Dobre wyniki pierwszego roku projektu Succeed

succeed

Pierwszy przegląd techniczny projektu Succeed (ang. Support Action Centre of Competence in Digitisation) odbył się 24. i 25. lutego na Uniwersytecie w Alicante. W oczach osób weryfikujących postęp prac projekt uzyskał on ocenę doskonałą. Wszystkie wyniki prac zostały zaakceptowane, co więcej, w pewnych obszarach wyniki przekroczyły oczekiwania.

Przedstawiciele wszystkich partnerów konsorcjum Succeed uczestniczyli w przeglądzie. Osoby, które były obecne na przeglądzie to: Rafael C. Carrasco, koordynator projektu; Isabel Martínez, menadżer techniczny; Ester Boldrini, menadżer finansowy; Clemens Neudecker z Koninklijke Bibliotheek, koordynator WP2; Katrien Depuydt z Instituut voor Nederlandse Lexicologie, współkoordynatorka WP3; Sebastian Kirch z The Fraunhofer IAIS, współkoordynator WP3; Tomasz Parkola z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, koordynator WP4; a także Christian Clausner z University of Salford, koordynator WP5; Alicia Blaya z Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, koordynatorka WP7; Elisabeth Freyre z Francuskiej Biblioteki Narodowej, członkini GA (ang. General Assembly), oraz Aly Conteh z Biblioteki Brytyjskiej, członek GA.

Przegląd techniczny przez ekspertów zewnętrznych (Derek Law i Patricia Mergen) miał miejsce ostatniego dnia spotkania. Z ramienia Komisji Europejskiej na spotkaniu obecna była Cristina Maier – komisarz projektu Succeed.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*