Czwarte warsztaty “Biblioteki cyfrowe”

Jesienią 2007 roku odbyły się czwarte warsztaty “Biblioteki Cyfrowe”. Warsztaty te trwały dwa dni. Pierwszy dzień tradycyjnie przeznaczony był na wprowadzenie uczestników w tematykę bibliotek cyfrowych oraz zapoznanie się z tworzeniem takich bibliotek na przykładzie oprogramowania dLibra 4.0. Drugiego dnia poruszane były kwestie bardziej zaawansowane, dotyczące m.in. nowych kierunków rozwoju bibliotek cyfrowych, a także stanu obecnego sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych w Polsce oraz możliwości jej rozbudowy. W tym dniu odbyło się również spotkanie użytkowników systemu dLibra.

Program i materiały z warsztatów

12 listopada – Pierwszy dzień warsztatów (Poznań)
Zakres: Budowa i wykorzystanie bibliotek cyfrowych na przykładzie oprogramowania dLibra w wersji 4.0.

Od Do Tytuł Prowadzący
09:00 Rozpoczęcie rejestracji uczestników warsztatów
10:00 10:20 Rozpoczęcie warsztatów Marcin Werla  (PCSS)
10:20 12:00 Wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych – ogólne informacje na temat systemów bibliotek cyfrowych, omówienie organizacji biblioteki cyfrowej opartej na oprogramowaniu dLibra, przegląd cech funkcjonalnych oprogramowania dLibra w wersji 4.0. Tomasz Parkoła  (PCSS)
12:00 12:20 Przerwa
12:20 13:40 Tworzenie zasobu biblioteki cyfrowej – prezentacja sposobu realizacji podstawowych zadań redaktora w bibliotece cyfrowej opartej na oprogramowaniu dLibra w wersji 4.0. Tomasz Parkoła  (PCSS)
13:40 14:20 Zarządzanie biblioteką cyfrową – prezentacja interfejsu administracyjnego biblioteki cyfrowej opartej na oprogramowaniu dLibra w wersji 4.0. Tomasz Parkoła  (PCSS)
14:20 15:20 Lunch
15:20 16:00 Czytelnik w bibliotece cyfrowej – prezentacja możliwości czytelnika w bibliotece cyfrowej opartej na oprogramowaniu dLibra w wersji 4.0. Adam Dudczak  (PCSS)
16:00 16:40 Biblioteki cyfrowe w środowisku sieciowym – prezentacja podstawowych zagadnień związanych z siecią rozproszonych bibliotek cyfrowych w Polsce. Marcin Werla  (PCSS)
16:40 17:00 Dyskusja, pytania, zakończenie pierwszego dnia warsztatów Marcin Werla  (PCSS)
6 grudnia – Drugi dzień warsztatów (Toruń)
Zakres:

  • Zaawansowane usługi i mechanizmy w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych
  • Spotkanie użytkowników systemu dLibra
Od Do Tytuł Prowadzący
09:00 Rozpoczęcie rejestracji uczestników warsztatów
10:00 10:10 Rozpoczęcie warsztatów Marcin Werla  (PCSS)
10:10 10:40 Automatyczne grupowanie wyników wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych – omówienie mechanizmów automatycznego grupowania wyników wyszukiwania i prezentacja możliwości ich wykorzystania w bibliotekach cyfrowych. Tomasz Parkoła  (PCSS)
10:40 11:10 Systemy identyfikacji obiektów cyfrowych w środowisku sieciowym – omówienie w kontekście bibliotek cyfrowych systemów identyfikacji obiektów cyfrowych takich jak DOI czy OAI Identifier.
11:10 11:40 Rozproszone systemy uwierzytelniania użytkowników – omówienie zasad działania rozproszonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników w kontekście możliwości ich zastosowania w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła  (PCSS)
11:40 12:00 Przerwa Adam Dudczak  (PCSS)
12:00 14:00 Zaawansowane usługi dla rozproszonych bibliotek cyfrowych – omówienie funkcji i zasad działania serwisu Federacja Bibliotek Cyfrowych, prezentacja dalszych możliwości rozwoju serwisu, dyskusja na temat nowych usług potrzebnych w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych.
14:00 15:00 Lunch Tomasz Parkoła  (PCSS)
15:00 16:00 dLibra 4.0 – prezentacja zmian wprowadzonych w nowej wersji systemu.
16:00 17:00 Rozwój systemu dLibra – Dyskusja na temat kierunków dalszych prac nad systemem dLibra. Tomasz Parkoła  (PCSS)
17:00 17:10 Zakończenie warsztatów Tomasz Parkoła  (PCSS)
7 – 8 grudniaIV Ogólnopolska Konferencja EBIB – Internet w bibliotekach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*