Ankieta Succeed dotycząca licencjonowania i innowacyjnego wykorzystania materiałów dziedzictwa kulturowego

Szanowni Państwo,

Projekt Succeed zbiera informacje na temat sposobów licencjonowania danych i narzędzi w kontekście digitalizacji, a także na temat innowacyjnego wykorzystania cyfrowych materiałów do tworzenia nowych zasobów informacyjnych lub nowych narzędzi do ich przetwarzania.  Prosimy o wypełnienie ankiety, a jeśli chcą Państwo uzyskać informacje o wynikach analizy, prosimy o podanie adresu e-mail w jednym z pytań ankietowych. Ankieta znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1LXEjvbgd6hzpY8blv1PWofGgWTm5HscN12oLhRTHPUA/viewform?usp=mail_form_link.

Prosimy o wypełnienie ankiety przed końcem czerwca.

Succeed (http://succeed-project.eu) jest europejskim projektem, który ma na celu promowanie wdrażania i walidacji innowacyjnych narzędzi, doskonalących proces digitalizacji dokumentów tekstowych.

PCSS dołącza do OPF

PrintPoznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) przyłącza się do inicjatywy Open Planets Foundation (OPF).

“PCSS wnosi do społeczności OPF nowe kompetencje i narzędzia” – wyjaśnił Ed Fay, dyrektor wykonawczy OPF. “To instytucja rozwijająca dArceo, które jest oprogramowaniem do długoterminowego przechowywania danych. Jest ono obecnie używane przez szereg polskich instytucji do ochrony własnych zbiorów cyfrowych. W ramach współpracy z OPF, PCSS udostępni dArceo jako pakiet open-source. Dodatkowo, PCSS wprowadzi ulepszenia w oprogramowaniu FITS (http://projects.iq.harvard.edu/fits), które jest powszechnie używane zarówno przez członków OPF jak i wiele innych instytucji na świecie”.

Cel przystąpienia PCSS do OPF przedstawił Tomasz Parkoła, specjalista w zakresie długoterminowego przechowywania danych oraz członek Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS: “Naszym celem jest doskonalenie umiejętności oraz współdzielenie wiedzy i narzędzi w ramach społeczności zajmującej się ochroną zbiorów cyfrowych. Jesteśmy szczególnie zainteresowani tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, badaniem nowych idei oraz realizacją zaawansowanych projektów.”

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest publiczną instytucją ICT o charakterze badawczo-rozwojowym. PCSS realizuje wiele projektów w zakresie ICT, włączając w to prace nad sieciami komputerowymi, przechowywaniem danych, wielkoskalowymi obliczeniami oraz innowacyjnymi aplikacjami i usługami sieciowymi. PCSS już od kilku lat prowadzi prace w zakresie długoterminowego przechowywania danych.

PCSS staje się 19. członkiem OPF, dołączając do grupy instytucji pracujących nad rozwiązaniami dla długoterminowego przechowywania danych. W ramach OPF współpracują takie instytucje jak biblioteki, archiwa, instytucje badawcze, uniwersytety, oraz dostawcy usług.

 

Nagrody Succeed

Nagrody Succeed przyznawane są jednostkom, które z powodzeniem realizują program digitalizacji, a w szczególności tym, które wykorzystują najnowsze technolgie i dorobek badań nad digitalizacją tekstów historycznych. Wyniki Succeed Awards zostały opublikowane tutaj: http://succeed-project.eu/succeed-awards/awards-2014. Dwie nagrody główne przyznane zostały Hill Museum and Manuscript Library oraz Centre d’Études Supérieurs de la Renaissance. W kategorii “Wyróżnienia” doceniono projekty Tecnilógica i London Metropolitan Archives – University College London.

Kandydaci zostali wybrani spośród 19 nominacji z całego świata. Nagrody Succeed zostaną wręczone 20. maja podczas Dni Digitalizacji (http://www.succeed-project.eu/digitisation-days). Ceremonia poprowadzona zostanie przez prezydenta fundacji Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes oraz noblistę Mario Vargas Llos’ę. Obecność potwierdziło wiele osób ważnych dla obszaru digitalizacji, a także reprezentanci Komisji Europejskiej i rządu.

 

Hackathon projektu Succeed

10. i 11. kwietnia b.r., na Uniwersytecie w Alicante odbędzie się tzw. hackathon projektu Succeed. Jego celem jest poszukiwanie sposobów rozwoju najnowocześniejszych narzędzi open-source przydatnych w procesie digitalizacji materiałów piśmienniczych takich jak książki i czasopisma.

Przez dwa dni programiści będą dyskutować i planować przyszły rozwój obecnie istniejących narzędzi. Wybrane tematy dyskusji:

  • Jak trenować narzędzie OCR Tesseract.
  • Tworzenie arkuszy stylów XSLT do konwersji formatów np. hOCR, PAGE, FRXML.
  • Tworzenie pakietów dla systemu operacyjnego Debian

Ten hackathon stwarza wyjątkową możliwość spotkania programistów zaangażowanych w projekty digitzalizacyjne w całej Europie. W warsztatach weźmie udział również przedstawiciel PCSS. Uczestnictwo w wydarzeniu jest darmowe, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc należy dokonać rezerwacji. Uczestników zachęca się również do zapoznania z ubiegłorocznymi dokonaniami hackathonu oraz pozostałymi informacjami.

Konferencja Digital Library Conference

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji Digital Library Conference, która odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia 2014 roku. To już 15 wydanie tej konferencji w ramach której dyskutowane będą działania związane z Europeaną, zaawansowane technologie ICT dla bibliotek cyfrowych oraz wskazówki dla projektów digitalizacyjnych. Na konferencji wystąpią również przedstawiciele PCSS z dwoma referatami. Jednym z nich będzie „Cultural Heritage Institutions, Metadata Aggregators and The Cloud” traktujący o technologiach chmurowych dla bibliotek cyfrowych. Drugim będzie referat prezentujący wyniki jednego z pakietów roboczych projektu Succeed: „Succeed with us: recommendations for mass digitization projects”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całym programem (http://www.schk.sk/wordpress/digital-library-english/preliminary-agenda/) oraz do rejestracji (http://www.schk.sk/wordpress/digital-library-english/registration/).

Dobre wyniki pierwszego roku projektu Succeed

succeed

Pierwszy przegląd techniczny projektu Succeed (ang. Support Action Centre of Competence in Digitisation) odbył się 24. i 25. lutego na Uniwersytecie w Alicante. W oczach osób weryfikujących postęp prac projekt uzyskał on ocenę doskonałą. Wszystkie wyniki prac zostały zaakceptowane, co więcej, w pewnych obszarach wyniki przekroczyły oczekiwania.

Przedstawiciele wszystkich partnerów konsorcjum Succeed uczestniczyli w przeglądzie. Osoby, które były obecne na przeglądzie to: Rafael C. Carrasco, koordynator projektu; Isabel Martínez, menadżer techniczny; Ester Boldrini, menadżer finansowy; Clemens Neudecker z Koninklijke Bibliotheek, koordynator WP2; Katrien Depuydt z Instituut voor Nederlandse Lexicologie, współkoordynatorka WP3; Sebastian Kirch z The Fraunhofer IAIS, współkoordynator WP3; Tomasz Parkola z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, koordynator WP4; a także Christian Clausner z University of Salford, koordynator WP5; Alicia Blaya z Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, koordynatorka WP7; Elisabeth Freyre z Francuskiej Biblioteki Narodowej, członkini GA (ang. General Assembly), oraz Aly Conteh z Biblioteki Brytyjskiej, członek GA.

Przegląd techniczny przez ekspertów zewnętrznych (Derek Law i Patricia Mergen) miał miejsce ostatniego dnia spotkania. Z ramienia Komisji Europejskiej na spotkaniu obecna była Cristina Maier – komisarz projektu Succeed.

Konferencja DATeCH2014 oraz Dni Digitalizacji (Ddays)

W związku obchodami DATeCH2014 oraz Ddays (dni digitalizacji), 19. i 20. maja siedziba główna BNE (Hiszpańskiej BIblioteki Narodowej) w Madrycie stanie się miejscem spotkania najważniejszych międzynarodzowych ekspertów w dziedzinie digitalizacji. W konferencji wezmą udział m.in. Michael Keller z Biblioteki Uniwersytetu Stanford, Milagros del Corral z UNESCO, Jill Cousins z Europeany, Frank Frischmuth z Niemieckiej BIblioteki Cyfrowej, Steven Krauwer z Uniwersytetu Utrecht oraz Andrew Prescott z King’s College w Londynie. Pełen program można znaleźć pod tym adresem: http://succeed-project.eu/digitisation-days/schedule. Rejestracja możliwa jest pod tym adresem.

Wydarzenia SCAPE: Preserving Your Preservation Tools i Managing Digital Preservation

W najbliższym czasie będą miały miejsce dwa wydarzenia współorganizowane przez projekt SCAPE oraz Open Planets Foundation. Pierwsze z nich to ‘Preserving Your Preservation Tools’ (pol. zabezpieczenie oprogramowania, które wspomaga przechowywanie danych), które odbędzie się 26. i 27. marca w Holenderskiej Bibliotece Narodowej w Hadze. Te dwudniowe warsztaty szkoleniowe dotyczyć będą przygotowania łatwych w utrzymaniu pakietów oprogramowania, m.in.: zasad i praktyk odnośnie tworzenia takich pakietów, dokumentacji, czy licencjonowania. Uczestnicy będą mieli okazję w praktyce zapoznać się z takimi narzędziami jak: Vagrant, GitHub i Travis-Cl. Więcej szczegółów na temat wydarzenia można znaleźć pod adresem: http://wiki.opf-labs.org/display/SP/SCAPE+Training+Event+-+Preserving+Your+Preservation+Tools. Zarejestrować można się tutaj.

Drugim wydarzeniem jest ‘Managing Digital Preservation’ (pol. zarządzanie zabezpieczaniem danych cyfrowych), które, w formie jednodniowego seminarium, odbędzie się 2. kwietnia w Holenderskiej Bibliotece i Archiwum Narodowym w Hadze. Poruszane kwestie dotyczyć będą zagadnień menadżerskich, związanych z wdrażaniem procesów zabezpieczania danych cyfrowych w różnego rodzaju instytucjach. Celem spotkania jest zgromadzenie menadżerów, którzy są odpowiedzialni za przechowywanie obiektów cyfrowych, ale niekoniecznie posiadają rozległą wiedzę techniczną na ten temat. To okazja, aby zapoznać się z różnymi strategicznymi metodami dotyczącymi zabezpieczania cyfrowych obiektów oraz do poznania ekspertów w tej dziedzinie z całej Europy. Szczegóły na temat seminarium można znaleźć tutaj.

Nowy cykl szkoleniowy kursów e-learningowych FBC

6 lutego 2014 r. rozpoczął się kolejny cykl szkoleniowy dla kursów e-learningowych „Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” oraz „Współpraca z Europeaną” dostępnych w dziale e-learningowym portalu Federacji Bibliotek Cyfrowych. Cykl potrwa 3 miesiące od lutego do maja. Po ukończeniu każdego z obu darmowych kursów z pozytywnym wynikiem oraz wypełnieniu ankiet ewaluacyjnych, uczestnicy będą mogli uzyskać zaświadczenia w formie elektronicznej (osobne dla każdego z kursów).

http://www.flickr.com/photos/82955120@N05/9331931663/sizes/l/

Najważniejsze zmiany w tym cyklu dotyczą kursu „Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” został on wzbogacony o nowe przykłady bibliotek i kolekcji cyfrowych, rozbudowana została lekcja na temat sprzętu do digitalizacji oraz dodano praktyczne wskazówki na temat przygotowania obiektów do skanowania. Zmiany te wynikają z uwag zgłoszonych przez uczestników poprzednich edycji kursu, mamy nadzieję, że wpłyną pozytywnie na jakość kursu.