Konferencja „CIDOC 2011 – Knowledge Management and Museums”

W dniach 4-9 września 2011 w Sybinie w Rumunii odbyła się konferencja „CIDOC 2011 – Knowledge Management and Museums”. Konferencja jest co roku organizowana przez ICOM-CIDOC, czyli Komitet ds. Dokumentacji (CIDOC) przy Międzynarodowej Radzie Muzeów (ICOM).

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele bardzo różnych, ale współpracujących ze sobą środowisk: muzealnicy, bibliotekarze, programiści i producenci rozwiązań dla muzeów, naukowcy zainteresowani wykorzystaniem ontologii oraz technologii semantic web, a także osoby i instytucje zajmujące się standaryzają dokumentacji muzealnej.

Konferencja była okazją do spotkania się grup roboczych CIDOC. Ich działania koncentrują się w następujących obszarach:

 • Archaeological Sites (stanowiska archeologiczne)
 • Conceptual Reference Model Special Interest Group (grupa CIDOC CRM)
 • Co-reference (koreferencje)
 • Data Harvesting and Interchange (harvesting i wymiana danych)
 • Digital preservation (trwałe przechowywanie obiektów w postaci cyfrowej)
 • Documentation Standards (standardy dokumentacji)
 • Information Centres (centra informacji)
 • Multimedia (multimedia)
 • Transdisciplinary Approaches in Documentation (dokumentacja transdyscyplinarna)

Na konferencji pojawiło się wiele tematów, które są bezpośrednio związane z pracami w ramach projektu SYNAT. Najważniejsze z nich to:

 • specyfikacja schematu LIDO (Lightweight Information Describing Objects) i zachęcanie muzeów do stosowania go do opisu zasobów udostępnianych w sieci (www.lido-schema.org/)
 • nacisk na stosowanie trwałych, unikalnych identyfikatorów takich zasobów (najlepiej URI)
 • ontologia FRBRoo, łącząca schemat FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) z ontologią CIDOC CRM w celu umożliwienia poprawnego opisu rekorów bibliograficznych (www.nla.gov.au/lis/stndrds/grps/acoc/tillett2004.ppt, http://www.frbr.org/categories/frbroo)
 • prezentacja niemieckiego systemu Wiss-ki (http://wiss-ki.eu/, http://www8.informatik.uni-erlangen.de/transdisc/hohmann_cidoc09_wisski-2.pdf). Założenia tego systemu przypominają założenia projektu SYNAT, wiele z już wypracowanych rozwiązań mogłoby zostać wykorzystanych przez nas.

Następna konferencja CIDOC odbędzie się w Helsinkach w czerwcu 2012. Dodatkowo latem po raz kolejny zorganizowana zostanie „letnia szkoła” CIDOC, kierowana do osób zajmujących się dokumentacją muzealną.

Jedno przemyślenie nt. „Konferencja „CIDOC 2011 – Knowledge Management and Museums”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*