eChallenges 2010

eChallenges to organizowana od 2003 roku międzynarodowa konferencja, na której co roku spotykają się eksperci w wielu krajów związani z projektami badawczymi i rozwojowymi ze sfery ICT, realizowanymi zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym czy międzynarodowym. Konferencja ta jest miejscem wymiany doświadczeń, prezentacji najlepszy praktyk i zawierania znajomości owocujących często długofalową współpracą. W tym roku konferencja eChallenges 2010 ta odbyła się w Warszawie w dniach od 27 do 29 października. Pracownicy PCSS mieli możliwość wygłoszenia aż czterech wystąpień:

  • “Information Society in Poland: Content Delivery Network for Live and On-Demand Video Services and Interactive Television” – Cezary Mazurek
  • “eInfrastrucutres in Poland: Federation of Digital Libraries in PIONIER Network” – Marcin Werla
  • “Case Study from Wielkopolska Telemedicine Center” – Michał Kosiedowski
  • “New Technologies in Nature Science Teaching – Virtual Laboratory of Interactive Teaching” – Filip Koczorowski

Więcej na temat udziału PCSS w konferencji eChallenges można znaleźć tutaj i tutaj.

One thought on “eChallenges 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*