Mechanizmy usług atomowych dla rozproszonych bibliotek cyfrowych

Okres realizacji: od lipca 2006 do czerwca 2008

Projekt „Mechanizmy usług atomowych dla rozproszonych bibliotek cyfrowych” jest projektem badawczym finansowanym przez MNiSW (nr projektu: 3 T11C 023 30). Kierownikiem projektu jest dr inż. Cezary Mazurek.

Główny cel naukowy projektu dotyczy zdefiniowania spójnego zestawu otwartych protokołów dla atomowych usług bibliotek cyfrowych, które umożliwią dostęp do pełnej funkcjonalności różnorodnych systemów bibliotek cyfrowych. Dodatkowo opracowane zostaną mechanizmy umożliwiające automatyczną kompozycję usług bibliotek cyfrowych z innymi usługami sieciowymi w oparciu o metadane opisujące poszczególne usługi. Mechanizmy takie będą wymagały opracowania specjalizowanych algorytmów odkrywania i kompozycji usług. Dzięki ich opracowaniu możliwe będzie dynamiczne wyszukiwanie i łączenie usług biblioteki cyfrowej w grupy funkcjonalne o zróżnicowanym zastosowaniu. W ramach badań opracowane zostaną również mechanizmy do zarządzania i monitorowania usług rozproszonej biblioteki cyfrowej, stanowiące podstawę dla oceny efektywności funkcjonującego w taki sposób rozproszonego systemu usług biblioteki cyfrowej. Prace badawczo – rozwojowe obejmą także opracowanie przykładowych aplikacji i zaawansowanych scenariuszy wykorzystania opracowanych mechanizmów dla rozproszonych bibliotek cyfrowych. Prace te obejmować będą dwa nurty: wykorzystanie opracowanych mechanizmów w ramach samych systemów bibliotek cyfrowych oraz wykorzystanie ich przez zewnętrzne usługi sieciowe, korzystające za ich pośrednictwem z usług bibliotek cyfrowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*