Wszystkie wpisy, których autorem jest Bogna Wróż

Przegląd narzędzi do digitalizacji materiałów tekstowych

Projekt Succeed uruchomił niedawno internetowy spis narzędzi przydatnych w procesie digitalizacji materiałów tekstowych. Przegląd obejmuje obecnie ponad 200 narzędzi i dostępny jest pod adresem: http://succeed-project.eu/publications/available-tools/. Uprzejmie zachęcamy do uczestnictwa w tej społeczności, np. poprzez dodawanie swoich narzędzi do bazy i aktualizację istniejących informacji.

Dodatkowo powstało również DigitWiki, w którym można znaleźć więcej informacji oraz materiałów szkoleniowych na temat niektórych narzędzi. Dostęp do materiałów jest otwarty, przez co każdy może pomóc w uzupełnianiu znajdujących się tam informacji. Więcej szczegółów dotyczących listy narzędzi i DigitWiki można znaleźć na stronie http://www.digitisation.eu/blog/digitwiki-new-place-share-information-digitisation/.

Po zakończeniu projektu Succeed dostępność do wyżej wymienionych zasobów będzie zapewniało Centrum Kompetencji IMPACT w zakresie Digitalizacji.

 

 

Podsumowanie 4. edycji kursów e-learningowych FBC

W czerwcu zakończyła się 4. edycja kursów e-learningowych dostępnych na portalu Federacji Bibliotek Cyfrowych. Za pośrednictwem ankiet zamieszczonych na końcu każdego z tematów, otrzymaliśmy dużo ważnych opinii o jakości i treści kursu. Na kurs “Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” zapisały się 82 osoby, natomiast na kurs “Współpraca z Europeaną” zarejestrowało się 30 uczestników. Tak jak w poprzednich edycjach, uczestnicy, którzy rozwiązali quizy z pozytywnym wynikiem oraz wypełnili ankiety ewaluacyjne, mogli uzyskać certyfikat zaświadczający ukończenie kursu.

Kurs “Współpraca z Europeaną” został oceniony średnio na 4,6, czyli niemalże tak samo jak w poprzednich edycjach. Większość uczestników uznała, że przedstawione zagadnienia będą przydatne w ich pracy zawodowej, a także są usatysfakcjonowani udziałem w kursie. Uczestnicy w dużej mierze dowiedzieli się o kursie od wykładowcy lub szefa, a większość z nich zatrudniona jest jako bibliotekarze.

299167079_0fc2d264b3_z

Drugi, dłuższy kurs “Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” uzyskał w tym cyklu średnią ocenę 4,59. Jeśli chodzi o źródło, z jakiego najwięcej uczestników znalazło informację o kursie, były nim różne strony i portale internetowe (7 osób). Część uczestników dowiedziała się też o kursie od wykładowcy lub szefa, albo poprzez facebooka. Tak jak w kursie o Europeanie, większość uczestników to bibliotekarze.

Otrzymaliśmy sporo uwag dotyczących treści i jakości kursów, niekiedy dość rozbieżnych. Wielu uczestników nalega na większą liczbę przykładów praktycznych oraz dokładniejsze omówienie pewnych zagadnień, z drugiej strony zaś pojawiły się głosy o tym, że w kursach zawarte jest zbyt wiele wiedzy i tematów niepotrzebnych w pracy konkretnych uczestników. Bardzo trudno jest znaleźć w takim przypadku “złoty środek” i sprawić, żeby kurs odpowiadał 100 procentom uczestników. Jednakże uwzględnimy wszystkie cenne dla nas komentarze i postaramy się wprowadzić nowe, elastyczne rozwiązania w następnym cyklu szkoleniowym.

Na kursy nie można się obecnie zapisywać, a wydawanie certyfikatów zostaje wstrzymane do momentu uruchomienia następnego cyklu.

 

Konferencja “Succeed in Digitisation”

28. listopada 2014r. odbędzie się konferencja projektu SUCCEED oraz centrum kompetencji IMPACT w zakresie digitalizacji pod tytułem “Succeed in Digitisation, spreading excellence”. Organizatorem konferencji jest Francuska Biblioteka Narodowa. Program konferencji związany będzie z prezentacją najważniejszych wyników projektu SUCCEED i będzie m.in. obejmował:

  • Wyniki ewaluacji zaawansowanych narzędzi pomocnych w procesie digitalizacji (np. ImageMagick, ScanTailor, JHOVE, Tesseract)
  • Wyniki konkursu na najlepiej zorganizowaną i przeprowadzoną ewaluację narzędzi przez biblioteki współpracujące z projektem Succeed
  • Prezentację planu działań (ang. roadmap) dotyczącego szeroko rozumianych aspektów digitalizacji w Europie
  • Kwestie związane z interoperacyjnością narzędzi wspomagających proces digitalizacji dokumentów tekstowych.
  • Prezentację rekomendacji dotyczących formatów, standardów i licencyjnych powiązanych z digitalizacją.
  • Panel dyskusyjny dotyczący cyfrowej humanistyki oraz ochrony i przechowywania danych cyfrowych.

Uwaga: Ostateczny program konferencji pojawi się wkrótce na stronach projektu Succeed. Rejestracja na konferencję możliwia jest tutaj. Więcej informacji dotępnych jest pod adresem: http://succeed-project.eu/succeed-digitisation.

 

PCSS dołącza do OPF

PrintPoznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) przyłącza się do inicjatywy Open Planets Foundation (OPF).

“PCSS wnosi do społeczności OPF nowe kompetencje i narzędzia” – wyjaśnił Ed Fay, dyrektor wykonawczy OPF. “To instytucja rozwijająca dArceo, które jest oprogramowaniem do długoterminowego przechowywania danych. Jest ono obecnie używane przez szereg polskich instytucji do ochrony własnych zbiorów cyfrowych. W ramach współpracy z OPF, PCSS udostępni dArceo jako pakiet open-source. Dodatkowo, PCSS wprowadzi ulepszenia w oprogramowaniu FITS (http://projects.iq.harvard.edu/fits), które jest powszechnie używane zarówno przez członków OPF jak i wiele innych instytucji na świecie”.

Cel przystąpienia PCSS do OPF przedstawił Tomasz Parkoła, specjalista w zakresie długoterminowego przechowywania danych oraz członek Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS: “Naszym celem jest doskonalenie umiejętności oraz współdzielenie wiedzy i narzędzi w ramach społeczności zajmującej się ochroną zbiorów cyfrowych. Jesteśmy szczególnie zainteresowani tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, badaniem nowych idei oraz realizacją zaawansowanych projektów.”

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest publiczną instytucją ICT o charakterze badawczo-rozwojowym. PCSS realizuje wiele projektów w zakresie ICT, włączając w to prace nad sieciami komputerowymi, przechowywaniem danych, wielkoskalowymi obliczeniami oraz innowacyjnymi aplikacjami i usługami sieciowymi. PCSS już od kilku lat prowadzi prace w zakresie długoterminowego przechowywania danych.

PCSS staje się 19. członkiem OPF, dołączając do grupy instytucji pracujących nad rozwiązaniami dla długoterminowego przechowywania danych. W ramach OPF współpracują takie instytucje jak biblioteki, archiwa, instytucje badawcze, uniwersytety, oraz dostawcy usług.

 

Nagrody Succeed

Nagrody Succeed przyznawane są jednostkom, które z powodzeniem realizują program digitalizacji, a w szczególności tym, które wykorzystują najnowsze technolgie i dorobek badań nad digitalizacją tekstów historycznych. Wyniki Succeed Awards zostały opublikowane tutaj: http://succeed-project.eu/succeed-awards/awards-2014. Dwie nagrody główne przyznane zostały Hill Museum and Manuscript Library oraz Centre d’Études Supérieurs de la Renaissance. W kategorii “Wyróżnienia” doceniono projekty Tecnilógica i London Metropolitan Archives – University College London.

Kandydaci zostali wybrani spośród 19 nominacji z całego świata. Nagrody Succeed zostaną wręczone 20. maja podczas Dni Digitalizacji (http://www.succeed-project.eu/digitisation-days). Ceremonia poprowadzona zostanie przez prezydenta fundacji Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes oraz noblistę Mario Vargas Llos’ę. Obecność potwierdziło wiele osób ważnych dla obszaru digitalizacji, a także reprezentanci Komisji Europejskiej i rządu.

 

Hackathon projektu Succeed

10. i 11. kwietnia b.r., na Uniwersytecie w Alicante odbędzie się tzw. hackathon projektu Succeed. Jego celem jest poszukiwanie sposobów rozwoju najnowocześniejszych narzędzi open-source przydatnych w procesie digitalizacji materiałów piśmienniczych takich jak książki i czasopisma.

Przez dwa dni programiści będą dyskutować i planować przyszły rozwój obecnie istniejących narzędzi. Wybrane tematy dyskusji:

  • Jak trenować narzędzie OCR Tesseract.
  • Tworzenie arkuszy stylów XSLT do konwersji formatów np. hOCR, PAGE, FRXML.
  • Tworzenie pakietów dla systemu operacyjnego Debian

Ten hackathon stwarza wyjątkową możliwość spotkania programistów zaangażowanych w projekty digitzalizacyjne w całej Europie. W warsztatach weźmie udział również przedstawiciel PCSS. Uczestnictwo w wydarzeniu jest darmowe, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc należy dokonać rezerwacji. Uczestników zachęca się również do zapoznania z ubiegłorocznymi dokonaniami hackathonu oraz pozostałymi informacjami.

Dobre wyniki pierwszego roku projektu Succeed

succeed

Pierwszy przegląd techniczny projektu Succeed (ang. Support Action Centre of Competence in Digitisation) odbył się 24. i 25. lutego na Uniwersytecie w Alicante. W oczach osób weryfikujących postęp prac projekt uzyskał on ocenę doskonałą. Wszystkie wyniki prac zostały zaakceptowane, co więcej, w pewnych obszarach wyniki przekroczyły oczekiwania.

Przedstawiciele wszystkich partnerów konsorcjum Succeed uczestniczyli w przeglądzie. Osoby, które były obecne na przeglądzie to: Rafael C. Carrasco, koordynator projektu; Isabel Martínez, menadżer techniczny; Ester Boldrini, menadżer finansowy; Clemens Neudecker z Koninklijke Bibliotheek, koordynator WP2; Katrien Depuydt z Instituut voor Nederlandse Lexicologie, współkoordynatorka WP3; Sebastian Kirch z The Fraunhofer IAIS, współkoordynator WP3; Tomasz Parkola z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, koordynator WP4; a także Christian Clausner z University of Salford, koordynator WP5; Alicia Blaya z Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, koordynatorka WP7; Elisabeth Freyre z Francuskiej Biblioteki Narodowej, członkini GA (ang. General Assembly), oraz Aly Conteh z Biblioteki Brytyjskiej, członek GA.

Przegląd techniczny przez ekspertów zewnętrznych (Derek Law i Patricia Mergen) miał miejsce ostatniego dnia spotkania. Z ramienia Komisji Europejskiej na spotkaniu obecna była Cristina Maier – komisarz projektu Succeed.

Konferencja DATeCH2014 oraz Dni Digitalizacji (Ddays)

W związku obchodami DATeCH2014 oraz Ddays (dni digitalizacji), 19. i 20. maja siedziba główna BNE (Hiszpańskiej BIblioteki Narodowej) w Madrycie stanie się miejscem spotkania najważniejszych międzynarodzowych ekspertów w dziedzinie digitalizacji. W konferencji wezmą udział m.in. Michael Keller z Biblioteki Uniwersytetu Stanford, Milagros del Corral z UNESCO, Jill Cousins z Europeany, Frank Frischmuth z Niemieckiej BIblioteki Cyfrowej, Steven Krauwer z Uniwersytetu Utrecht oraz Andrew Prescott z King’s College w Londynie. Pełen program można znaleźć pod tym adresem: http://succeed-project.eu/digitisation-days/schedule. Rejestracja możliwa jest pod tym adresem.

Wydarzenia SCAPE: Preserving Your Preservation Tools i Managing Digital Preservation

W najbliższym czasie będą miały miejsce dwa wydarzenia współorganizowane przez projekt SCAPE oraz Open Planets Foundation. Pierwsze z nich to ‘Preserving Your Preservation Tools’ (pol. zabezpieczenie oprogramowania, które wspomaga przechowywanie danych), które odbędzie się 26. i 27. marca w Holenderskiej Bibliotece Narodowej w Hadze. Te dwudniowe warsztaty szkoleniowe dotyczyć będą przygotowania łatwych w utrzymaniu pakietów oprogramowania, m.in.: zasad i praktyk odnośnie tworzenia takich pakietów, dokumentacji, czy licencjonowania. Uczestnicy będą mieli okazję w praktyce zapoznać się z takimi narzędziami jak: Vagrant, GitHub i Travis-Cl. Więcej szczegółów na temat wydarzenia można znaleźć pod adresem: http://wiki.opf-labs.org/display/SP/SCAPE+Training+Event+-+Preserving+Your+Preservation+Tools. Zarejestrować można się tutaj.

Drugim wydarzeniem jest ‘Managing Digital Preservation’ (pol. zarządzanie zabezpieczaniem danych cyfrowych), które, w formie jednodniowego seminarium, odbędzie się 2. kwietnia w Holenderskiej Bibliotece i Archiwum Narodowym w Hadze. Poruszane kwestie dotyczyć będą zagadnień menadżerskich, związanych z wdrażaniem procesów zabezpieczania danych cyfrowych w różnego rodzaju instytucjach. Celem spotkania jest zgromadzenie menadżerów, którzy są odpowiedzialni za przechowywanie obiektów cyfrowych, ale niekoniecznie posiadają rozległą wiedzę techniczną na ten temat. To okazja, aby zapoznać się z różnymi strategicznymi metodami dotyczącymi zabezpieczania cyfrowych obiektów oraz do poznania ekspertów w tej dziedzinie z całej Europy. Szczegóły na temat seminarium można znaleźć tutaj.

Nowy cykl szkoleniowy kursów e-learningowych FBC

6 lutego 2014 r. rozpoczął się kolejny cykl szkoleniowy dla kursów e-learningowych „Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” oraz „Współpraca z Europeaną” dostępnych w dziale e-learningowym portalu Federacji Bibliotek Cyfrowych. Cykl potrwa 3 miesiące od lutego do maja. Po ukończeniu każdego z obu darmowych kursów z pozytywnym wynikiem oraz wypełnieniu ankiet ewaluacyjnych, uczestnicy będą mogli uzyskać zaświadczenia w formie elektronicznej (osobne dla każdego z kursów).

http://www.flickr.com/photos/82955120@N05/9331931663/sizes/l/

Najważniejsze zmiany w tym cyklu dotyczą kursu „Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” został on wzbogacony o nowe przykłady bibliotek i kolekcji cyfrowych, rozbudowana została lekcja na temat sprzętu do digitalizacji oraz dodano praktyczne wskazówki na temat przygotowania obiektów do skanowania. Zmiany te wynikają z uwag zgłoszonych przez uczestników poprzednich edycji kursu, mamy nadzieję, że wpłyną pozytywnie na jakość kursu.