Kod źródłowy dArceo jest już otwarty!

dArceo to system długoterminowego przechowywania danych źródłowych (np. plików wzorcowych), opracowany początkowo w ramach działań PCSS w projekcie SYNAT.  System ten został z powodzeniem włączony w oferowany przez PCSS pakiet DInGO – zbiór narzędzi do digitalizacji i udostępniania zbiorów on-line i jest obecnie wykorzystywany przez kilkadziesiąt polskich instytucji kultury i nauki.

Miło nam poinformować, że kod źródłowy systemu został opublikowany na licencji GNU GPL v3.0. Jest to efekt współpracy w ramach Open Preservation Foundation, której PCSS jest członkiem. Opublikowanie źródeł systemu dArceo na wolnej licencji czyni go bardziej transparentnym i łatwiej dostępnym dla wszystkich zainteresowanych – to kluczowe warunki w obszarze profesjonalnej archiwizacji i długoterminowego przechowywania zasobów cyfrowych. Zachęcamy do korzystania z systemu i współpracy przy jego rozwoju!

Repozytorium kodu źródłowego dArceo:

http://github.com/psnc-dl/darceo

Znakomite wyniki projektu Succeed

Końcowy przegląd techniczny projektu Succeed miał miejsce pod koniec lutego 2015 w Alicante. Eksperci zaproszeni prze Komisję Europejską ocenili wszystkie wyniki projektu. Ostatecznie projekt otrzymał najlepszą z możliwych ocen – „excellent” (znakomity), co oznacza, że projekt osiągnął wszystkie wyznaczone cele, przewyższając oczekiwania.

Projekt Succeed wspierał walidację i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach projektów digitalizacyjnych. Kluczowe osiągnięcia projektu to:

 • Udoskonalone narzędzie IMPACT Interoperability Framework z 40 zintegrowanymi narzędziami, które mogą być wykorzystywane w ramach procesu digitalizacji. Narzędzie to uruchomione jest w ramach Centrum Kompetencji IMPACT w zakresie digitalizacji.
 • Przeszukiwalną listę ponad 260 narzędzi i zasobów przydatnych w procesie digitalizacji: http://succeed-project.eu/publications/available-tools/index-succeed.
 • Ponad 20 ewaluacji narzędzi wykorzystywanych w procesie digitalizacji. Prace zostały wykonane w ramach istniejących procesów digitalizacji przez 13 bibliotek z Europy, tj.: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (Polska), Biblioteka Uniwersytetu w Salamance (Hiszpania), Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (Polska), Biblioteka Uniwersytecka w Bratysławie (Słowacja), Biblioteka Narodowa Finlandii (Finlandia), Biblioteka Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania), Biblioteka Uniwersytetu w Leuven (Belgia), Biblioteka Uniwersytetu w Antwerp (Belgia), Biblioteka Uniwersytetu w Darmstadt (Niemcy), Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Hiszpania), Biblioteka Brytyjska (Wielka Brytania), Biblioteka Narodowa Francji (Francja), Biblioteka Narodowa Holandii (Holandia).
 • Dwa zestawy rekomendacji dla projektów digitalizacyjnych. Pierwszy dotyczy formatów i standardów związanych z digitalizacją. Drugi dotyczy schematów licencjonowania w kontekście projektów digitalizacyjnych. Podsumowanie online znajduje się na stronie: http://www.digitisation.eu/training/recommendations-for-digitisation-projects/.
 • Organizacja zawodów i konkursów w zakresie powiązanym tematycznie z digitalizacją i innowacyjnymi technologiami. Warto podkreślić, że w drugiej edycji konkursu Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu otrzymała wyróżnienie.
 • Wiele wydarzeń, których celem było upowszechnienie technologii przydatnych w procesie digitalizacji (trzy międzynarodowe warsztaty, Digitisation Days, konferencja DATeCH oraz ceremonia przyznania nagród projektu Succeed).

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe uczestniczyło we wszystkich pakietach roboczych projektu, kierując równocześnie pakietem roboczym, który opracował dwa zestawy rekomendacji dla projektów digitalizacyjnych.

Zapowiedź X Warsztatów „Biblioteki cyfrowe”

W marcu 2015 planujemy zorganizowanie w Poznaniu X Warsztatów „Biblioteki Cyfrowe”. Tematyka warsztatów obejmowała będzie m.in.:

 • Prezentacja oprogramowania dLibra 6.0
 • Prezentacja nowej wersji portalu Federacji Bibliotek Cyfrowych
 • Prezentacja pakietu „dLibra Repozytorium” – systemu dedykowanego dla repozytoriów instytucjonalnych
 • Dyskusja na temat formatów obiektów w bibliotekach cyfrowych w kontekście jakości danych i dostępności dla użytkowników końcowych
 • Dyskusja na temat rozwiązań dla małych instytucji kultury – platformy chmurowe na przykładzie LoCloud.pl, rola regionalnych bibliotek cyfrowych

Szczegółowe informacje o programie i terminie warsztatów będą podane na tej stronie w terminie późniejszym. Wszystkie osoby zainteresowane zaangażowaniem się w kształt programu warsztatów prosimy o kontakt.

Open Planets Foundation zmienia nazwę na Open Preservation Foundation

We wtorek organizacja Open Planets Foundation oficjalnie zakomunikowała zmianę nazwy na Open Preservation Foundation (zachęcamy zapoznanie się z wpisem na blogu OPF). Pierwotna nazwa nawiązywała do projektu europejskiego Plantes w wyniku którego powstała inicjatywa Open Planets Foundation. Choć początkowo część „Planets” w nazwie była jasnym nawiązaniem do zrealizowanego projektu, z biegiem czasu ten element stawał się dla zewnętrznych obserwatorów coraz mniej zrozumiały. Nowa nazwa bezpośrednio odzwierciedla misję i wizję organizacji – wspieranie społeczności w zakresie przechowywania danych cyfrowych. Pomimo tej zmiany akronim pozostaje ten sam – OPF. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie również nowa odsłona strony OPF, która mamy nadzieję, jeszcze lepiej adresować będzie potrzeby społeczności Open Preservation Foundation.

 

Przegląd narzędzi do digitalizacji materiałów tekstowych

Projekt Succeed uruchomił niedawno internetowy spis narzędzi przydatnych w procesie digitalizacji materiałów tekstowych. Przegląd obejmuje obecnie ponad 200 narzędzi i dostępny jest pod adresem: http://succeed-project.eu/publications/available-tools/. Uprzejmie zachęcamy do uczestnictwa w tej społeczności, np. poprzez dodawanie swoich narzędzi do bazy i aktualizację istniejących informacji.

Dodatkowo powstało również DigitWiki, w którym można znaleźć więcej informacji oraz materiałów szkoleniowych na temat niektórych narzędzi. Dostęp do materiałów jest otwarty, przez co każdy może pomóc w uzupełnianiu znajdujących się tam informacji. Więcej szczegółów dotyczących listy narzędzi i DigitWiki można znaleźć na stronie http://www.digitisation.eu/blog/digitwiki-new-place-share-information-digitisation/.

Po zakończeniu projektu Succeed dostępność do wyżej wymienionych zasobów będzie zapewniało Centrum Kompetencji IMPACT w zakresie Digitalizacji.

 

 

Podsumowanie 4. edycji kursów e-learningowych FBC

W czerwcu zakończyła się 4. edycja kursów e-learningowych dostępnych na portalu Federacji Bibliotek Cyfrowych. Za pośrednictwem ankiet zamieszczonych na końcu każdego z tematów, otrzymaliśmy dużo ważnych opinii o jakości i treści kursu. Na kurs “Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” zapisały się 82 osoby, natomiast na kurs “Współpraca z Europeaną” zarejestrowało się 30 uczestników. Tak jak w poprzednich edycjach, uczestnicy, którzy rozwiązali quizy z pozytywnym wynikiem oraz wypełnili ankiety ewaluacyjne, mogli uzyskać certyfikat zaświadczający ukończenie kursu.

Kurs “Współpraca z Europeaną” został oceniony średnio na 4,6, czyli niemalże tak samo jak w poprzednich edycjach. Większość uczestników uznała, że przedstawione zagadnienia będą przydatne w ich pracy zawodowej, a także są usatysfakcjonowani udziałem w kursie. Uczestnicy w dużej mierze dowiedzieli się o kursie od wykładowcy lub szefa, a większość z nich zatrudniona jest jako bibliotekarze.

299167079_0fc2d264b3_z

Drugi, dłuższy kurs “Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” uzyskał w tym cyklu średnią ocenę 4,59. Jeśli chodzi o źródło, z jakiego najwięcej uczestników znalazło informację o kursie, były nim różne strony i portale internetowe (7 osób). Część uczestników dowiedziała się też o kursie od wykładowcy lub szefa, albo poprzez facebooka. Tak jak w kursie o Europeanie, większość uczestników to bibliotekarze.

Otrzymaliśmy sporo uwag dotyczących treści i jakości kursów, niekiedy dość rozbieżnych. Wielu uczestników nalega na większą liczbę przykładów praktycznych oraz dokładniejsze omówienie pewnych zagadnień, z drugiej strony zaś pojawiły się głosy o tym, że w kursach zawarte jest zbyt wiele wiedzy i tematów niepotrzebnych w pracy konkretnych uczestników. Bardzo trudno jest znaleźć w takim przypadku “złoty środek” i sprawić, żeby kurs odpowiadał 100 procentom uczestników. Jednakże uwzględnimy wszystkie cenne dla nas komentarze i postaramy się wprowadzić nowe, elastyczne rozwiązania w następnym cyklu szkoleniowym.

Na kursy nie można się obecnie zapisywać, a wydawanie certyfikatów zostaje wstrzymane do momentu uruchomienia następnego cyklu.

 

Konferencja “Succeed in Digitisation”

28. listopada 2014r. odbędzie się konferencja projektu SUCCEED oraz centrum kompetencji IMPACT w zakresie digitalizacji pod tytułem “Succeed in Digitisation, spreading excellence”. Organizatorem konferencji jest Francuska Biblioteka Narodowa. Program konferencji związany będzie z prezentacją najważniejszych wyników projektu SUCCEED i będzie m.in. obejmował:

 • Wyniki ewaluacji zaawansowanych narzędzi pomocnych w procesie digitalizacji (np. ImageMagick, ScanTailor, JHOVE, Tesseract)
 • Wyniki konkursu na najlepiej zorganizowaną i przeprowadzoną ewaluację narzędzi przez biblioteki współpracujące z projektem Succeed
 • Prezentację planu działań (ang. roadmap) dotyczącego szeroko rozumianych aspektów digitalizacji w Europie
 • Kwestie związane z interoperacyjnością narzędzi wspomagających proces digitalizacji dokumentów tekstowych.
 • Prezentację rekomendacji dotyczących formatów, standardów i licencyjnych powiązanych z digitalizacją.
 • Panel dyskusyjny dotyczący cyfrowej humanistyki oraz ochrony i przechowywania danych cyfrowych.

Uwaga: Ostateczny program konferencji pojawi się wkrótce na stronach projektu Succeed. Rejestracja na konferencję możliwia jest tutaj. Więcej informacji dotępnych jest pod adresem: http://succeed-project.eu/succeed-digitisation.