Interedition

Okres realizacji: od lutego 2008 do kwietnia 2012

Strona projektu: http://www.interedition.eu/

Interedition - Logo

Interedition jest akcją w ramach programu ESF COST. Celem tej akcji jest promowanie interoperacyjności narzędzi oraz metodologii używanych w cyfrowych pracach edytorskich prowadzonych w zakresie analizy i krytyki tekstu. Realizacja tego celu odbywa się poprzez organizację cyklicznych spotkań ekspertów z zakresu cyfrowych i tradycyjnych prac edytorskich. Spotkania te mają na celu określenie nowych idei oraz działań wspierających interoperacyjność cyfrowych narzędzi wykorzystywanych przez naukowców. Rezultatem akcji Interedition będzie zestaw wskazówek oraz wytycznych (ang. road map) pozwalających na realizację międzydnarodowej infrastruktury cyfrowej wspierającej tworzenie wydań naukowych oraz prowadzenie badań naukowych w tym zakresie. Wytyczne te będą przygotowane na podstawie prototypowych narzędzi, mających na celu określenie wykonalności konkretnych rozwiązań. Jednym z takich narzędzi jest Collatex, rozwijany w ramach projektu Interedition, który wykonuje automatyczne kolacjonowanie tekstów źródłowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*