Trzecie warsztaty “Biblioteki cyfrowe”

W dniach 12-14 grudnia 2006 w siedzibie PCSS w Poznaniu odbyły się trzecie warsztaty “Biblioteki cyfrowe”.

Program warsztatów

Program warsztatów był następujący:

12 grudnia (dzień pierwszy)

Zakres: Budowa i wykorzystanie bibliotek cyfrowych na przykładzie oprogramowania dLibra w wersji 2.5.

Od Do Tytuł Prowadzący
10:00 Rozpoczęcie rejestracji uczestników warsztatów
11:00 11:15 Rozpoczęcie warsztatów Marcin Werla  (PCSS)
11:15 13:00 Wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych – ogólne informacje na temat systemów bibliotek cyfrowych, omówienie organizacji biblioteki cyfrowej opartej o oprogramowanie dLibra, przegląd cech funkcjonalnych oprogramowania dLibra w wersji 2.5. Tomasz Parkoła  (PCSS)
13:00 13:45 Lunch
13:45 14:30 Czytelnik w bibliotece cyfrowej – prezentacja możliwości czytelnika w bibliotece cyfrowej opartej o oprogramowanie dLibra w wersji 2.5. Adam Dudczak  (PCSS)
14:30 15:30 Tworzenie zasobu biblioteki cyfrowej – prezentacja sposobu realizacji podstawowych zadań redaktora w bibliotece cyfrowej opartej o oprogramowanie dLibra w wersji 2.5. Tomasz Parkoła  (PCSS)
15:30 15:45 Przerwa
15:45 16:45 Zarządzanie biblioteką cyfrową – prezentacja interfejsu administracyjnego biblioteki cyfrowej opartej o oprogramowanie dLibra w wersji 2.5. Tomasz Parkoła  (PCSS)
16:45 17:15 Dyskusja, pytania Tomasz Parkoła  (PCSS)
17:15 Obiadokolacja

13 grudnia (dzień drugi)

Zakres: Praktyczne aspekty tworzenia bibliotek cyfrowych – prezentacje.

Od Do Tytuł Prowadzący
09:25 09:30 Rozpoczęcie Marcin Werla  (PCSS)
09:30 10:30 Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition Jakub Bajer  (BGPP),   Krzysztof Ober (PFBN)
10:30 11:00 Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona – interfejs użytkownika Katarzyna Ślaska,   Joanna Potęga  (BN)
11:00 11:15 Przerwa
11:15 11:45 Wykorzystanie statystyk dLibry w tworzeniu biblioteki cyfrowej – doświadczenia Biblioteki Cyfrowej Politechniki Łódzkiej eBiPol Małgorzata Rożniakowska,   Elżbieta Skubała  (BG PŁ)
11:45 12:30 Możliwości wykorzystania technologii Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych Adam Dudczak  (PCSS)
12:30 13:00 Oracle Fusion Middleware: Rodzina rozwiązań warstwy środka (prezentacja sponsora) Marcin Odrowąż-Sypniewski  (Oracle)
13:00 13:45 Lunch
13:45 14:45 Infrastruktura platformy rozproszonych bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER Marcin Werla  (PCSS)
14:45 15:15 Zaplecze organizacyjno-techniczne Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego Tomasz Kalota  (BUWr)
15:15 15:30 Przerwa
15:30 16:00 KPBC od projektu do działania Dominika Czyżak  (BU UMK)
16:00 16:30 SBC – geneza, projekt, wdrożenie Remigiusz Lis  (BŚ)
16:30 17:30 Dyskusja Cezary Mazurek  (PCSS)
17:30 Obiadokolacja

14 grudnia (dzień trzeci)

Zakres: Spotkanie użytkowników systemu dLibra – prezentacja wersji 3.0 beta oprogramowania dLibra, wymiana doświadczeń, dyskusja na temat kierunków rozwoju oprogramowania.

Od Do Tytuł Prowadzący
08:55 09:00 Rozpoczęcie Marcin Werla  (PCSS)
09:00 10:00 dLibra 3.0 – Prezentacja zmian w wersji 3.0 oprogramowania dLibra, prezentacja systemu w wersji beta. Marcin Heliński  (PCSS)
10:00 11:00 Społeczność użytkowników systemu dLibra – prezentacja portalu społeczności użytkowników systemu dLibra, omówienie proponowanych form współudziału użytkowników w rozwoju oprogramowania. Adam Dudczak  (PCSS)
11:00 11:15 Przerwa
11:15 12:00 Plany rozwoju oprogramowania dLibra – prezentacja planów zmian w ramach wersji 3.5 oprogramowania dLibra oraz propozycje zmian w kolejnych wersjach. Marcin Werla  (PCSS)
12:00 13:20 Dyskusja – dyskusja na temat kierunków rozwoju oprogramowania dLibra. Marcin Werla  (PCSS)
13:20 13:30 Podsumowanie i zakończenie warsztatów Marcin Werla  (PCSS)
13:30 Lunch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*