EuropeanaLocal (dawniej EDLocal)

Okres realizacji: od czerwca 2008 do maja 2011
Strona projektu: http://www.europeanalocal.eu/
EuropeanaLocal - Logo

Zobacz:

Opis projektu:
Celem projektu EuropeanaLocal jest zwiększenie możliwości wykorzystania treści cyfrowych przechowywanych przez instytucje regionalne i lokalne, a następnie umożliwienie dostępu do tych treści poprzez Europejską Bibliotekę Cyfrową i jej portal „Europeana”, a także poprzez inne podobne serwisy. Jest to odpowiedź na narastającą od dłuższego czasu potrzebę zaangażowania regionalnych i lokalnych bibliotek, muzeów i archiwów w proces szerokiego udostępniania treści cyfrowych będących w posiadaniu tych instytucji przy użyciu infrastruktury europejskiej i takich jej elementów, jak wspomniana „Europeana”.

W ramach działań projektu EuropeanaLocal do biblioteki cyfrowej Europeana włączone zostanie ponad 20 milionów obiektów cyfrowych. Spodziewane rezultaty projektu to między innymi powstanie na terenie Europy sieci regionalnych repozytoriów, które są w stanie udostępniać w sposób zautomatyzowany swoje treści cyfrowe w „Europeanie”. Zasoby te będą wykorzystane do budowy prototypowej usługi Europejskiej Biblioteki Cyfrowej, pozwalającej na definiowanie obszarów tematycznych zawierających treści z bibliotek i repozytoriów cyfrowych całej Europy.

Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu eContentPlus i będzie realizowany przez trzy lata. Przyjętą formą działania jest sieć najlepszych praktyk (ang. Best Practice Network). Projekt EuropeanaLocal współtworzą 32 instytucje partnerskie, z których 27 pełni rolę koordynatorów projektu na poszczególne kraje europejskie. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest takim właśnie koordynatorem dla Polski, a także należy do rady zarządzającej projektu.

2 przemyślenia nt. „EuropeanaLocal (dawniej EDLocal)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*