI P5}},
  year = {2016}
  }
 2. Bohdanowicz, K., & Werla, M.. (2016). Podsumowanie ankiety dotyczącej korzystania ze zbiorów bibliotek cyfrowych przez użytkowników FBC Poznań: PCSS.
  [BibTeX]
  @techreport{Bohdanowicz2016,
  address = {Poznań},
  author = {Bohdanowicz, Karolina and Werla, Marcin},
  institution = {PCSS},
  pages = {34},
  title = {{Podsumowanie ankiety dotyczącej korzystania ze zbiorów bibliotek cyfrowych przez użytkowników FBC}},
  url = {http://lib.psnc.pl/publication/965/content},
  year = {2016}
  }
 3. Bohdanowicz, K., Werla, M., & Parkoła, T.. (2016). Realizacja potrzeb użytkowników bibliotek cyfrowych na przykładzie systemu dLibra 6. Biuletyn EBIB(170), 1-23.
  [BibTeX]
  @article{EBIB497,
  abstract = {W niniejszym artykule opisano najważniejsze nowe funkcje i możliwości systemu dLibra w wersji 6 w kontekście oczekiwań użytkowników bibliotek cyfrowych. Oczekiwania użytkowników zostały zi­dentyfikowane na podstawie ankiety zamieszczonej na portalu FBC w 2016 r. Zmiany w oprogramowa­niu dLibra zostały opisane w kontekście użyteczności, wydajności oraz niezawodności. Obejmują swym za­kresem mechanizmy związane z dostępem do treści cyfrowych, metadanymi przechowywanych zasobów oraz wyszukiwaniem informacji. Przedstawione zostały również wybrane możliwości indywidualnego dosto­sowania systemu dLibra.},
  author = {Bohdanowicz, Karolina and Werla, Marcin and Parkoła, Tomasz},
  issn = {1507-7187},
  journal = {Biuletyn EBIB},
  keywords = {badania ankietowe,badania potrzeb użytkowników,biblioteki cyfrowe,dLibra,długoterminowa archiwizacja,system informacji naukowej,zarządzanie procesem digitalizacji},
  number = {170},
  pages = {1--23},
  title = {{Realizacja potrzeb użytkowników bibliotek cyfrowych na przykładzie systemu dLibra 6}},
  url = {http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/497},
  volume = {0},
  year = {2016}
  }
 4. [DOI] Kapidakis, S., Mazurek, C., & Werla, M.. (2016). Editorial for the TPDL 2015 special issue. International Journal on Digital Libraries, 17(3), 157-158.
  [BibTeX]
  @article{Kapidakis2016,
  author = {Kapidakis, Sarantos and Mazurek, Cezary and Werla, Marcin},
  doi = {10.1007/s00799-016-0190-6},
  journal = {International Journal on Digital Libraries},
  number = {3},
  pages = {157--158},
  title = {{Editorial for the TPDL 2015 special issue}},
  url = {http://link.springer.com/article/10.1007/s00799-016-0190-6/fulltext.html},
  volume = {17},
  year = {2016}
  }
 5. Parkoła, T., Bohdanowicz, K., & Werla, M.. (2016). Realizacja potrzeb użytkowników bibliotek cyfrowych na przykładzie systemu dLibra 6. Biuletyn EBIB(170).
  [BibTeX]
  @article{Parkoa2016,
  author = {Parkoła, Tomasz and Bohdanowicz, Karolina and Werla, Marcin},
  journal = {Biuletyn EBIB},
  number = {170},
  title = {{Realizacja potrzeb użytkowników bibliotek cyfrowych na przykładzie systemu dLibra 6}},
  url = {http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/497},
  year = {2016}
  }
 6. Popławska, K., Bajer, J., Kozak, M., Szymczak, M., & Werla, M.. (2016). System Informacji Na­ukowej Politechniki Poznańskiej jako przykład współpracy między jednostkami na­ukowymi. In: Konferencja Czytelnicy — zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemia­ny w czasach kultury cyfrowej i Internetu. 6-7 października 2016, Lublin. .
  [BibTeX]
  @inproceedings{Popawska2016,
  address = {Lublin},
  author = {Popławska, K. and Bajer, J. and Kozak, M. and Szymczak, M. and Werla, M.},
  booktitle = {Konferencja Czytelnicy — zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemia­ny w czasach kultury cyfrowej i Internetu. 6-7 października 2016, Lublin.},
  title = {{System Informacji Na­ukowej Politechniki Poznańskiej jako przykład współpracy między jednostkami na­ukowymi}},
  year = {2016}
  }
 7. Walter, B., & Alkhaeir, T.. (2016). The relationship between design patterns and code smells: An exploratory study. Information and Software Technology.
  [BibTeX]
  @article{Walter2016,
  abstract = {Context – Design patterns represent recommended generic solutions to various design problems, whereas code smells are symptoms of design issues that could hinder further maintenance of a software system. We can intuitively expect that both concepts are mutually exclusive, and the presence of patterns is correlated with the absence of code smells. However, the existing experimental evidence supporting this claim is still insufficient, and studies separately analyzing the impact of smells and patterns on code quality deliver diverse results. Objective – The aim of the paper is threefold: (1) to determine if and how the presence of the design patterns is linked to the presence of code smells, (2) to investigate if and how these relationships change throughout evolution of code, and (3) to identify the relationships between individual patterns and code smells. Method – We analyze 9 design patterns and 7 code smells in two medium-size, long-evolving, open source Java systems. In particular, we explore how the presence of design patterns impacts the presence of code smells, analyze if this link evolves over time, and extract association rules that describe their individual relationships. Results – Classes participating in design patterns appear to display code smells less frequently than other classes. The observed effect is stronger for some patterns (e.g., Singleton, State-Strategy) and weaker for others (e.g., Composite). The ratio between the relative number of smells in the classes participating in patterns and the relative number of smells in other classes, is approximately stable or slightly decreasing in time. Conclusion – This observation could be used to anticipate the smell-proneness of individual classes, and improve code smell detectors. Overall, our findings indicate that the presence of design patterns is linked with a lower number of code smell instances. This could support programmers in a context-sensitive analysis of smells in code.},
  author = {Walter, Bartosz and Alkhaeir, Tarek},
  issn = {09505849},
  journal = {Information and Software Technology},
  keywords = {Code smells,Design patterns,Empirical study,Software evolution},
  month = {mar},
  title = {{The relationship between design patterns and code smells: An exploratory study}},
  url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584916300210},
  year = {2016}
  }
 8. Werla, M.. (2016). Jak udostępniać on-line zbiory instytucji kultury?. Warszawa: Narodowy Instytut Audiowizualny.
  [BibTeX]
  @book{Werla2016,
  address = {Warszawa},
  author = {Werla, Marcin},
  pages = {30},
  publisher = {Narodowy Instytut Audiowizualny},
  title = {{Jak udostępniać on-line zbiory instytucji kultury?}},
  url = {http://lib.psnc.pl/publication/967/content},
  year = {2016}
  }

2015

 1. [DOI] (2015). Research and Advanced Technology for Digital Libraries. In: Kapidakis, S., Mazurek, C., & Werla, M. (Eds.), 19th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2015, Poznań, Poland, September 14-18, 2015, Proceedings (pp. 370). Springer International Publishing.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Kapidakis2015,
  booktitle = {19th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2015, Poznań, Poland, September 14-18, 2015, Proceedings},
  doi = {10.1007/978-3-319-24592-8},
  editor = {Kapidakis, Sarantos and Mazurek, Cezary and Werla, Marcin},
  pages = {370},
  publisher = {Springer International Publishing},
  title = {{Research and Advanced Technology for Digital Libraries}},
  url = {http://www.springer.com/gp/book/9783319245911},
  year = {2015}
  }
 2. [DOI] (2015). Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 19th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2015, Poznań, Poland, September 14-18, 2015, Proceedings (1 ed.) Springer International Publishing.
  [BibTeX]
  @book{Kapidakis2015a,
  doi = {10.1007/978-3-319-24592-8},
  edition = {1},
  editor = {Kapidakis, Sarantos and Mazurek, Cezary and Werla, Marcin},
  isbn = {978-3-319-24591-1},
  pages = {370},
  publisher = {Springer International Publishing},
  title = {{Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 19th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2015, Poznań, Poland, September 14-18, 2015, Proceedings}},
  url = {http://www.springer.com/gp/book/9783319245911},
  year = {2015}
  }
 3. Parkoła, T.. (2015). Biblioteka cyfrowa jako platforma usług uczelnianych. In: Odlanicka-Poczobutt, M. (Ed.), Systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług (pp. 21-24). ISBN 978-83-937876-47. TYPO Usługi Wydawnicze.
  [BibTeX]
  @incollection{Parkoa2015,
  author = {Parkoła, Tomasz},
  booktitle = {Systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług},
  editor = {Odlanicka-Poczobutt, Monika},
  isbn = {978-83-937876-47},
  pages = {21--24},
  publisher = {TYPO Usługi Wydawnicze},
  title = {{Biblioteka cyfrowa jako platforma usług uczelnianych}},
  url = {http://delibra.bg.polsl.pl/publication/39793},
  year = {2015}
  }
 4. Szymczak, M.. (2015). W stronę Uczelnianej Bazy Wiedzy nowej generacji. In: Odlanicka-Poczobutt, M. (Ed.), Systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług (pp. 25-27). ISBN 978-83-937876-47. TYPO Usługi Wydawnicze.
  [BibTeX]
  @incollection{Szymczak2015,
  author = {Szymczak, Marcin},
  booktitle = {Systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług},
  editor = {Odlanicka-Poczobutt, Monika},
  isbn = {978-83-937876-47},
  pages = {25--27},
  publisher = {TYPO Usługi Wydawnicze},
  title = {{W stronę Uczelnianej Bazy Wiedzy nowej generacji}},
  url = {http://delibra.bg.polsl.pl/publication/40563},
  year = {2015}
  }

2014

 1. [DOI] Kozak, M.. (2014). Strong negation in intuitionistic style sequent systems for residuated lattices. Mathematical Logic Quarterly, 60(4-5), 319-334.
  [BibTeX]
  @article{DBLP:journals/mlq/Kozak14,
  author = {Kozak, Michal},
  doi = {10.1002/malq.201300016},
  journal = {Mathematical Logic Quarterly},
  number = {4-5},
  pages = {319--334},
  title = {{Strong negation in intuitionistic style sequent systems for residuated lattices}},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/malq.201300016},
  volume = {60},
  year = {2014}
  }
 2. Maryl, M., & Werla, M.. (2014). Humanistyczne projekty cyfrowe w Polsce Warszawa-Poznań: IBL PAN, PCSS.
  [BibTeX]
  @techreport{Maryl2014,
  address = {Warszawa-Poznań},
  author = {Maryl, Maciej and Werla, Marcin},
  institution = {IBL PAN, PCSS},
  pages = {202},
  title = {{Humanistyczne projekty cyfrowe w Polsce}},
  url = {http://lib.psnc.pl/publication/831/content},
  year = {2014}
  }
 3. [DOI] Mazurek, C., Mielnicki, M., Nowak, A., Sielski, K., Stroiński, M., Werla, M., & Węglarz, J.. (2014). CLEPSYDRA Data Aggregation and Enrichment Framework: Design, Implementation and Deployment in the PIONIER Network Digital Libraries Federation. In: Bembenik, R., Skonieczny, Ł., Rybiński, H., Kryszkiewicz, M., & Niezgódka, M. (Eds.), Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: From Research to Implementation (pp. 275-288). ISBN 978-3-319-04713-3. Springer International Publishing.
  [BibTeX]
  @incollection{Mazurek2014c,
  author = {Mazurek, Cezary and Mielnicki, Marcin and Nowak, Aleksandra and Sielski, Krzysztof and Stroiński, Maciej and Werla, Marcin and Węglarz, Jan},
  booktitle = {Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: From Research to Implementation},
  doi = {10.1007/978-3-319-04714-0_17},
  editor = {Bembenik, Robert and Skonieczny, łukasz and Rybiński, Henryk and Kryszkiewicz, Marzena and Niezgódka, Marek},
  isbn = {978-3-319-04713-3},
  pages = {275--288},
  publisher = {Springer International Publishing},
  title = {{CLEPSYDRA Data Aggregation and Enrichment Framework: Design, Implementation and Deployment in the PIONIER Network Digital Libraries Federation}},
  url = {http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-04714-0{\_}17},
  year = {2014}
  }
 4. Mazurek, C., Nowak, A., Stroiński, M., & Werla, M.. (2014). Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego. In: INFOBAZY 2014 – VII Krajowa Konferencja Naukowa (pp. 50-52). ISBN 978-83-937979-1-2. Gdańsk – Sopot: Centrum Informatyczne TASK.
  [BibTeX]
  @incollection{Mazurek2014b,
  address = {Gdańsk - Sopot},
  author = {Mazurek, Cezary and Nowak, Aleksandra and Stroiński, Maciej and Werla, Marcin},
  booktitle = {INFOBAZY 2014 - VII Krajowa Konferencja Naukowa},
  isbn = {978-83-937979-1-2},
  pages = {50--52},
  publisher = {Centrum Informatyczne TASK},
  title = {{Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego}},
  year = {2014}
  }
 5. Mazurek, C., Parkoła, T., & Werla, M.. (2014). Digitalizacja oraz długoterminowe przechowywanie danych w kontekście muzealnych zasobów dziedzictwa kulturowego. In: Siedel-Grzesińska, A., & Stanicka-Brzezicka, K. (Eds.), Obraz i metoda . ISBN 9788364358333. Wrocław: Agencja Wydawnicza ARGI.
  [BibTeX]
  @incollection{Mazurek2014,
  address = {Wrocław},
  author = {Mazurek, Cezary and Parkoła, Tomasz and Werla, Marcin},
  booktitle = {Obraz i metoda},
  editor = {Siedel-Grzesińska, Agnieszka and Stanicka-Brzezicka, Ksenia},
  isbn = {9788364358333},
  publisher = {Agencja Wydawnicza ARGI},
  title = {{Digitalizacja oraz długoterminowe przechowywanie danych w kontekście muzealnych zasobów dziedzictwa kulturowego}},
  year = {2014}
  }
 6. Mazurek, C., Parkoła, T., & Werla, M.. (2014). Rola bibliotek cyfrowych w zachowaniu regionalnej kultury i tradycji. In: Olszewski, J. (Ed.), Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty rozwoju lokalnego (Wydanie I ed., pp. 60-67). ISBN 978-83-7394-520-3. Kraków-Poznań: TARBONUS.
  [BibTeX]
  @incollection{Mazurek2014a,
  address = {Kraków-Poznań},
  author = {Mazurek, Cezary and Parkoła, Tomasz and Werla, Marcin},
  booktitle = {Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty rozwoju lokalnego},
  edition = {Wydanie I},
  editor = {Olszewski, Jerzy},
  isbn = {978-83-7394-520-3},
  pages = {60--67},
  publisher = {TARBONUS},
  title = {{Rola bibliotek cyfrowych w zachowaniu regionalnej kultury i tradycji}},
  year = {2014}
  }
 7. Werla, M.. (2014). Regionalne biblioteki cyfrowe w kontekście krajowym i europejskim. In: Puławski, A. (Ed.), Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w sieci. Materiały z konferencji. (pp. 89-94). ISBN 978-83-940218-0-1. Stargard Szczeciński: Książnica Stargardzka.
  [BibTeX]
  @incollection{Werla2014a,
  address = {Stargard Szczeciński},
  author = {Werla, Marcin},
  booktitle = {Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w sieci. Materiały z konferencji.},
  editor = {Puławski, Andrzej},
  isbn = {978-83-940218-0-1},
  pages = {89--94},
  publisher = {Książnica Stargardzka},
  title = {{Regionalne biblioteki cyfrowe w kontekście krajowym i europejskim}},
  year = {2014}
  }
 8. Werla, M.. (2014). Regionale Digitalbibliotheken in der Polnischen und Europaischen Landschaft (tłum. art.). In: Puławski, A. (Ed.), Die Bedeutung von Weiterverbreitung Digitlalisierter Kopien Regionaler Bibliotheksbestande im Netz (pp. 95-101). ISBN 978-83-940218-0-1. Stargard Szczeciński: Książnica Stargardzka.
  [BibTeX]
  @incollection{Werla2014,
  address = {Stargard Szczeciński},
  author = {Werla, Marcin},
  booktitle = {Die Bedeutung von Weiterverbreitung Digitlalisierter Kopien Regionaler Bibliotheksbestande im Netz},
  editor = {Puławski, Andrzej},
  isbn = {978-83-940218-0-1},
  pages = {95--101},
  publisher = {Książnica Stargardzka},
  title = {{Regionale Digitalbibliotheken in der Polnischen und Europaischen Landschaft (tłum. art.)}},
  year = {2014}
  }
 9. [DOI] Werla, M., Mamakis, G., Muhr, M., Knoth, P., Mielnicki, M., & Kats, P.. (2014). Design of Europeana Cloud technical infrastructure. In: IEEE/ACM Joint Conference on Digital Libraries, JCDL 2014, London, United Kingdom, September 8-12, 2014 (pp. 491-492). ISBN 978-1-4799-5569-5. IEEE.
  [BibTeX]
  @inproceedings{DBLP:conf/jcdl/KatsMKMMW14,
  author = {Werla, Marcin and Mamakis, Georgios and Muhr, Markus and Knoth, Petr and Mielnicki, Marcin and Kats, Pavel},
  booktitle = {IEEE/ACM Joint Conference on Digital Libraries, JCDL 2014, London, United Kingdom, September 8-12, 2014},
  doi = {10.1109/JCDL.2014.6970240},
  isbn = {978-1-4799-5569-5},
  pages = {491--492},
  publisher = {IEEE},
  title = {{Design of Europeana Cloud technical infrastructure}},
  url = {http://dx.doi.org/10.1109/JCDL.2014.6970240},
  year = {2014}
  }

2013

 1. [DOI] Dudczak, A., Kmieciak, M., Mazurek, C., Stroiński, M., Werla, M., & Węglarz, J.. (2013). Improving the Workflow for Creation of Textual Versions of Polish Historical Documents. In: Bembenik, R., Skonieczny, Ł., Rybiński, H., Kryszkiewicz, M., & Niezgódka, M. (Eds.), Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: Advanced Architectures and Solutions (pp. 187-198). ISBN 978-3-642-35646-9. Springer Berlin Heidelberg.
  [BibTeX]
  @incollection{Dudczak2013,
  author = {Dudczak, Adam and Kmieciak, Miłosz and Mazurek, Cezary and Stroiński, Maciej and Werla, Marcin and Węglarz, Jan},
  booktitle = {Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: Advanced Architectures and Solutions},
  doi = {10.1007/978-3-642-35647-6_14},
  editor = {Bembenik, Robert and Skonieczny, łukasz and Rybiński, Henryk and Kryszkiewicz, Marzena and Niezgódka, Marek},
  isbn = {978-3-642-35646-9},
  pages = {187--198},
  publisher = {Springer Berlin Heidelberg},
  title = {{Improving the Workflow for Creation of Textual Versions of Polish Historical Documents}},
  url = {http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-35647-6{\_}14},
  year = {2013}
  }
 2. [DOI] Jędrzejczak, P., Kozak, M., Mazurek, C., Parkoła, T., Pietrzak, S., Stroiński, M., & Węglarz, J.. (2013). Long-Term Preservation Services as a Key Element of the Digital Libraries Infrastructure. In: Bembenik, R., Skonieczny, Ł., Rybiński, H., Kryszkiewicz, M., & Niezgódka, M. (Eds.), Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: Advanced Architectures and Solutions (pp. 85-95). ISBN 978-3-642-35646-9. Springer Berlin Heidelberg.
  [BibTeX]
  @incollection{Jedrzejczak2013,
  author = {Jędrzejczak, Piotr and Kozak, Michał and Mazurek, Cezary and Parkoła, Tomasz and Pietrzak, Szymon and Stroiński, Maciej and Węglarz, Jan},
  booktitle = {Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: Advanced Architectures and Solutions},
  doi = {10.1007/978-3-642-35647-6_7},
  editor = {Bembenik, Robert and Skonieczny, łukasz and Rybiński, Henryk and Kryszkiewicz, Marzena and Niezgódka, Marek},
  isbn = {978-3-642-35646-9},
  pages = {85--95},
  publisher = {Springer Berlin Heidelberg},
  title = {{Long-Term Preservation Services as a Key Element of the Digital Libraries Infrastructure}},
  url = {http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-35647-6{\_}7},
  year = {2013}
  }
 3. [DOI] Mazurek, C., Mielnicki, M., Nowak, A., Stroiński, M., Werla, M., & Węglarz, J.. (2013). Architecture for Aggregation, Processing and Provisioning of Data from Heterogeneous Scientific Information Services. In: Bembenik, R., Skonieczny, Ł., Rybiński, H., Kryszkiewicz, M., & Niezgódka, M. (Eds.), Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: Advanced Architectures and Solutions (pp. 529-546). ISBN 978-3-642-35646-9. Springer Berlin Heidelberg.
  [BibTeX]
  @incollection{Mazurek2013,
  author = {Mazurek, Cezary and Mielnicki, Marcin and Nowak, Aleksandra and Stroiński, Maciej and Werla, Marcin and Węglarz, Jan},
  booktitle = {Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: Advanced Architectures and Solutions},
  doi = {10.1007/978-3-642-35647-6_32},
  editor = {Bembenik, Robert and Skonieczny, łukasz and Rybiński, Henryk and Kryszkiewicz, Marzena and Niezgódka, Marek},
  isbn = {978-3-642-35646-9},
  pages = {529--546},
  publisher = {Springer Berlin Heidelberg},
  title = {{Architecture for Aggregation, Processing and Provisioning of Data from Heterogeneous Scientific Information Services}},
  url = {http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-35647-6{\_}32},
  year = {2013}
  }
 4. Mazurek, C., Parkoła, T., & Werla, M.. (2013). Tools for mass digitization and long-term preservation in cultural heritage institutions. Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju(22), 75-80.
  [BibTeX]
  @article{Mazurek2013b,
  abstract = {This paper describes the present state of digital libraries infrastructure in Poland, with focus on the tools crucial for daily digital libraries duties, such as online availability, long-term preservation and digitization workflow management. Currently, there are over 80 digital libraries in Poland, providing access to over 1 000 000 digital objects. Such a great amount of resources and digitization efforts requires specialized tools for the management and safety of the resulting assets. Poznan Supercomputing and Networking Center has been actively supporting digitization with innovative ICT technologies and R{\&}D outputs to foster and improve digitization in Poland. Therefore, PSNC has developed several software tools for this purpose, including dLibra, dMuseion, dArceo and dLab.},
  author = {Mazurek, Cezary and Parkoła, Tomasz and Werla, Marcin},
  journal = {Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju},
  keywords = {cultural heritage,digital library,digitization workflow,mass digitization,tools},
  number = {22},
  pages = {75--80},
  title = {{Tools for mass digitization and long-term preservation in cultural heritage institutions}},
  url = {http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-01091322075M},
  year = {2013}
  }
 5. Mazurek, C., Parkoła, T., & Werla, M.. (2013). Rola bibliotek cyfrowych w zachowaniu regionalnej kultury i tradycji. STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 1(5 (254)), 73-80.
  [BibTeX]
  @article{Mazurek2013a,
  author = {Mazurek, Cezary and Parkoła, Tomasz and Werla, Marcin},
  journal = {STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA},
  keywords = {Europeana,Federacja Bibliotek Cyfrowych,dLibra,dla nauki,infrastruktura,polskie biblioteki cyfrowe,rozwój bibliotek cyfrowych},
  number = {5 (254)},
  pages = {73--80},
  title = {{Rola bibliotek cyfrowych w zachowaniu regionalnej kultury i tradycji}},
  url = {http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie numery/Rok 2013/soep{\_}5{\_}2013.pdf},
  volume = {1},
  year = {2013}
  }
 6. [DOI] Mazurek, C., Parkoła, T., & Werla, M.. (2013). dArceo: Usługi długoterminowego przechowywania danych źródłowych. In: Januszko-Szakiel, A. (Ed.), Wokó zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych (pp. 101-112). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Mazurek2013,
  address = {Kraków},
  author = {Mazurek, Cezary and Parkoła, Tomasz and Werla, Marcin},
  booktitle = {Wokó zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych},
  doi = {ISBN 978-83-7571-239-1},
  editor = {Januszko-Szakiel, Aneta},
  pages = {101--112},
  publisher = {Oficyna Wydawnicza AFM},
  title = {{dArceo: Usługi długoterminowego przechowywania danych źródłowych}},
  year = {2013}
  }
 7. [DOI] Sielski, K., Walkowska, J., & Werla, M.. (2013). Methodology for Dynamic Extraction of Highly Relevant Information Describing Particular Object from Semantic Web Knowledge Base. In: Aalberg, T., Papatheodorou, C., Dobreva, M., Tsakonas, G., & Farrugia, C. (Eds.), Research and Advanced Technology for Digital Libraries SE – 26 (, Vol. 8092, pp. 260-271). ISBN 978-3-642-40500-6. Springer Berlin Heidelberg.
  [BibTeX]
  @incollection{Sielski2013,
  author = {Sielski, Krzysztof and Walkowska, Justyna and Werla, Marcin},
  booktitle = {Research and Advanced Technology for Digital Libraries SE - 26},
  doi = {10.1007/978-3-642-40501-3_26},
  editor = {Aalberg, Trond and Papatheodorou, Christos and Dobreva, Milena and Tsakonas, Giannis and Farrugia, CharlesJ.},
  isbn = {978-3-642-40500-6},
  keywords = {CIDOC CRM,FRBRoo,OWL,RDF,RDF Molecule,RDF Unit,Semantic Web,knowledge base,ontology},
  pages = {260--271},
  publisher = {Springer Berlin Heidelberg},
  series = {Lecture Notes in Computer Science},
  title = {{Methodology for Dynamic Extraction of Highly Relevant Information Describing Particular Object from Semantic Web Knowledge Base}},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40501-3{\_}26},
  volume = {8092},
  year = {2013}
  }
 8. Werla, M.. (2013). Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych. In: Derfert-Wolf, L., & Sójkowska, I. (Eds.), Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki . Poznań: Materiały konferencyjne EBIB.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Werla2013,
  address = {Poznań},
  author = {Werla, Marcin},
  booktitle = {Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki},
  editor = {Derfert-Wolf, Lidia and Sójkowska, Iwona},
  keywords = {agregacja danych,bazy danych,multiwyszukiwarki,udostępnianie on-line,wyszukiwarki www},
  publisher = {Materiały konferencyjne EBIB},
  title = {{Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych}},
  url = {http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat{\_}konf/article/view/43},
  year = {2013}
  }
 9. Werla, M.. (2013). Koncepcja systemu trwałych identyfikatorów internetowych dla obiektów dziedzictwa kulturowego Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
  [BibTeX]
  @techreport{Werla2013a,
  address = {Warszawa},
  author = {Werla, Marcin},
  institution = {Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów},
  pages = {7},
  title = {{Koncepcja systemu trwałych identyfikatorów internetowych dla obiektów dziedzictwa kulturowego}},
  url = {http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/system{\_}trwalych{\_}identyfikatorow{\_}NIMOZ{\_}2013.pdf},
  year = {2013}
  }

2012

 1. Dudczak, A., Mazurek, C., Werla, M., & Wróż, B.. (2012). Support of digitisation in small memory institutions through open educational content. IFLA TILT Newsletter(July), 6-8.
  [BibTeX]
  @article{Dudczak2012a,
  author = {Dudczak, Adam and Mazurek, Cezary and Werla, Marcin and Wróż, Bogna},
  journal = {IFLA TILT Newsletter},
  number = {July},
  pages = {6--8},
  title = {{Support of digitisation in small memory institutions through open educational content}},
  url = {http://www.ifla.org/files/assets/information-technology/Newsletter2012July/tilt{\_}v1{\_}i1.pdf},
  year = {2012}
  }
 2. [DOI] Dudczak, A., Kmieciak, M., & Werla, M.. (2012). Creation of Textual Versions of Historical Documents from Polish Digital Libraries. In: Lecture Notes in Computer Science (, Vol. 7489, pp. 89-94). Springer.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Dudczak2012b,
  author = {Dudczak, Adam and Kmieciak, Miłosz and Werla, Marcin},
  booktitle = {Lecture Notes in Computer Science},
  doi = {10.1007/978-3-642-33290-6_10},
  pages = {89--94},
  publisher = {Springer},
  title = {{Creation of Textual Versions of Historical Documents from Polish Digital Libraries}},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33290-6{\_}10},
  volume = {7489},
  year = {2012}
  }
 3. Krysiński, M., Krystek, M., Pukacki, J., Sielski, K., Spychała, P., Walkowska, J., Werla, M., & Wesołowski, B.. (2012). Knowledge Platforms for Education. In: Towards and Beyond Europe 2020 – the Significance of Future Internet for Regional Development. Future Internet Week Report, Future Internet Week – Poznań, 24-28.10.2011 Conference Proceedings (pp. 263-270). ISBN 978-83-7789-111-7. Poznań: OWN PAN.
  [BibTeX]
  @incollection{Krysinski2012,
  address = {Poznań},
  author = {Krysiński, Michał and Krystek, Marcin and Pukacki, Juliusz and Sielski, Krzysztof and Spychała, Paweł and Walkowska, Justyna and Werla, Marcin and Wesołowski, Bartosz},
  booktitle = {Towards and Beyond Europe 2020 – the Significance of Future Internet for Regional Development. Future Internet Week Report, Future Internet Week – Poznań, 24-28.10.2011 Conference Proceedings},
  isbn = {978-83-7789-111-7},
  pages = {263--270},
  publisher = {OWN PAN},
  title = {{Knowledge Platforms for Education}},
  year = {2012}
  }
 4. Kuśmidrowicz-Król, A., Karecka, L., Kłos, M., Tabak, K., Werla, M., Zaucha, T., Zielonka, K., & Gaweł, Ł.. (2012). Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
  [BibTeX]
  @book{Kusmidrowicz-Krol2012,
  address = {Warszawa},
  author = {Kuśmidrowicz-Król, Anna and Karecka, Lidia and Kłos, Marcin and Tabak, Karolina and Werla, Marcin and Zaucha, Tomasz and Zielonka, Katarzyna and Gaweł, łukasz},
  editor = {Gaweł, łukasz},
  isbn = {978-83-933790-6-4},
  pages = {86},
  publisher = {Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów},
  title = {{Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych}},
  url = {http://nimoz.pl/pobierz/475.html},
  year = {2012}
  }
 5. Mazurek, C., Sielski, K., Walkowska, J., & Werla, M.. (2012). APPLICABILITY OF CIDOC CRM IN DIGITAL LIBRARIES. CIDOC Newsletter(CIDOC2012 Conference Edition), 14-20.
  [BibTeX]
  @article{Mazurek2012a,
  author = {Mazurek, Cezary and Sielski, Krzysztof and Walkowska, Justyna and Werla, Marcin},
  journal = {CIDOC Newsletter},
  number = {CIDOC2012 Conference Edition},
  pages = {14--20},
  title = {{APPLICABILITY OF CIDOC CRM IN DIGITAL LIBRARIES}},
  year = {2012}
  }
 6. [DOI] Mazurek, C., Parkoła, T., & Werla, M.. (2012). TOOLS FOR MASS DIGITISATION AND LONG-TERM PRESERVATION IN CULTURAL HERITAGE INSTITUTIONS. In: 7th SEEDI, 2012: Digitisation of cultural and scientific heritage, Ljubljana (Slovenia), 17-18 May 2012 . Ljubljana, Slovenia: National and University Library.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Mazurek2012b,
  address = {Ljubljana, Slovenia},
  author = {Mazurek, Cezary and Parkoła, Tomasz and Werla, Marcin},
  booktitle = {7th SEEDI, 2012: Digitisation of cultural and scientific heritage, Ljubljana (Slovenia), 17-18 May 2012},
  doi = {ISBN 978-961-6551-41-0},
  publisher = {National and University Library},
  title = {{TOOLS FOR MASS DIGITISATION AND LONG-TERM PRESERVATION IN CULTURAL HERITAGE INSTITUTIONS}},
  year = {2012}
  }
 7. [DOI] Mazurek, C., Sielski, K., Stroiński, M., Walkowska, J., Werla, M., & Węglarz, J.. (2012). Transforming a Flat Metadata Schema to a Semantic Web Ontology: The Polish Digital Libraries Federation and CIDOC CRM Case Study. In: Bembenik, R., Skonieczny, L., Rybinski, H., & Niezgodka, M. (Eds.), Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform (Studies in Computational Intelligence) (pp. 153-177). ISBN 978-3-642-24808-5. Berlin / Heidelberg: Springer.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Mazurek2012,
  address = {Berlin / Heidelberg},
  author = {Mazurek, Cezary and Sielski, Krzysztof and Stroiński, Maciej and Walkowska, Justyna and Werla, Marcin and Węglarz, Jan},
  booktitle = {Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform (Studies in Computational Intelligence)},
  doi = {10.1007/978-3-642-24809-2_10},
  editor = {Bembenik, Robert and Skonieczny, Lukasz and Rybinski, Henryk and Niezgodka, Marek},
  isbn = {978-3-642-24808-5},
  pages = {153--177},
  publisher = {Springer},
  title = {{Transforming a Flat Metadata Schema to a Semantic Web Ontology: The Polish Digital Libraries Federation and CIDOC CRM Case Study}},
  year = {2012}
  }
 8. [DOI] Mazurek, C., Parkoła, T., & Werla, M.. (2012). Rozwój oprogramowania do budowy muzeów cyfrowych dMuseion. In: Herden, E., Seidel-Grzesińska, A., & Stanicka-Brzezicka, K. (Eds.), Cyfrowe spotkania z zabytkami 3: Dobra kultury w sieci (pp. 131-138). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Mazurek2012c,
  address = {Wrocław},
  author = {Mazurek, Cezary and Parkoła, Tomasz and Werla, Marcin},
  booktitle = {Cyfrowe spotkania z zabytkami 3: Dobra kultury w sieci},
  doi = {ISBN 978-83-229-3276-6},
  editor = {Herden, Elżbieta and Seidel-Grzesińska, Agnieszka and Stanicka-Brzezicka, Ksenia},
  pages = {131--138},
  publisher = {Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego},
  title = {{Rozwój oprogramowania do budowy muzeów cyfrowych dMuseion}},
  year = {2012}
  }
 9. Mazurek, C., Parkoła, T., & Werla, M.. (2012). Tworzenie i rozwój bibliotek cyfrowych. In: Janiak, M., Krakowska, M., & Próchnicka, M. (Eds.), Biblioteki cyfrowe (pp. 341-361). ISBN 978-83-61464-70-9. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
  [BibTeX]
  @incollection{Mazurek2012d,
  address = {Warszawa},
  author = {Mazurek, Cezary and Parkoła, Tomasz and Werla, Marcin},
  booktitle = {Biblioteki cyfrowe},
  chapter = {Część 3: Z},
  editor = {Janiak, Małgorzata and Krakowska, Monika and Próchnicka, Maria},
  isbn = {978-83-61464-70-9},
  pages = {341--361},
  publisher = {Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich},
  title = {{Tworzenie i rozwój bibliotek cyfrowych}},
  year = {2012}
  }
 10. Mazurek, C., Sielski, K., Walkowska, J., & Werla, M.. (2012). From MARC21 and Dublin Core, through CIDOC CRM: First Tenuous Steps towards Representing Library Data in FRBRoo. In: CIDOC 2012 .
  [BibTeX]
  @inproceedings{Mazurek2012f,
  address = {Helsinki},
  author = {Mazurek, Cezary and Sielski, Krzysztof and Walkowska, Justyna and Werla, Marcin},
  booktitle = {CIDOC 2012},
  title = {{From MARC21 and Dublin Core, through CIDOC CRM: First Tenuous Steps towards Representing Library Data in FRBRoo}},
  url = {http://www.cidoc2012.fi/en/File/1611/mazurek.pdf},
  year = {2012}
  }
 11. Mazurek, C., & Werla, M.. (2012). Federacja Bibliotek Cyfrowych – studium przypadku. In: Janiak, M., Krakowska, M., & Próchnicka, M. (Eds.), Biblioteki cyfrowe (pp. 449-467). ISBN 978-83-61464-70-9. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
  [BibTeX]
  @incollection{Mazurek2012e,
  address = {Warszawa},
  author = {Mazurek, Cezary and Werla, Marcin},
  booktitle = {Biblioteki cyfrowe},
  chapter = {Część 4: P},
  editor = {Janiak, Małgorzata and Krakowska, Monika and Próchnicka, Maria},
  isbn = {978-83-61464-70-9},
  pages = {449--467},
  publisher = {Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich},
  title = {{Federacja Bibliotek Cyfrowych - studium przypadku}},
  year = {2012}
  }
 12. Mielnicki, M., Sielski, K., Walkowska, J., & Werla, M.. (2012). Agregacja metadanych w skali kraju – kierunki rozwoju Federacji Bibliotek Cyfrowych. In: XVIII edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "BIBLIOTEKI CYFROWE – SYSTEMY ZARZąDZANIA, OBSłUGI ORAZ KRYTERIA OCENY" (pp. 69-83). Warszawa: CPI.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Mielnicki2012,
  address = {Warszawa},
  author = {Mielnicki, Marcin and Sielski, Krzysztof and Walkowska, Justyna and Werla, Marcin},
  booktitle = {XVIII edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "BIBLIOTEKI CYFROWE - SYSTEMY ZARZąDZANIA, OBSłUGI ORAZ KRYTERIA OCENY"},
  pages = {69--83},
  publisher = {CPI},
  title = {{Agregacja metadanych w skali kraju - kierunki rozwoju Federacji Bibliotek Cyfrowych}},
  year = {2012}
  }
 13. Walkowska, J.. (2012). Jeśli nie Web 2.0, to co?. EBIB(2/2012 (129)).
  [BibTeX]
  @article{Walkowska2012b,
  author = {Walkowska, Justyna},
  journal = {EBIB},
  number = {2/2012 (129)},
  title = {{Jeśli nie Web 2.0, to co?}},
  url = {http://www.ebib.net.pl/biuletyn/numer-136-spis/975-ebib-22012-1294},
  year = {2012}
  }
 14. [DOI] Walkowska, J., & Werla, M.. (2012). Advanced Automatic Mapping from Flat or Hierarchical Metadata Schemas to a Semantic Web Ontology. In: Zaphiris, P., Buchanan, G., Rasmussen, E., & Loizides, F. (Eds.), Theory and Practice of Digital Libraries. Second International Conference, TPDL 2012, Paphos, Cyprus, September 23-27, 2012. Proceedings (, Vol. 7489, pp. 260-272). ISBN 978-3-642-33289-0. Springer Berlin Heidelberg.
  [BibTeX]
  @incollection{Walkowska2012a,
  author = {Walkowska, Justyna and Werla, Marcin},
  booktitle = {Theory and Practice of Digital Libraries. Second International Conference, TPDL 2012, Paphos, Cyprus, September 23-27, 2012. Proceedings},
  doi = {10.1007/978-3-642-33290-6_28},
  editor = {Zaphiris, Panayiotis and Buchanan, George and Rasmussen, Edie and Loizides, Fernando},
  isbn = {978-3-642-33289-0},
  pages = {260--272},
  publisher = {Springer Berlin Heidelberg},
  title = {{Advanced Automatic Mapping from Flat or Hierarchical Metadata Schemas to a Semantic Web Ontology}},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33290-6{\_}28},
  volume = {7489},
  year = {2012}
  }
 15. Werla, M.. (2012). Knowledge Management in Digital Library Infrastructure. In: Towards and Beyond Europe 2020 – the Significance of Future Internet for Regional Development. Future Internet Week Report, Future Internet Week – Poznań, 24-28.10.2011 Conference Proceedings (pp. 65-75). ISBN 978-83-7789-111-7. Poznań: OWN PAN.
  [BibTeX]
  @incollection{Werla2012d,
  address = {Poznań},
  author = {Werla, Marcin},
  booktitle = {Towards and Beyond Europe 2020 – the Significance of Future Internet for Regional Development. Future Internet Week Report, Future Internet Week – Poznań, 24-28.10.2011 Conference Proceedings},
  isbn = {978-83-7789-111-7},
  pages = {65--75},
  publisher = {OWN PAN},
  title = {{Knowledge Management in Digital Library Infrastructure}},
  year = {2012}
  }
 16. Werla, M.. (2012). Wiele twarzy repozytorium instytucjonalnego. In: III edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "NARZęDZIA INFORMATYCZNE KOMUNIKACJI NAUKOWEJ" (pp. 33-48). Warszawa: CPI.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Werla2012c,
  address = {Warszawa},
  author = {Werla, Marcin},
  booktitle = {III edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "NARZęDZIA INFORMATYCZNE KOMUNIKACJI NAUKOWEJ"},
  pages = {33--48},
  publisher = {CPI},
  title = {{Wiele twarzy repozytorium instytucjonalnego}},
  year = {2012}
  }
 17. Werla, M.. (2012). Web 2.0 i (polskie) biblioteki cyfrowe. EBIB(2/2012 (129)).
  [BibTeX]
  @article{Werla2012b,
  author = {Werla, Marcin},
  journal = {EBIB},
  number = {2/2012 (129)},
  title = {{Web 2.0 i (polskie) biblioteki cyfrowe}},
  url = {http://www.ebib.net.pl/biuletyn/archiwum-numerow/986-ebib-22012-1294},
  year = {2012}
  }

2011

 1. Bednarek-Michalska, B., & Werla, M.. (2011). Status prawny obiektów cyfrowych w polskich bibliotekach cyfrowych — analiza techniczna stanu w roku 2011. Biuletyn EBIB(7 (125)).
  [BibTeX]
  @article{Bednarek-Michalska2011,
  author = {Bednarek-Michalska, Bożena and Werla, Marcin},
  issn = {1507-7187},
  journal = {Biuletyn EBIB},
  number = {7 (125)},
  title = {{Status prawny obiektów cyfrowych w polskich bibliotekach cyfrowych — analiza techniczna stanu w roku 2011}},
  url = {http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/125/125{\_}werla{\_}michalska.pdf},
  year = {2011}
  }
 2. Dudczak, A., Lewandowska, A., & Werla, M.. (2011). Europeana API – Example of use in Polish digital libraries. In: eChallenges e-2011 Conference Proceedings . ISBN 978-1-905824-27-4. Florence: IIMC.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Dudczak2011,
  address = {Florence},
  author = {Dudczak, Adam and Lewandowska, Agnieszka and Werla, Marcin},
  booktitle = {eChallenges e-2011 Conference Proceedings},
  isbn = {978-1-905824-27-4},
  publisher = {IIMC},
  title = {{Europeana API – Example of use in Polish digital libraries}},
  year = {2011}
  }
 3. Dudczak, A., & Werla, M.. (2011). Projekt ACCESS IT – Intensyfikacja obiegu kultury poprzez wymianę umiejętności z zakresu technologii informacyjnych. In: Materiały konferencyjne IX Konferencji z cyklu: „Automatyzacja bibliotek publicznych” – Regionalne sieci współpracy: strategie, narzędzia, realizacje. Warszawa, 25-26 listopada 2010 (pp. 131-140). ISBN 978-83-61464-61-7. Warszawa: SBP.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Dudczak2011a,
  address = {Warszawa},
  author = {Dudczak, Adam and Werla, Marcin},
  booktitle = {Materiały konferencyjne IX Konferencji z cyklu: „Automatyzacja bibliotek publicznych” – Regionalne sieci współpracy: strategie, narzędzia, realizacje. Warszawa, 25-26 listopada 2010},
  isbn = {978-83-61464-61-7},
  pages = {131--140},
  publisher = {SBP},
  title = {{Projekt ACCESS IT – Intensyfikacja obiegu kultury poprzez wymianę umiejętności z zakresu technologii informacyjnych}},
  year = {2011}
  }
 4. Dudczak, A.. (2011). Hack4Europe! from a Polish perspective. Uncommon Culture, 2(1/2 (3/4)), 181-182.
  [BibTeX]
  @article{Dudczak2011c,
  author = {Dudczak, Adam},
  journal = {Uncommon Culture},
  number = {1/2 (3/4)},
  pages = {181--182},
  title = {{Hack4Europe! from a Polish perspective}},
  volume = {2},
  year = {2011}
  }
 5. Krystek, M., Mazurek, C., Pukacki, J., Sielski, K., Stroiński, M., Walkowska, J., Werla, M., & Węglarz, J.. (2011). Zintegrowany System Wiedzy – platforma integracji systemów informacji naukowej. In: Infobazy 2011 – nauka, projekty europejskie, społeczenstwo informacyjne : materiały VI krajowej konferencji naukowej, Gdansk – Sopot, 5-7 wrzesnia 2011 roku (pp. 98-103). ISBN 978-83-930549-5-4. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Krystek2011,
  address = {Gdańsk},
  author = {Krystek, Marcin and Mazurek, Cezary and Pukacki, Juliusz and Sielski, Krzysztof and Stroiński, Maciej and Walkowska, Justyna and Werla, Marcin and Węglarz, Jan},
  booktitle = {Infobazy 2011 - nauka, projekty europejskie, społeczenstwo informacyjne : materiały VI krajowej konferencji naukowej, Gdansk - Sopot, 5-7 wrzesnia 2011 roku},
  isbn = {978-83-930549-5-4},
  pages = {98--103},
  publisher = {Centrum Informatyczne TASK},
  title = {{Zintegrowany System Wiedzy – platforma integracji systemów informacji naukowej}},
  year = {2011}
  }
 6. Kuśmidrowicz-Król, A., Bunsch, E., Jamski, P., Kalota, T., Karecka, L., Kłos, M., Marciniak, J., Mazurek, C., Sitnik, R., Szala, M., Werla, M., & Zaucha, T.. (2011). Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
  [BibTeX]
  @techreport{Kusmidrowicz-Krol2011,
  address = {Warszawa},
  author = {Kuśmidrowicz-Król, Anna and Bunsch, Eryk and Jamski, Piotr and Kalota, Tomasz and Karecka, Lidia and Kłos, Marcin and Marciniak, Jacek and Mazurek, Cezary and Sitnik, Robert and Szala, Marcin and Werla, Marcin and Zaucha, Tomasz},
  institution = {Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów},
  pages = {233},
  title = {{Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie}},
  url = {http://nimoz.pl/pobierz/305.html},
  year = {2011}
  }
 7. Mazurek, C., Sielski, K., Walkowska, J., & Werla, M.. (2011). Applicability of CIDOC CRM in Digital Libraries. In: Proceedings of „CIDOC 2011 – Knowledge management and museums” Conference, Sibiu, Romania, 4 – 9 September 2011 .
  [BibTeX]
  @inproceedings{Mazurek2011d,
  author = {Mazurek, Cezary and Sielski, Krzysztof and Walkowska, Justyna and Werla, Marcin},
  booktitle = {Proceedings of „CIDOC 2011 – Knowledge management and museums” Conference, Sibiu, Romania, 4 – 9 September 2011},
  title = {{Applicability of CIDOC CRM in Digital Libraries}},
  year = {2011}
  }
 8. Mazurek, C., Stroiński, M., Werla, M., & Węglarz, J.. (2011). Distributed Services and Metadata Flow in the Polish Federation of Digital. In: 2011 International Conference on Information Society (i-Society) (pp. 39-46). ISBN 978-0-9564263-8-3.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Mazurek2011b,
  address = {London},
  author = {Mazurek, Cezary and Stroiński, Maciej and Werla, Marcin and Węglarz, Jan},
  booktitle = {2011 International Conference on Information Society (i-Society)},
  isbn = {978-0-9564263-8-3},
  pages = {39 -- 46},
  title = {{Distributed Services and Metadata Flow in the Polish Federation of Digital}},
  url = {http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs{\_}all.jsp?arnumber=5978505},
  year = {2011}
  }
 9. Mazurek, C., Stroiński, M., & Węglarz, J.. (2011). Biblioteki cyfrowe – główne kierunki rozwoju. In: Mazurek, C., Stroiński, M., & Węglarz, J. (Eds.), Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010 (pp. 17-22). ISBN 978-83-7712-056-9. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Mazurek2011,
  address = {Poznań},
  author = {Mazurek, Cezary and Stroiński, Maciej and Węglarz, Jan},
  booktitle = {Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010},
  editor = {Mazurek, Cezary and Stroiński, Maciej and Węglarz, Jan},
  isbn = {978-83-7712-056-9},
  pages = {17--22},
  publisher = {Ośrodek Wydawnictw Naukowych},
  title = {{Biblioteki cyfrowe – główne kierunki rozwoju}},
  year = {2011}
  }
 10. Mazurek, C., & Werla, M.. (2011). Network of Digital Libraries in Poland as a Model for National and International Cooperation. In: IATUL 2011 Conference: Libraries for An Open Environment: strategies, technologies and partnerships .
  [BibTeX]
  @inproceedings{Mazurek2011a,
  address = {Warszawa},
  author = {Mazurek, Cezary and Werla, Marcin},
  booktitle = {IATUL 2011 Conference: Libraries for An Open Environment: strategies, technologies and partnerships},
  title = {{Network of Digital Libraries in Poland as a Model for National and International Cooperation}},
  url = {http://www.bg.pw.edu.pl/iatul2011/proceedings/ft/Werla{\_}M.pdf},
  year = {2011}
  }
 11. [DOI] Mazurek, C., Sielski, K., Walkowska, J., & Werla, M.. (2011). KABA Subject Heading Language as the Main Resource Subject Organization Tool in a Semantic Knowledge Base. In: Vetulani, Z. (Ed.), Proceedings of 5th Language & Technology Conference:Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, November 25-27, 2011, Poznań (pp. 531-535). ISBN 978-83-932640-1-8. Poznań: Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Mazurek2011e,
  address = {Poznań},
  author = {Mazurek, Cezary and Sielski, Krzysztof and Walkowska, Justyna and Werla, Marcin},
  booktitle = {Proceedings of 5th Language {\&} Technology Conference:Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, November 25-27, 2011, Poznań},
  doi = {ISBN 978-83-932640-1-8},
  editor = {Vetulani, Zygmunt},
  isbn = {978-83-932640-1-8},
  pages = {531--535},
  publisher = {Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza},
  title = {{KABA Subject Heading Language as the Main Resource Subject Organization Tool in a Semantic Knowledge Base}},
  year = {2011}
  }
 12. [DOI] Mazurek, C., Stroiński, M., Werla, M., & Węglarz, J.. (2011). Rola Federacji Bibliotek Cyfrowych w dostępie on-line do polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego. In: Infobazy 2011 – nauka, projekty europejskie, społeczenstwo informacyjne : materiały VI krajowej konferencji naukowej, Gdansk – Sopot, 5-7 wrzesnia 2011 roku (pp. 74-79). ISBN 978-83-930549-5-4. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Mazurek2011c,
  address = {Gdańsk},
  author = {Mazurek, Cezary and Stroiński, Maciej and Werla, Marcin and Węglarz, Jan},
  booktitle = {Infobazy 2011 - nauka, projekty europejskie, społeczenstwo informacyjne : materiały VI krajowej konferencji naukowej, Gdansk - Sopot, 5-7 wrzesnia 2011 roku},
  doi = {ISBN 978-83-930549-5-4},
  isbn = {978-83-930549-5-4},
  pages = {74--79},
  publisher = {Centrum Informatyczne TASK},
  title = {{Rola Federacji Bibliotek Cyfrowych w dostępie on-line do polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego}},
  year = {2011}
  }
 13. Werla, M.. (2011). Wykorzystanie metadanych z polskich bibliotek cyfrowych. In: Mazurek, C., Stroiński, M., & Węglarz, J. (Eds.), Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010 (pp. 125-129). ISBN 978-83-7712-056-9. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.
  [BibTeX]
  @inproceedings{Werla2011a,
  address = {Poznań},
  author = {Werla, Marcin},
  booktitle = {Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010},
  editor = {Mazurek, Cezary and Stroiński, Maciej and Węglarz, Jan},
  isbn = {978-83-7712-056-9},
  pages = {125--129},
  publisher = {Ośrodek Wydawnictw Naukowych},
  title = {{Wykorzystanie metadanych z polskich bibliotek cyfrowych}},
  year = {2011}
  }
 14. Werla, M.. (2011). Do czego jest potrzebna informatyka w digitalizacji?. In: Hollender, H. (Ed.), CYFROWY śWIAT DOKUMENTU – wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa (pp. 34-39). Warszawa: Centrum Promocji Informatyki.
  [BibTeX]
  @incollection{Werla2011,
  address = {Warszawa},
  author = {Werla, Marcin},
  booktitle = {CYFROWY śWIAT DOKUMENTU – wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa},
  editor = {Hollender, Henryk},
  pages = {34--39},
  publisher = {Centrum Promocji Informatyki},
  title = {{Do czego jest potrzebna informatyka w digitalizacji?}},
  year = {2011}
  }
 15. Werla, M.. (2011). Opening of the Digital National Museum in Warsaw. Uncommon Culture, 2(1/2 (3/4)), 183-184.
  [BibTeX]
  @article{Werla2011c,
  author = {Werla, Marcin},
  journal = {Uncommon Culture},
  number = {1/2 (3/4)},
  pages = {183--184},
  title = {{Opening of the Digital National Museum in Warsaw}},
  volume = {2},
  year = {2011}
  }

2010

 1. Czyż, Piotr P. ; Mazurek, Cezary ; Romeyko-Hurko, Marcin ; Werla, Marcin. dMuseion: od bazy danych do muzeum cyfrowego. Konferencja „Muzeum XXI wieku – Teoria i Praxis”. 25-27 listopada 2009 roku, Gniezno. Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego, Vol. 4. Str. 331-339. ISBN 978-83-61391-28-9.
 2. Mazurek, Cezary ; Stroiński, Maciej ; Werla, Marcin ; Węglarz, Jan. Możliwości i wyzwania dla polskiej infrastruktury bibliotek cyfrowych. II Konferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe”, Poznań, 9 grudnia 2009 r. OWN, 2010. Str. 11-19. ISBN 978-83-7712-020-0.
 3. Dudczak, Adam ; Parkoła, Tomasz. Rola użytkowników w tworzeniu zasobów bibliotek cyfrowych. II Konferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe”. Poznań, 9 grudnia 2009 r. OWN, 2010. Str. 45-52. ISBN 978-83-7712-020-0.
 4. Lewandowska, Agnieszka ; Werla, Marcin. Przyłączanie zasobów polskich bibliotek cyfrowych do Europeany. II Konferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe”. Poznań, 9 grudnia 2009 r. OWN, 2010. Str. 53-62. ISBN 978-83-7712-020-0.
 5. Werla M. „Polskie biblioteki cyfrowe, FBC i Europeana – etapy i bariery w przepływie informacji”, Biuletyn EBIB Nr 1/2010 (110).  ISSN 1507-7187.
 6. Werla M. „Otwarte zasoby naukowe w Polsce – wybrane projekty i inicjatywy, współpraca europejska”, II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce. V Konferencja EBIB Internet w bibliotekach, Toruń 14-15 stycznia 2010 roku ISBN 83-921757-6-X.
 7. Dudczak A., Lewandowska A., Werla M. Large-scale aggregation of metadata from distributed digital libraries in Poland, Proceedings of Transforming Culture in the Digital Age International Conference, Tartu 14-16.04.2010. str. 268 – 272 ISBN 978-9949-417-59-9.
 8. Mazurek C., Parkoła T., Werla M. “Storage, management and online presentation of multi-domain cultural heritage – dLibra software case study”, Konferencja Proceedings of 2nd International Conference on Information Technology (ICIT), Gdańsk 28-30.06.2010, str. 249 – 252 ISBN 978-1-4244-8182-8.
 9. Mazurek C., Parkoła T., Werla M. „Storage, management and online presentation of multi-domain cultural heritage – dLibra software case study”, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne, rok: 2010, T. 18, str. 479 – 484 ISSN 1732-1166.
 10. Lewandowska A., Werla M. – “PIONIER Network Digital Libraries Federation – Interoperability of Advanced Network Services Implemented on a Country Scale”, Computational Methods in Science and Technology, Special Isuue (2010). str. 119 – 124 ISSN 1505-0602.

2009

 1. Werla, Marcin. Światowe tendencje rozwoju bibliotek cyfrowych. XIII edycja konferencji z cyklu DIGITALIZACJA – „Od digitalizacji zaawansowanej do dojrzałej”. Warszawa, 13 stycznia 2009 r. Materiały konferencyjne.
 2. Werla, Marcin. Zintegrowany dostęp do otwartych rozproszonych cyfrowych zasobów naukowych – rozwiązania europejskie. Konferencja „Informacja w świecie cyfrowym: Informacja a innowacja”. Dąbrowa Górnicza, 16 marca 2009 r. Materiały konferencyjne.
 3. Mazurek, Cezary ; Parkoła, Tomasz ; Werla, Marcin. Building Federation of Digital Libraries Basing on Concept of Atomic Services. Bulletin of IEEE Technical Committee on Digital Libraries. Volume 5 Issue 1 (Spring 2009). ISSN 1937-7266.
 4. Caldelli, Roberto ; Mazurek, Cezary ; Mazzanti, Paolo ; Parkoła, Tomasz ; Werla, Marcin. Users requirements for personalised virtual digital libraries. International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. Chania, Greece, 26-29 maja 2009 r. Materiały konferencyjne. Str. pp 123-132. ISBN 978-981-4299-69-5.
 5. Psohlavec, Tomáš ; Heller, Jakub ; Caldelli, Roberto ; Parkoła, Tomasz. Personalization based on users’ requirements in MANUSRIPTORIUM (European Digital Library of Manuscripts). International Conference for Digital Libraries and the Semantic Web – Workshop on Advanced Technologies for Digital Libraries 2009. Trento, Włochy, 8 września 2009 r. Proceedings of the Workshop on Advanced Technologies for Digital Libraries 2009, str. 54-57. ISBN 978-88-6046-030-1.
 6. Dudczak, Adam ; Mazurek, Cezary ; Mielnicki, Marcin ; Parkoła, Tomasz ; Werla, Marcin. Interoperability of dLibra based digital libraries and Manuscriptorium system. The V International Bibliological Conference. 8-9 października, Mińsk, Białoruś. Materiały konferencyjne.
 7. Mazurek, Cezary ; Mielnicki, Marcin ; Parkoła, Tomasz ; Werla, Marcin. The role of selective metadata harvesting in the virtual integration of distributed digital resources. ENRICH Project Final Conference. Madryt, Hiszpania, 5-6 listopada 2009 r. Materiały konferencyjne, str. 27-31.
 8. Mazurek, Cezary ; Mielnicki, Marcin ; Werla, Marcin. Selective harvesting of regional digital libraries and national metadata aggregators. 9th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries. Austin, TX, USA, 15-19 czerwca 2009 r. Materiały konferencyjne, str. 429-430. ISBN 978-1-60558-322-8.
 9. Mazurek, Cezary ; Werla, Marcin. How we did it. The development of digital libraries infrastructure in Poland. International Conference on Electronic Information Resources Design, Use and Access INFORMATIO 2009. Lwów, Ukraina, 7-9 października 2009 r. Materiały konferencyjne, str. 1-7.
 10. Werla, Marcin. Integracja zasobów rozproszonych bibliotek cyfrowych. VII Sesja Metodyczna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku „Pomorska Biblioteka Cyfrowa – internetowa skarbnica wiedzy i informacji”. Gdańsk, 4 listopada 2009 r. „Exempli Gratia” nr 2 (8)/2009. Str. 19-30. ISSN 1897-5348.
 11. Mazurek, Cezary; Werla, Marcin. Europeana Local: Rola projektu w europejskiej infrastrukturze bibliotek cyfrowych. PIONIER Magazine, nr 3 (04) / 2009, str 10-11. ISSN 1899-8755.
 12. Parkoła, Tomasz; Werla, Marcin. Federacyjna dLibra: Biblioteki Cyfrowe w sieci PIONIER. PIONIER Magazine, nr 3 (04) / 2009, str 20-21. ISSN 1899-8755.
 13. Lewandowska Agnieszka; Werla, Marcin. OAI-ORE: Interoperacyjność bibliotek cyfrowych. PIONIER Magazine, nr 3 (04) / 2009, str 22-23. ISSN 1899-8755.

2008

 1. Werla, Marcin. Możliwości wykorzystania katalogu centralnego w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych. Konferencja „Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce”, Warszawa, 23 – 25 styczenia, 2008.
 2. Mazurek, Cezary ; Werla, Marcin. Extending OAI-PMH Protocol with Dynamic Sets Definitions Using CQL Language. 2008. IADIS International Conference Information Systems 2008, Algarve, Portugal, 9 – 11 kwietnia, 2008.
 3. Dudczak, Adam. Nowe media a środowisko biblioteczne XXI wieku. W stronę społeczeństwa nadmiaru informacji. Konferencja „Biblioteka 2.0 – zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji”. Katowice, 15 maja, 2008 r.
 4. Dudczak, Adam ; Heliński, Marcin ; Mazurek, Cezary ; Mielnicki, Marcin ; Werla, Marcin. Extending the Shibboleth Identity Management Model with a Networked User Profile. 2008. ISBN 978-1-4244-244-9. 1st International Conference on Information Technology, Gdańsk, 18 – 21 maja, 2008. s. 179–182.
 5. Dudczak, Adam ; Mazurek, Cezary ; Werla, Marcin. RESTful Atomic Services for Distributed Digital Libraries. 2008. ISBN 978-1-4244-244-9. 1st International Conference on Information Technology, Gdańsk, 18 – 21 maja, 2008. s. 267–270.
 6. Dudczak, Adam ; Heliński, Marcin ; Mazurek, Cezary ; Mielnicki, Marcin ; Werla, Marcin. Rozszerzenie modelu zarządzania tożsamością Shibboleth poprzez sieciowy profil użytkownika. In Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. T. 15. Gdańsk: Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, 2008. ISBN 978-83-60779-03-3. VI Krajowa Konferencja Technologie Informacyjne, Gdańsk, 18 – 21 maja, 2008. s. 79–84.
 7. Dudczak, Adam ; Mazurek, Cezary ; Werla, Marcin. Zorientowane na zasoby usługi atomowe dla rozproszonych bibliotek cyfrowych. In Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. T. 15. Gdańsk: Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, 2008. ISBN 978-83-60779-03-3. VI Krajowa Konferencja Technologie Informacyjne, Gdańsk, 18 – 21 maja, 2008. s. 147–152.
 8. Lewandowska, Agnieszka ; Mazurek, Cezary ; Parkoła, Tomasz ; Werla, Marcin. Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER. In materiały konferencyjne X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych “Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność”, Toruń, 9-11 czerwca 2008 r.
 9. Dudczak, Adam ; Stefanowski, Jerzy ; Weiss, Dawid. Comparing Performance of Text Summarization Methods on Polish News Articles. In Intelligent Information Systems XVI, Procedings of the International IIS’08 Conference, Zakopane 16 – 18 czerwca 2008 r. ISBN 978-83-60434-44-4. str. 249-258.
 10. Mazurek, Cezary ; Parkoła, Tomasz ; Werla, Marcin. Building Federation of Digital Libraries Basing on Concept of Atomic Services. In ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries, JCDL 2008, Pittsburgh, PA, USA, 16-20 czerwca, 2008 r. ACM 2008, ISBN 978-1-59593-998-2. str. 458.
 11. Mazurek, Cezary ; Parkoła, Tomasz ; Werla, Marcin. Distributed Digital Libraries Platform in the PIONIER Network. In IFLA Information Technology Section Newsletter. Lipiec 2008. str. 14-15.
 12. Mazurek, Cezary ; Stroiński, Maciej ; Werla, Marcin ; Węglarz, Jan. Nowoczesne biblioteki cyfrowe w środowisku rozproszonych usług atomowych. II wspólna konferencja “Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych”, Świnoujście, 11-13 września 2008 r.
 13. Lewandowska, Agnieszka; Mazurek, Cezary ; Werla, Marcin. Enrichment of European Digital Resources by Federating Regional Digital Libraries in Poland. In Research and Advanced Technology for Digital Libraries, 12th European Conference, ECDL 2008, Aarhus, Denmark, 14-19 września, 2008, Proceedings. LNCS vol. 5173, str. 256–259.
 14. Dudczak, Adam ; Mazurek, Cezary ; Stroiński, Maciej ; Werla, Marcin ; Węglarz, Jan. Scenariusze wykorzystania usług atomowych rozproszonych bibliotek cyfrowych. INFOBAZY 2008 Systemy-Aplikacje-Usługi 15 – 17 października 2008r., Sopot.
 15. Lewandowska, Agnieszka ; Mazurek, Cezary ; Stroiński, Maciej ; Werla, Marcin ; Węglarz, Jan. Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER. INFOBAZY 2008 Systemy-Aplikacje-Usługi 15 – 17 października 2008r., Sopot.
 16. Mazurek, Cezary ; Stroiński, Maciej; Werla, Marcin; Węglarz, Jan. Infrastruktura bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER. Konferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe”, 25 listopada 2008 r., Poznań. Materiały konferencyjne, str. 9-14. ISBN 978-83-7314-143-8.
 17. Werla, Marcin. Projekt EuropeanaLocal – europejski wymiar agregowania zasobów bibliotek cyfrowych. Konferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe”, 25 listopada 2008 r., Poznań.Materiały konferencyjne, str. 39-44. ISBN 978-83-7314-143-8.
 18. Dudczak, Adam. Systemy organizacji wiedzy i ich rola w integracji zasobów europejskich bibliotek cyfrowych. Konferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe”, 25 listopada 2008 r., Poznań. Materiały konferencyjne, str. 73-80. ISBN 978-83-7314-143-8.

2007

 1. Werla, Marcin. System dLibra. Dostosowanie interfejsu użytkownika i współpraca z systemami zewnętrznymi.XI seminarium z cyklu DIGITALIZACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH „W POSZUKIWANIU CYFROWYCH INFORMACJI”. Warszawa, 17.01.2007 r.

  PaperPresentationBuy the conference proceedings!

 2. Dudczak, Adam ; Heliński, Marcin ; Mazurek, Cezary ; Parkoła, Tomasz ; Werla, Marcin. Analiza funkcjonalności wybranych modeli i systemów zarządzania bibliotekami cyfrowymi.In Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2007. ISBN 978-83-60779-01-9. V Krajowa Konferencja Technologie Informacyjne, Gdańsk, 20 – 23 maj, 2007. s. 407–416.

  PaperPresentation

 3. Parkoła, Tomasz ; Mazurek, Cezary ; Werla, Marcin. Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce.IX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepublicznych “Partnerzy bibliotek”, 20 – 21 wrzesień, 2007. Firma Księgarska Wiesława Juszczaka, Łódź, 2008. ISBN 978-83-925616-0-6. „Partnerzy bibliotek. Model komunikacji z otoczeniem”, str. 239-246.

  PaperPresentationBuy the conference proceedings!

 4. Mazurek, Cezary ; Parkoła, Tomasz ; Werla, Marcin. Atomowe usługi w środowisku rozproszonych bibliotek cyfrowych.Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007. ISBN 978-83-7143-349-8. II Krajowa Konferencja Naukowa “Technologie przetwarzania danych”, Poznań, 24 – 26 wrzesień, 2007. s. 446–457.

  PaperPresentation

 5. Dudczak, Adam ; Heliński, Marcin ; Mazurek, Cezary ; Parkoła, Tomasz ; Werla, Marcin. DLibra – platforma do budowy bibliotek cyfrowych.Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007. ISBN 978-83-7143-349-8. II Krajowa Konferencja Naukowa “Technologie przetwarzania danych”, Poznań, 24 – 26 wrzesień, 2007. s. 458–467.

  PaperPresentation

 6. Dudczak, Adam ; Jaskowska, Bożena. Library 2.0 – Rewolucja i przełom, czy kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa?.Przegląd Biblioteczny. 2007, Nr 3, s. 354–365. ISSN 0033-202X.

  AbstractBuy the conference proceedings!

 7. Mazurek, Cezary ; Parkoła, Tomasz ; Werla, Marcin. Tworzenie bibliotek cyfrowych na bazie oprogramowania dLibra.Wydawnictwo: Ateneum – Szkoła Wyższa, Gdańsk 2008. ISBN 978-83-61079-01-9. II Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” – Elektroniczny wizerunek biblioteki, 21 listopad, 2007. str. 121-128.

  PaperPresentationBuy the conference proceedings!

 8. Lewandowska, Agnieszka ; Mazurek, Cezary ; Werla, Marcin. Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER – Dostęp do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów.Warszawa: SBP KWE, 2007. ISBN 83-921757-6-X. IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach – Open Access, Toruń, 7 – 8 grudzień, 2007.

  PaperPresentation

 9. Kosiedowski, Michał ; Mazurek, Cezary ; Stroiński, Maciej ; Werla, Marcin ; Wolski, Marcin. Federating Digital Library Services for Advanced Applications in Science and Education.Computational Methods in Science and Technology. 2007, t. 13. str. 101-112. ISSN 1505-0602.

  Paper

2006

 1. Mazurek, Cezary ; Stroiński, Maciej ; Węglarz, Jan ; Werla, Marcin. Metadata harvesting in regional digital libraries in PIONIER Network.Campus-Wide Information Systems. 2006, t. 23, nr 4, s. 241–253. ISSN 1065-0741.

  AbstractPaperPresentationBuy the conference proceedings!

 2. Mazurek, Cezary ; Parkoła, Tomasz ; Werla, Marcin. Distributed Digital Libraries Platform in the PIONIER Network.In Lecture Notes in Computer Science. Red. Gonzalo, Julio ; Thanos, Costantino ; Verdejo, M. Felisa ; Carrasco, Rafael C. LNCS vol. 4172. Berlin: Springer, 2006. ISBN 3-540-44636-2. ECDL 2006: Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Alicante, Spain, 17 – 22 wrzesień, 2006. s. 488–491.

  AbstractPaperPresentationBuy the conference proceedings!

2005

 1. Mazurek, Cezary; Nikisch, Jan Andrzej; Stroiński, Maciej. Zarządzanie zdigitalizowaną biblioteką i systemy kontroli dostępu na przykładzie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.VII Seminarium CPI z zakresu składowania i archiwizacji „Digitalizacja archiwów i bibliotek”. 18.01 2005 r., Warszawa.

  PaperPresentation

 2. Mazurek, Cezary ; Werla, Marcin. DistributedServices Architecture in dLibra Digital Library Framework.8th International Workshop of the DELOS Network of Excellence on Digital Libraries on Future Digital Library Management Systems, Schloss Dagstuhl, Germany, 29 marzec – 1 kwiecień, 2005.

  PaperPresentation

 3. Mazurek, Cezary ; Heliński, Marcin ; Werla, Marcin. Distributed Digital Library Architecture for Business Solutions.EUROSIS, 2005. ISBN 90-77381-171-1. EUROMEDIA 2005: 11th Annual Scientific Conference on Web Technology, New Media, Communications and Telematics Theory, Methods, Tools and Applications, Toulouse, France, 11 – 13 kwiecień, 2005. s. 5–10.

  PaperPresentationBuy the conference proceedings!

 4. Mazurek, Cezary ; Werla, Marcin. Digital Object Lifecycle in dLibra Digital Library Framework.9th International Workshop of the DELOS Network of Excellence on Digital Libraries on Interoperability and Common Service, Heraklion, Greece, 11 – 13 maj, 2005.

  AbstractPaperPresentation

 5. Mazurek, Cezary ; Nikisch, Jan Andrzej ; Werla, Marcin. Rozwój Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, a zmiany funkcjonalności systemu dLibra.In Propozycje i materiały. Nr 65. Warszawa: SBP, 2006. ISBN 83-89316-51-X. Dygitalizacja Zbiorów Bibliotecznych, Warszawa, 3 – 4 czerwiec, 2005. s. 49–59.

  Paper with limited accessPresentationBuy the conference proceedings!

 6. Mazurek, Cezary ; Stroiński, Maciej ; Werla, Marcin. Wdrażanie regionalnych bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER w oparciu o środowisko dLibra.Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, 2005. ISBN 83-908112-3-5. INFOBAZY 2005 – Bazy Danych dla Nauki, Gdańsk, 25 – 27 wrzesień, 2005. s. 58–64.

  AbstractPaperPresentation

 7. Heliński, Marcin ; Mazurek, Cezary ; Parkoła, Tomasz ; Werla, Marcin. Biblioteka cyfrowa jako otwarte, internetowe repozytorium publikacji.In EBIB Materiały konferencyjne. Warszawa: SBP KWE, 2005. ISBN 83-921757-3-5. Internet w bibliotekach III: Zasoby elektroniczne: podaż i popyt, Wrocław, 12 – 14 grudzień, 2005.

  PaperPresentation

2004

 1. Kosiedowski, Michał ; Mazurek, Cezary ; Werla, Marcin. Digital Library Grid Scenarios.In Knowledge-Based Media Analysis for Self-Adaptive and Agile Multi-Media. London: QMUL, 2004. ISBN 0-902-23810-8. European Workshop on the Integrationof Knowledge, Semantics and Digital Media Technology 2004, London, 25 – 26 maj, 2004. s. 189–196.

  Abstract

2003

 1. Mazurek, Cezary ; Nikisch, Jan Andrzej. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.PIONIER 2003: Polski Internet Optyczny: technologie, usługi i aplikacje, Poznań, 9 – 11 kwiecień, 2003.

  Presentation

 2. Górny, Mirosław ; Gruszczyński, Paweł ; Mazurek, Cezary ; Nikisch, Jan Andrzej ; Stroiński, Maciej ; Swędrzyński, Andrzej. Zastosowanie oprogramowania dLibra do budowy Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.In Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2003. I Krajowa Konferencja Technologie Informacyjne, Gdańsk, 18 – 21 maj, 2003. s. 109–117.

  AbstractPaperPresentation

 3. Górny, Mirosław ; Gruszczyński, Paweł ; Mazurek, Cezary ; Nikisch, Jan Andrzej ; Stroiński, Maciej ; Swędrzyński, Andrzej. Zastosowanie oprogramowania dLibra do budowy Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.Warszawa: SBP KWE, 2003. ISBN 83-915689-5-4. Internet w bibliotekach II, Wrocław, 23 – 26 wrzesień, 2003.

  PaperPresentation

2002

 1. Gruszczyński, Paweł ; Mazurek, Cezary ; Osiński, Stanisław ; Swędrzyński, Andrzej ; Szuber, Sebastian. DLibra – Content Maintenance for Digital Libraries.Red. Rocetti, Marco. SCS Publishing House, 2002. ISBN 90-77039-05. Euromedia 2002: 7th annual scientific conference on web technology, new media, communications and telematics theory, methods, tools and applications, Modena, Italy, 15 – 17 kwiecień, 2002.

  PaperBuy the conference proceedings!

 2. Gruszczyński, Paweł ; Mazurek, Cezary ; Osiński, Stanisław ; Swędrzyński, Andrzej. Zarządzanie zawartością bibliotek cyfrowych.PIONIER 2002 : Polski Internet Optyczny: technologie, usługi i aplikacje, Poznań, 23 – 24 kwiecień, 2002.

  Paper

 3. Gruszczyński, Paweł ; Mazurek, Cezary ; Osiński, Stanisław ; Swędrzyński, Andrzej ; Szuber, Sebastian. DLibra – Digital Library Framework.TERENA Networking Conference 2002, Limerick, Ireland, czerwiec 2002.

  PaperPresentation

2001

 1. Mazurek, Cezary ; Stroiński, Maciej ; Węglarz, Jan. Znaczenie programu PIONIER dla rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce. Uroczysta sesja Rady Naukowej Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych z okazji 5-lecia istnienia, Poznań, maj 2001. W: 5 [pięć] lat Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Poznań : PFBN , s.63-69. ISBN 83-912555-2-2.

  Buy the conference proceedings!

 2. Mazurek, Cezary. Biblioteki cyfrowe i elektroniczne wydawnictwa na przykładzie oprogramowania dLibra. Warszawa: PTIN, 2001. ISBN 83-904-561-4-1. VI Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej “Informacja, wiedza, gospodarka”, Katowice, 18 – 20 wrzesień, 2001.

  Buy the conference proceedings!

2000

 1. Mazurek, Cezary ; Szuber, Sebastian. Development of Digital Libraries at Poznan Supercomputing and Networking Center.ISThmus 2000: Research and Development for the Information Society, Poznań, kwiecień 2000.

  Presentation

1999

 1. Mazurek, Cezary ; Stroiński, Maciej ; Szuber, Sebastian. Digital Library for Multimedia Content Management.In ERCIM Workshop Proceedings. T. 99/W002. ERCIM, 1999. ISBN 2-912335-08-6. Ninth DELOS Workshop: Digital Libraries for Distance Learning, Brno, Czech Republic, 5 – 17 kwiecień, 1999. str. 29–33.

  Paper